Popravke sitnih pukotina u malteru

KORIŠĆENI MATERIJALI

ISOMASTIC-A Plastično-elastična akrilna zaptivna masa

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Sitne pukotine u završnom malterisanom sloju:

  • Negativno deluju na estetski izgled površine.

  • Smanjuju otpornost maltera na vlagu i mraz.

 

II. REŠENJE

Zatvaranje ovakvih pukotina se efikasno obavlja elastoplastičnom akrilnom zaptivnom masom ISOMASTIC-A.

 

III. PRIMENA

  1. Sitne pukotine se proširuju oštrom alatkom do širine od bar 3 mm.

  2. Prašina i trošni materijal se iz pukotine uklanjaju četkom ili komprimovanim vazduhom.

  3. Mlaznica na kartuči ISOMASTIC-A se odseca ukoso tako da masa prilikom istiskivanja ne ulazi u pukotinu, već leži po njenim ivicama.

  4. Zaptivna masa se istiskuje iz kartuše pod uglom od 450 svom dužinom pukotine.

  5. Dok je zaptivna masa još uvek sveža, poravnava se špahtlom.

 

IV. NAPOMENE

  • Temperatura tokom primene treba da bude minimum +15oC.
  • Tokom prvih nekoliko sati od nanošenja, zaptivna masa mora da bude zaštićena od vlage.
  • ISOMASTIC-A je potpuno bezopasan po zdravlje i nikakve mere predostrožnosti nisu potrebne.
gb27-1