Popravke oštećenih betonskih elemenata zapunjavanjem betonom ili veoma čvrstim cementnim malterom

KORIŠĆENI MATERIJALI

BEVETOL-SPL Superplastifikator betona, tip G

REOTOL-SPL Superplastifikator betona, tip F

MEGAGROUT-100 Veoma čvrst, neskupljajući malter za popravke i podlivanje

DUREBOND 2-k epoksidna smola za injektiranje pukotina >3 mm – Vezivno sredstvo

AQUAFIX Brzovezujući cement za trenutno zaptivanje prodora vode

RAPICRET Brzovezujući malter za popravke

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Kod popravki ove vrste, gde se zapunjavanje vrši u sloju debljine 10-12 cm, što otežava razlivanje mase, beton koji koristimo mora da ima dobru fluidnost i mogućnost penetracije, kako bi zapunio sve šupljine. Kad zapunjavamo u sloju debljine 4-8 cm, što izuzetno otežava livenje betona, moramo da koristimo tečni malter velike fluidnosti i visoke čvrstoće. Pored toga, novi beton ili malter mora da se dobro veže za već postojeći, kako bi se osigurala monolitna struktura kompletnog elementa.

 

II. REŠENJE

Obično zapunjavanje debljine 8-15 cm

Materijal za zapunjavanje je beton sa dodatkom superplastifikatora BEVETOL-SPL ili REOTOL-SPL, što mu daje neophodnu fluidnost, uz istovremeno povećanje čvrstoće, što je posledica dobrog kompaktiranja.

Zapunjavanje u tankom sloju 4-8 cm

Kao materijal za zapunjavanje se koristi cementni malter MEGAGROUT-100. Veoma je fluidan i ima visoku čvrstoću.

III. PRIMENA

Priprema podloge

 1. Uklanjaju se svi polomljeni delovi betona i otvaraju se šupljine u starom betonu kako bi se poboljšalo vezivanje ulivenog betona.

 2. Gde god je neophodno, oslobađa se i armaturna mreža.

 3. Površina starog betona se mehanički ohrapavi (npr. peskarenjem).

 4. Potom se betonska površina dobro ispere vodom pod pritiskom.

 5. Priprema se oplata i postavlja se nova armatura prema statičkom proračunu, uz spajanje sa postojećom starom armaturom.

 6. Gde god je to moguće, površina starog betona se premazuje epoksidnom smolom DUREBOND, što obezbeđuje perfektno vezivanje starog i novog betona.

 

Obično zapunjavanje debljine 8-15 cm

Posle gore opisanih priprema, lije se beton sa dodatkom superplastifikatora BEVETOL-SPL u količini 0,6-0,8% od težine cementa, ili superplastifikatora REOTOL-SPL u količini 1,2-1,7% od težine cementa, tako da se dobijeni beton razliva nekih 20 cm. Vibriranje tokom livenja je neophodno za postizanje boljeg kompaktiranja betona.

 

Zapunjavanje u tankom sloju 4-8 cm

 1. Zbog veoma fine strukture i tečnosti materijala MEGAGROUT-100, pre njegovog ulivanja u kalup od oplate, preporučuje se zatvaranje spojeva na oplati brzivezujućim cementom AQUAFIX ili brzovezujućim malterom za popravke RAPICRET, kako ne bi došlo do curenja i bežanja materijala.

 2. Sadržaj jedne vreće od 25 kg MEGAGROUT-100 se dodaje u 3 kg vode uz dobro zamešavanje mikserom s niskim brojem obrtaja, dok se ne dobije homogena masa. Potom se dodaje manja količina vode (do 0,5 kg), kako bi se postigla željena fluidnost.

 3. Malter se tada uliva vodeći računa da se ne zarobljava vazduh. Moramo se uveriti da je malter zapunio sve prostore između oplate i postojeće konstrukcije. Potrošnja MEGAGROUT-100: 21,5 kg/m2/cm ili 2,1 kg za popunjavanje zapremine od 1 litra.

 4. Površine izložene spoljašnjim uticajima treba kvasiti tokom minimalno 24 časa, ili ih pokrivati vlažnim tkaninama i najlonima.

IV. NAPOMENE

 • Temperatura tokom primene treba da bude između +5oC i +30oC.

 • Čvrstina betona kojim zapunjavamo mora da bude bar za 10 N/mm2 veća od čvrstine starog betona.

 • Veličina čestica inertnog materijala u betonu kojim zapunjavamo ne sme da bude veća od 20 mm.

 • MEGAGROUT-100 može da se nanosi u slojevima maksimalne debljine do 10 cm.

 • Ako je mešavina počela da se steže, ne treba je ponovo omekšavati vodom.

 • Proizvod zadržava svoje tečno stanje oko 60 minuta na temperaturama između +15oC i +25oC.

 • U letnjem periodu, preporučuje se skladištenje vreća na hladnom mestu, kao i mešanje materijala hladnom vodom, kao bi se neophodna tečnost materijala održala tokom predviđenog perioda od 60 minuta.

 • U zimskom periodu, i kad je potrbno brzo postizanje čvrstoće, preporučuje se mešanje materijala toplom vodom i zaštita od niskih temperatura termoizolacionim pločama preko oplate.

 • Proizvod sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao iritant.

 • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.

 

 

s25-1

 

 

s25-2

 

 

s25-3