Ugradnja vodoodbojnog fasadnog maltera u boji za izgled hrapave površine

KORIŠĆENI MATERIJALI

MARMOCRET Decor Malter na bazi cementa – Hrapava površina • Beli • Vodoodbijajući

MARMOCRET-BOND Gotov špric-malter

MARMOCRET-BASE Malter za „osnovni sloj“

PL-PRIMER Prajmer za malter – Dehidraciona barijera

ADIPLAST Polimer lateks za višestruko poboljšanje maltera

STAKLENA MREŽICA ZA MALTER Staklena mrežica za malter

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Pokrivni sloj fasade na zgradi predstavlja jedan od njenih najkarakterističnijih arhitektonskih elemenata. Zbog toga finalna obrada mora da bude estetski prihvatljiva i, istovremeno, otporna na oštre klimatske uslove.

 

II. REŠENJE

Ovaj uslov zadovoljavamo koriščenjem dekorativnog maltera MARMOCRET Decor koji nam daje hrapavu finalnu površinu. To je pripremljeni malter krupnije granulacije kome je potrebno dodati samo vodu kako bi smo dobili sledeče karakteristike:

 • Potpuna vodonepropusnost, prema standardu DIN 18550.

 • Nema potrebe za bojenjem fasade.

 • Omogučava disanje strukture.

 • Stabilne osobine.

 • Mogučnost upotrebe i unutra i napolju.

 • Ne puca kao obični krečno-cementni malter.

 • Pojednostavljuje rad, buduči da se dodaje samo voda.

Pogodan je za izradu belog ili obojenog vodonepropusnog maltera. Obično se koristi kao finalni sloj u fasadnom sistemu.

 

III. PRIMENA

Vezivni sloj – špric malter

Površine koje obračujemo moraju da budu bez masnoča, prašine, trošnih materijala i dobro pokvašene. Potom se nanosi uobičajeni špric malter, koji na glatkim površinama, kao i na temoizolacionim pločama, treba pojačati dodavanjem polimernog lateksa ADIPLAST-a (cement : pesak : ADIPLAST : voda = 1 : 1 : 0,25 : 0,25), kako bi se poboljšalo vezivanje za podlogu. Umesto tradicionalnog vezivnog sloja (“špric malter”), može se koristiti gotov pripremljen malter MARMOCRET-BOND.

 

Donji sloj

 1. Kada se špric malter vezivni sloj osuši, izračuje se klasični osnovni sloj, čija je funkcija da izravna površinu i prekrije sve eventualne neravnine na zidu. Umesto tradicionalnog osnovnog sloja maltera, može se koristiti gotov pripremljen malter MARMOCRET-BASE.
  U situacijama kad produžni malter nanosimo na termoizolacione ploče (npr. polistiren, poliuretan i sl.) postavljene na grede, stubove, zid, dilataciju, itd., preporučuje se koriščenje armaturne mrežice. Tako izbegavamo pukotine koje bi se inače pojavile zbog termičkih opterečenja kojima je malter lokalno izložen (različiti toplotni koeficijenti pojedinih slojeva). Staklena mrežica se blago utiskuje u sveži izravnavajuči sloj i treba da nekih 10-15 cm preče izvan površine koju pokrivaju termoizolacione ploče.

 2. Pre nanošenja MARMOCRET Decor-a – pogotovo ako je u boji – preporučuje se prajmerisanje sa PL-PRIMER-om, što smanjuje upijajuču moč podloge i obezbečuje ravnomernost boje po celoj površini.
  Potrošnja PL-PRIMER-a: 40-100 g/m2, zavisno od upijajuče moči podloge.

 

Finalni sloj – nanošenje MARMOCRET Decor-a

 1. MARMOCRET Decor se dodaje u čistu vodu uz stalno mešanje dok se ne postigne optimalna obradivost. Mikser mora da bude potpuno čist, kako bi se izbegao uticaj prljavštine na boju maltera.

 2. MARMOCRET Decor se nanosi na uobičajeni način, ručno (mistrijom i hoblericom) ili mašinski.

 3. Potom se malter, obračuje (pritiska) plastičnom ili drvenom hoblericom, u horizontalnim, vertikalnim ili kružnim pokretima u zavisnosti od željenog izgleda površine. Vreme obradivosti zavisi od upijajuče moči podloge i spoljašnje temperature.

  Potrošnja MARMOCRET Decor-a: Oko. 1,5 kg/m²/mm debljine maltera. Preporučena debljina: 2,5-3,5 mm.

 

IV. NAPOMENE

 • Temperatura tokom primene treba da bude izmeču +5oC i +35oC.

 • U letnjim mesecima preporučuje se kvašenje maltera po nanošenju, kako bi se sprečila prebrza dehidracija na visokoj temperaturi.

 • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.