HIDROIZOLACIJA

grid
list
Hidroizolacija sanitarnih prostorija na problematičnim podlogama

KORIŠĆENI MATERIJALI ISOMAT SL 17 Elastomerna tečna membrana za hidroizolaciju […]

više...
Hidroizolacija sanitarnih prostorija

KORIŠĆENI MATERIJALI AQUAMAT Cementni hidroizolacioni premaz AQUAMAT-ELASTIC Elastični 2-komponentni cementni […]

više...
Hidroizolacija bazena i prebojavanje epoksidnim premazom

KORIŠĆENI MATERIJALI AQUAMAT-ELASTIC Dvokomponentna, visoko fleksibilna hidroizolaciina masa na bazi […]

više...
Hidroizolacija bazena i lepljenje keramičkih pločica

KORIŠĆENI MATERIJALI AQUAMAT-ELASTIC Elastični 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz ISOMAT AK-ELASTIC […]

više...
Hidroizolacija tankova za vodu i rezervoara od betona

KORIŠĆENI MATERIJALI AQUAMAT Cementni hidroizolacioni premaz AQUAMAT-ELASTIC Elastični 2-komponentni cementni […]

više...
Hidroizolacija podruma od vode pod pritiskom

KORIŠĆENI MATERIJALI AQUAMAT Cementni hidroizolacioni premaz AQUAMAT-ELASTIC Elastični 2-komponentni cementni […]

više...
Hidroizolacija podruma od vlage i vode bez hidrostatičkog pritiska

KORIŠĆENI MATERIJALI AQUAMAT Cementni hidroizolacioni premaz DUROCRET Polimer-modifikovani, reparaturni, cementni […]

više...
Hidroizolacija zidova od kapilarne vlage

KORIŠĆENI MATERIJALI AQUAMAT-F Barijera protiv kapilarne vlage AQUAMAT Cementni hidroizolacioni […]

više...
Hidroizolacija zidova veoma elastičnom vodonepropusnom bojom

KORIŠĆENI MATERIJALI FLEXCOAT Visokokvalitetna, elastična vodonepropusna boja FLEX-PRIMER Polymer latex […]

više...
Hidroizolacija zidova vodoodbijajućim impregnacijama

KORIŠĆENI MATERIJALI PS-20 Vodonepropusna impregnacija na bazi silikona   I. […]

više...
Hidroizolacija zidova ugradnjom vodonepropusnog maltera

KORIŠĆENI MATERIJALI ADINOL-DM Aditiv za vodonepropusnost maltera i nearmiranog betona […]

više...
Zaštita zidova od vode upotrebom vodoodbojnog maltera

UPOTREBLJENI MATERIJALI MARMOCREΤ-BOND Malter za izradu veznog mosta (špric malter) […]

više...
Hidroizolacija krovova pod crepom (pričvršćivanje jakim cementnim malterom)

KORIŠĆENI MATERIJALI AQUAMAT-FLEX Fleksibilni 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz AQUAMAT-ELASTIC Elastični […]

više...
Hidroizolacija krovova pod crepom (pričvršćivanje ekserima)

KORIŠĆENI MATERIJALI DELTA-FOL PVG Krovne membrane za ventilisane krovove DELTA-FOL […]

više...
Hidroizolacija inverznih krovova

KORIŠĆENI MATERIJALI AQUAMAT-FLEX Fleksibilni 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz AQUAMAT-ELASTIC Elastični […]

više...
Hidroizolacija krovova i pokrivanje pločicama

KORIŠĆENI MATERIJALI AQUAMAT-FLEX Fleksibilni 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz AQUAMAT-ELASTIC Elastični […]

više...
Hidroizolacija krovova bez pada

KORIŠĆENI MATERIJALI AQUAMAT-ELASTIC Elastični 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz DUROCRET Polimer-modifikovani, […]

više...
Hidroizolacija krovova 2-komponentnim elastičnim premazom na cementnoj osnovi

KORIŠĆENI MATERIJALI AQUAMAT-ELASTIC Elastični 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz DUROCRET Polimer-modifikovani, […]

više...
Hidroizolacija krovova bitumenskim membranama

KORIŠĆENI MATERIJALI ISOGUM P Plastomerna bitumenska membrana (APP) ojačana poliesterskom […]

više...
Hidroizolacija krovova elastomernim akrilnim premazom

KORIŠĆENI MATERIJALI ISOFLEX Elastomerna hidroizolaciona membrana ISOFLEX-T25 Elastomerna hidroizolaciona membrana […]

više...