Poravnavanje poda i izrada nagibnog sloja cementnim malterom

KORIŠĆENI MATERIJALI

SCREED-100 Cementni malter za izravnavanje podova

ADIPLAST Polimer lateks za višestruko poboljšanje maltera

FERROSEAL Antikorozioni cementni premaz za armature – Vezivno sredstvo

DUREBOND 2-k epoksidna smola za injektiranje pukotina >3 mm – Vezivno sredstvo

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

U novim građevinama je neophodno popunjavanje podnih površina (pokrivanje instalacija), a u starim se javlja potreba za rehabilitacijom podova (npr. Demontaža drvenih podova i poravnavanje pred postavljanje pločica). Formiranje nagibnog sloja na ravnim krovovima i balkonima takođe može da se pojavi kao problem. U praksi se primenjuju dva alternativna rešenja, od kojih svako ima svoje nedostatke:

  • Košuljica od lakog betona niske čvrstoće, i

  • Čvrsta masivna košuljica.

Idealno rešenje bi bilo lagana košuljica zadovoljavajuće čvrstine.

 

II. REŠENJE

SCREED-100 je proizvod male težine (otprilike upola lakši od nearmiranog betona) i veoma dobre čvrstoće, što ga čini idealnom podlogom za podne obloge unutar prostorija i za hidroizolacione slojeve u izloženom prostoru.

Činjenica da je lagan za transport i da je potrebno dodavanje samo vode, čini ga izuzetno pogodnim za upotrebu kako na novim, tako i na starim građevinama.

 

III. PRIMENA
 

Priprema podloge

  1. Podloga mora da bude čvrsta, bez trošnih delova, prašine, masnoća i sl.

  2. Pre nanošenja SCREED-100, podloga mora da se dobro pokvasi, ali bez akumulacije vode.

  3. Kada izlivamo veoma tanki sloj (do 3 cm), a da bi se obezbedilo snažnije vezivanje košuljice za podlogu, prethodno treba da se nanese vezivni sloj izrađen uz pomoć ADIPLAST, FERROSEAL ili DUREBOND.

 

Nanošenje SCREED-100

Sadržaj vreće od 25 kg SCREED-100 se dodaje u 3,75 kg vode uz stalno mešanje, sve dok se ne dobije homogena masa. Za mešanje može da se koristi ručni mikser sa niskim brojem obrtaja, ili mešalica za beton.
Procedura nanošenja je ista kao i za beton.
Potrošnja SCREED-100: Oko 14 kg/m2/cm.

 

IV. NAPOMENE

  • Maksimalna debljina jednog sloja SCREED-100 je 10 cm.

  • Temperatura tokom primene treba da bude između +5oC i +35oC.

  • Proizvod sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao iritant.

  • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.