Priprema vlažnih podloga za izradu epoksidnog poda

KORIŠĆENI MATERIJALI

DUROPRIMER-W 3-komponentni epoksidni prajmer na vodenoj bazi

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Postavljanje epoksidnog podnog sistema na podlogu od betona koji je vlažan ili relativno svež podrazumeva veoma otežano vezivanje epoksida za podlogu, jer su pore na betonu pune vode i zbog toga prajmer epoksidnog sloja ne može da penetrira i posluži svojoj svrsi.

Zbog toga, da bi se osiguralo pravilno postavljanje i uspešno funkcionisanje epoksidnog sistema, podna podloga mora da se pripremi na poseban način.

 

II. REŠENJE

Da bi se postiglo uspešno postavljanje epoksidnog podnog sistema na vlažan ili relativno svež beton (manje od 28 dana), mora da se izvrši odgovarajuća priprema specijalnim epoksidnim prajmerom DUROPRIMER-W. To je 3-komponentni epoksidni prajmer na vodenoj bazi na koga ne utiče prisustvo vode u porama podloge i koji se savršeno vezuje za vlažnu površinu, dajući tako odgovarajuću podlogu za nanošenje epoksidnog podnog sistema.

Idealan je za relativno sveže betonske podloge, kada postoji potreba da se što hitnije pristupi izradi epoksidnog poda, a proces sazrevanja betona još nije dovršen i procenat vlage je još uvek visok.

Pored toga, DUROPRIMER-W se preporučuje za podove koji su napadnuti kapilarnom vlagom, budući da ima odgovarajući koeficijent difuzije vodenih isparenja i formira pri nanošenju epoksidnog sloja koji balansira pritisak podižućih isparenja, te na taj način osigurava vezivanje epoksidnog sistema ili premaza.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

 1. Podloga mora da bude stabilna i bez akumulirane vode.

 2. Ukoliko je neophodno, mora da se obavi priprema struganjem, brušenjem, sačmarenjem, itd.

 3. Na kraju se površina detaljno čisti snažnim usisivačem.

 

Nanošenje DUROPRIMER-W

 1. Komponente A (smola), B (učvršćivač), i C (agregati) su zapakovane u posebne posude po predviđenoj proporciji. Sva količina komponente B se dodaje u komponentu A i masa se meša oko 5 minuta, uz pomoć miksera sa niskim brojem obrtaja (300 rpm). Važno je da se dobro promeša uz zidove i dno posude, kako bi se postigla ravnomerna disperzija učvršćivača. Potom se mešavina (A+B) sipa u čistu posudu i u nju se dodaje komponenta C uz stalno mešanje. Mešanje se vrši uz pomoć miksera s niskim brojem obrtaja, sve dok masa ne postane potpuno jednolična.

 2. Prvo se sve pukotine i nepravilnosti popunjavaju sa DUROPRIMER-W (A+B+C).

 3. Kad se zapuna osuši, četkom ili valjkom se na površinu nanosi DUROPRIMER-W, razređen vodom 5-20%, u 2 premaza. Drugi sloj može da usledi tek kada je prethodni potpuno suv.
  Potrošnja DUROPRIMER-W-a: 250-300 g/m2po sloju.

 4. Posle 48 sati, kada je vlažnost DUROPRIMER-W sloja opalaispod 4% r/v, može da se nanosi bilo koji od DUROFLOOR epoksidnih podnih sistema.

 

IV. NAPOMENE

 • Vreme upotrebljivosti zamešanog epoksidnog sistema opada sa porastom spoljašnje temperature.

 • Kada se očekuje period duži od predviđenog između nanošenja dva susedna sloja, ili kada prepokrivamo stare epoksidne sisteme, površina mora da se detaljno očisti i ohrapavi pre nanošenja novog sloja.

 • Pre upotrebe, pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.