Vodonepropusnost betona

KORIŠĆENI MATERIJALI

PLASTIPROOF Plastifikator, tip A – Aditiv za vodonepropusnost armiranogbetona

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Hidroizolacija betonskih struktura koje su izložene konstantnom ili periodičnom uticaju vode, mora da obuhvati kako spoljnu površinu, tako i unutrašnju masu betonskog elementa. Hidroizolacija mase takvih elemenata nadopunjuje ostale vidove hidroizolacije i, ako pretenduje da bude što efikasnija, mora da bude sveobuhvatna, što znači da se, u skladu sa savremenom građevinskom praksom, proteže na svim nivoima (tj. vodonepropusnost mase elementa, njegove opne i spoljašnja hidrozaštita).

 

 II. REŠENJE

Vodonepropusnost betonske mase se postiže korišćenjem tečnog aditiva PLASTIPROOF koji deluje istovremeno i kao plastifikator (ASTM C494, tip A) i kao sredstvo za vodonepropusnost. Sertifikovan sa CE oznakom kao reduktor vode – plastifikator betona prema EN 934-2:T2 & T9, sertifikat br. 0906-CPD-02412007. On poseduje sledeće prednosti:

  • Značajno povećava otpornost na prodor vode, bilo da je u pitanju hidrostatički pritisak, bilo kapilarna apsorbcija.

  • Povećava obradivost bez dodatnih količina vode.

  • Sprečava zarobljavanje vazduha.

  • Ne sadrži hloride niti druge korozivne sastojke.

  • Kompatibilan je sa svim vrstama Portland cementa.

PLASTIPROOF je primenljiv kod svih struktura koje su izložene konstantnom ili periodičnom uticaju vode, kao što su podrumi, rezervoari, kanali, tuneli, septičke jame, bazeni za plivanje, itd.

 
III. PRIMENA

PLASTIPROOF može da se dodaje:

  • U vodu za mešanje tokom pripreme betona.

  • U gotov beton neposredno pre upotrebe. U ovom slučaju, kako bi se postigla ravnomerna distribucija aditiva PLASTIPROOF u betonskoj masi, preporučuje se produžetak mešanja u rotacionom mikseru za 4-5 minuta.

Potrošnja: 0,2-0,5% od težine cementa.

 

IV. NAPOMENE

  • Prekomerno doziranje može da prouzrokuje usporenje vezivanja, bez negativnog uticaja na finalnu čvrstinu.