Popravke oštećenog betona (površinska oštećenja, plikovi, slomljeni uglovi, itd.)

KORIŠĆENI MATERIJALI

MEGACRET-40 Veoma čvrsti cementni malter ojačan staklenim vlaknima

DUROCRET Polimer-modifikovani, reparaturni, cementni malter

RAPICRET Brzovezujući malter za popravke

PLANFIX Polimer-modifikovani cementni git

PLANFIX-FINE Ekstra fini polimer-modifikovani cementni git

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Oštećenja na površini betona mogu biti posledica različitih uzroka, kao što su loše betoniranje (nedovoljna vibracija), udarci, itd.

Ova oštećenja:

 • Kvare vizuelni izgled elementa.

 • Zavisno od stepena oštećenja, mogu čak i da ugroze statičke karakteristike nosećeg elementa.

 • Stvaraju preduslove za razvoj korozije na armaturnim elementima.

 

II. REŠENJE

Prilikom izbora adekvatnog materijala za reparaciju oštećenja, moramo da uzmemo u obzir sledeće činioce:

Oštećenja nosećih betonskih elemenata

Za popravke oštećenog betona u nosećim konstruktivnim elementima koristi se cementni malter za popravke MEGACRET- 40, koji ima sledeće karakteristike:

 • Izuzetno vezivanje za podlogu.

 • Odlična obradivost.

 • Smanjena vodopropusnost.

 • Ne skuplja se tokom sušenja.

Ako je neophodan brzi postupak, može da se koristi brzovezujući malter za popravke RAPICRET.

 

Oštećenja ne-nosećih betonskih elemenata

Kod popravki betona u građevinskim elementima koji ne nose opterećenje, pored gore spomenutih maltera, može da se koristi i polimer modifikovani cementni malter DUROCRET.

 

Mala površinska oštećenja na nosećim i ne-nosivim betonskim elementima

Za popravke površinskih oštećenja koje podrazumevaju nanošenje tankog sloja maltera, preporučuje se korišćenje polimermodifikovanih cementnih gitova PLANFIX ili PLANFIX-FINE.

 

III. PRIMENA

 

Priprema podloge

 1. Svi polomljeni komadi i trošni material sa oštećenog dela se potpuno uklanjaju.

 2. Zdravi beton do koga smo došli treba ohrapaviti i očististi od prašine.

 3. Potom se cela površina dobro nakvasi, ali bez akumulacije vode.

 4. Tada se, zavisno od situacije, nanosi odgovarajući malter.

 

Nanošenje MEGACRET-40

Sadržaj jedne vreće od 25 kg MEGACRET-40 se dodaje u 4,6 lit vode uz stalno mešanje, dok se ne formira jednolična masa pogodna za popravke. Materijal se nanosi ili hoblericom ili mašinski do željene debljine, ali ne više od 4 cm po jednom sloju. Ako je neophodan drugi sloj, površinu prvog treba ohrapaviti da bi se postigla bolja adhezija. Finalnu površinu treba zaštititi od dehidracije pokrivanjem vlažnom tkaninom, polietilenskim trakama, ili redovnim kvašenjem tokom 48 sati.
Potrošnja MEGACRET-40: Oko 17,5 kg/m2/cm.

Nanošenje RAPICRET-a

RAPICRET se dodaje u vodu u zapreminskoj proprciji RAPICRET:voda = 3.6:1, uz konstantno mešanje dok se ne dobije jednolična čvrsta masa pogodna za popravke. Mešanje ne sme da traje duže od 1 minuta. Preporučuje se zamešavanje manjih količina, zbog toga što materijal brzo steže (oko 15 minuta na +20C). RAPICRET može da se nanosi u slojevima maksimalne debljine 3 cm.
Potrošnja RAPICRET: Oko 17,5 kg/m2/cm.

Nanošenje DUROCRET-a

Sadržaj jedne vreće od 25 kg DUROCRET se dodaje u 4.6 kg vode uz stalno mešanje dok se ne postigne željena obradivost. Materijal se nanosi na uobičajeni način, mistrijom i hoblericom. DUROCRET može da se nanosi u slojevima maksimalne debljine 2 cm.
Potrošnja DUROCRET: Oko 15 kg/m2/cm.

Nanošenje PLANFIX ili PLANFIX-FINE

Vodu sipamo u čistu posudu i u nju postepeno dodajemo PLANFIX ili PLANFIXFINE uz stalno mešanje, u zapreminskoj proporciji PLANFIX (PLANFIX-FINE):voda = 3:1, dok se ne dobije jednolična pasta koja može da se nanosi špahtlom.
Potrošnja PLANFIX ili PLANFIX-FINE: oko 1,3 kg/m2/mm.

 

IV. NAPOMENE

 • Temperatura tokom primene treba da bude između +5oC i +35oC.

 • Ako je mešavina počela da se steže, ne treba je ponovo omekšavati vodom.

 • Pri visokim temperaturama, preporučuje se mešanje RAPICRET sa hladnom vodom, kako bi se izbeglo prebrzo stezanje.

 • Pri niskim temperaturama, preporučuje se mešanje RAPICRET sa mlakom vodom, kako bi se ubrzalo stezanje.

 • U letnjim mesecima preporučuje se kvašenje svih maltera po nanošenju, kako bi se sprečila prebrza dehidracija na visokoj temperaturi.

 • Proizvod sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao iritant.

 • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.