Uslovi Korišćenja

Ovu web stranicu je kreirala kompanija „ISOMAT SA“ pod brendom „ISOMAT“, sa sedištem u Agios Athanasios, PC: 57011, e-mail: info@isomat.gr, tel: +30 2310576000 (u daljem tekstu: preduzeće) je takođe njegov menadžer.

Upotreba ‘www.isomat.rs’ reguliše se ovim opštim uslovima, koje posetilac/korisnik mora pažljivo pročitati, jer će korišćenje web stranice biti bezuslovno prihvaćeno. Ako se posetilac/korisnik ne slaže sa uslovima korišćenja ovog dokumenta, on ili ona ne smeju da koriste usluge i sadržaj web stranice.

Ovi uslovi korišćenja mogu se revidirati i ažurirati u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Od posetilaca/korisnika se traži da periodično pregledaju uslove korišćenja web sajta, jer će se njegovo trajno korišćenje smatrati prihvatanjem odgovarajućih modifikacija.

Prava intelektualne svojine

Ceo sadržaj na ovoj web stranici, uključujući, ali bez ograničenja na njih, tekstove, grafiku, slike, fotografije, video zapise, zvuke itd. (u daljem tekstu „sadržaj“) predstavljaju intelektualnu svojinu kompanije i zaštićeni su kao takvi, prema važećem nacionalnim društvenim i međunarodnim pravom.

Sadržaj web stranice dostupan je posetiocu/korisniku/klijentu za ličnu upotrebu i podložan je promeni bez prethodnog obaveštenja prema diskreciji kompanije. U slučaju da posetilac/ korisnik želi da izvrši bilo koju drugu upotrebu, potrebno je prethodno pismeno odobrenje od strane kompanije.

Za sve posetioce/korisnike/klijente, sadržaj sajta je strogo zabranjeno koristiti u komercijalne svrhe, kopirati, reprodukovati, na bilo koji način objavljivati sadržaj web stranice, kršeći ove uslove.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zabrinutost o pravu reprodukcije bilo kog dela sadržaja ove veb stranice, kao i o aplikacijama za autorizaciju reprodukcije sadržaja, posetilac/korisnik može nas kontaktirati na info@isomat.gr.

Na web sajtu se, između ostalog, može pružiti hiperlink na internet stranicama treće strane koja imaju potpunu kontrolu nad sadržajem objavljenim na njima, a samim tim i potpunu odgovornost za sigurnost svojih web stranica, zakonitost i važnost njihovog sadržaja i usluga.

Proizvodi, usluge i sadržaj treće strane koji se mogu pojaviti na web lokaciji predstavljaju intelektualnu i industrijsku imovinu trećih lica, koji su odgovorni za povraćaj svih potraživanja u slučaju povrede prava drugih osoba, kao što su intelektualna i industrijska svojina prava i sl., izričito isključujući bilo kakvu odgovornost od kompanije u vezi sa sadržajem ili sigurnošću ovih web lokacija.

Zaštita ličnih podataka

Preduzeće može sakupljati i obrađivati lične podatke posetilaca/korisnika web stranice u skladu sa politikom privatnosti i zaštitom ličnih podataka.

Ograničenje odgovornosti – odricanje od odgovornosti

Pod bilo kojim okolnostima, uključujući i nemar, kompanija će biti odgovorna za bilo kakvu vrstu štete koju posetilac/korisnik zateče tokom pregledavanja stranica, koristeći usluge, opcije i sadržaj web stranice koje poseti na svoju sopstvenu inicijativu, iako su svesni ovih uslova.

Osim toga, društvo ne garantuje da će stranice, usluge, opcije i sadržaji biti obezbeđeni bez prekida, bez grešaka, da će se sve greške ispraviti ili da će se na sve upite odgovoriti.

Slično tome, društvo ne garantuje da se web stranica ili bilo koja druga srodna web stranica ili serveri preko kojih sadržaj postane dostupan posetiocu/korisniku, pružaju bez „virusa“ ili drugih štetnih komponenti. Troškove eventualnih modifikacija ili usluga podrške snosi posetilac/korisnik i ni u kom slučaju kompanija.

Odgovornost posetilaca/korisnika

Posetilac/korisnik web stranice preuzima odgovornost za svaku štetu koja je uzrokovana pogrešnim ili nepravednim korišćenjem usluga ove web stranice. Za bilo kakvu štetu ili nematerijalnu štetu prouzrokovanu našim uslugama, objavljivanjem ili otkrivanjem bilo kog sadržaja od strane posetilaca/korisnika, posetilac/korisnik je isključivo odgovoran za njegovo rešavanje.