Priprema zamašćenih podloga pre nanošenja epoksidnih slojeva

KORIŠĆENI MATERIJALI

DUROPRIMER-SG 2-komponentni,specijalni epoksidni prajmer za zamašćene betonske podove

FD-CLEAN Sredstvo za uklanjanje ulja i masti sa betonskih podova

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Nanošenje sloja epoksidnog poda u industrijskim halama, površinama opterećenim teškim saobraćajem, nije izvodljivo na zamašćenim podlogama. Pore u podu su popunjene masnoćom i zbog toga epoksidni sloj ne može da penetrira u pore i veže se za podlogu.

Zato se zahteva odgovarajuća priprema podloge nakon koje se može izvršiti adekvatna ugradnja epoksidnog poda.

 

II. REŠENJE

Ukoliko želimo da ugradimo epoksidni pod na zamašćenu podlogu, najpre je moramo očistiti. Masnoća se mora ukloniti iz pora kako bi prajmer epoksidnog podnog sistema mogao da penetrira u podlogu i mogao da veže. Za čišćenje masnoće koristimo specijalno sredstvo FD-CLEAN. Kada se nanese, FD-CLEAN penetrira u pore pri čemu formira emulziju sa masnoćom i na taj način je izvlači na površinu. Nakon toga, površina se čisti vrelom vodom pod pritiskom.

Zatim se na površinu nanosi specijalni prajmer DUROPRIMER-SG. Površina mora da bude vlažna ali pore ne smeju da budu zasićene vodom. Ovo se moze proveriti ako se na blago nakvašenu površinu nanese nova količina vode i ona bude u potpunosti apsorbovana u podlogu u kratkom vremenskom periodu. Ukoliko se površina nakon čišćenja osuši, ulje se podiže i sprečava vezivanje DUROPRIMER-SG za podlogu.

 

III. PRIMENA
 

Priprema podloge:

 1. Najpre se zamašćena podloga pere vrelom vodom pod pritiskom sa težnjom da se ukloni sva površinska nečistoća.

 2. Zatim se podloga adekvatno priprema brušenjem, peskarenjem i sl, sa ciljem da se otvore pore na zamašćenoj podlozi.

 3. FD-CLEAN se zatim nanosi i utrljava u podlogu koristeći četku radi penetriranja u pore podloge i formiranja emulzije sa masnoćama.

 4. Emulgovane masnoće se uklanjaju iz pora vrelom vodom pod pritiskom.

 

Nanošenje DUROPRIMER-SG

 1. Komponente A (smola) i B (ušvršćivač) su zapakovane u dve odvojene posude u unapred određenoj težinskoj srazmeri. Sva količina komponente B se dodaje u komponentu A. Mešanje 2 komponente treba da traje oko 5 minuta, uz korišćenje miksera sa niskim brojem obrtaja (300 rpm). Važno je da se dobro promeša uz zidove i dno posude, kako bi se postigla ravnomerna disperzija učvršćivača.

 2. DUROPRIMER-SG se nanosi na podlogu dok je još uvek vlažna (ali bez stajaće vode), a potom temeljno utrljava četkama kako bi materijal u potpunosti penetrirao u pore podloge. Zatim se površina obrađuje valjkom kako bi se material ravnomerno rasporedio po površini.

 3. Potrošnja DUROPRIMER-SG: 0.6-1 kg/m2 u zavisnosti od podloge.
  Potrošnja kvarcnog peska: oko 1.5 kg/m2.

 4. DUROFLOOR sistem se nanosi 24 sata od prajmerisanja epoksidnim prajmerom i pošto se prajmer osušio.

 

IV. NAPOMENE

 • Vreme upotrebljivosti zamešanog epoksidnog sistema opada sa porastom spoljašnje temperature.

 • Epoksidne slojeve treba zaštititi od vlage tokom prvih 4-6 sati po nanošenju. Vlaga može da izbeli površinu i da je učini lepljivom. Takođe može da omete vezivanje. Izbledele ili lepljive slojeve na delovima površine treba ukloniti struganjem ili brušenjem, i ponovo ih naneti.

 • Kada se očekuje period duži od predviđenog između nanošenja dva susedna sloja, ili kada prepokrivamo stare epoksidne sisteme, površina mora da se detaljno očisti i ohrapavi pre nanošenja novog sloja.

 • Po sušenju DUROPRIMER-SG je potpuno neškodljiv po zdravlje.

 • Pre upotrebe, pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.
 • Nota: Zamašćene površine su posebno problematične. Za više informacija preporučijemo da konsultujete našu tehničku službu.