Popravke maltera odvojenog od nosećih elemenata

KORIŠĆENI MATERIJALI

DUROCRET Polimer-modifikovani, reparaturni, cementni malter

RAPICRET Brzovezujući malter za popravke

UNICRET Malter za izravnavanje i zidanje

UNICRET-FAST Brzovezujuċi beli malter za popravke

ADIPLAST Polimer lateks za višestruko poboljšanje maltera

STAKLENA MREŽICA ZA MALTER Staklena mrežica za malter

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Odvajanje maltera u nosećim zidovima i stoga odvajanje maltera na samom zidu uzrokuje probleme nosivosti i stabilnosti zidova, a povrh toga je i vizuelno neprihvatljivo.

 

II. REŠENJE

Materijali koje koristimo za popravku ovakvih oštećenja moraju da imaju sledeće karakteristike:

 • Efikasno vezivanje za ciglu i beton.

 • Adekvatnu obradivost, što olakšava popunjavanje pukotina.

 • Malo skupljanje pri sušenju, tako da se ne javljaju naknadne pukotine.

a) Popravka pukotina

Pogodni materijali:

 • DUROCRET, polimer-modifikovani cementni malter, ili

 • RAPICRET, brzovezujući malter za popravke, kada se zahteva brzina u radu.

b) Popravke maltera

Pogodni materijali:

 • UNICRET, krečno-cementni malter, ojačan polimernim lateksom ADIPLAST, ili

 • UNICRET-FAST, brzovezujući krečnocementni malter ojačan polimernim lateksom ADIPLAST, kada se zahteva brzina u radu i kada površina nije prevelika.

 

III. PRIMENA

Kompletna procedura popravke je sledeća:

a) Popravka pukotina

 1. Malter se uklanja u pojasu širine 30-50 cm dužinom celog naprslog i odvojenog dela (15-25 cm sa svake strane oštećenja).

 2. Područje oštećenja se proširuje razbijanjem okolnih cigli oštrom alatkom.

 3. Kompletna površina oštećenja se detaljno čisti komprimovanim vazduhom ili četkom.

 4. Potom se podloga dobro pokvasi.

 5. U tako proširenu pukotinu se što je moguće dublje ubacuje mistrijom polimer modifikovani cementni malter DUROCRET, ili brzovezujući malter za popravke RAPICRET. Ovi malteri se zamešavaju samo dodavanjem vode. Kada se materijal osuši, moše da usledi popravka maltera.

b) Popravke maltera

 1. Površine sa kojih je uklonjen malter moraju da se dobro očiste (trošni delovi, prašina, i sl.) i obilato nakvase vodom.

 2. Nanosi se prvi sloj maltera, korišćenjem krečno-cementnih maltera UNICRET ili UNICRET-FAST, ojačanim polimernim lateksom ADIPLAST. ADIPLAST se dodaje u vodu za pripremu maltera u srazmeri ADIPLAST:voda = 1:3.

 3. Dok je prvi sloj maltera još svež, u njega se lagano utiskuje staklena mrežica, u širini uklonjenog maltera.

 4. Kada se taj sloj maltera osuši, sledi finalni sloj krečno-cementnog maltera UNICRET, ili brzovezujućeg krečnocementnog maltera UNICRET-FAST. Proizvod se zamešava samo sa vodom. U slučaju da se zahteva malter veće čvrstoće, u vodu za pripremu se dodaje polimerni lateks ADIPLAST u srazmeri ADIPLAST:voda = 1:5.

 

IV. NAPOMENE

 • Temperatura tokom primene treba da bude između +5oC i +30oC.

 • Ako je mešavina počela da se steže, ne treba je ponovo omekšavati vodom.

 • U letnjim mesecima preporučuje se kvašenje maltera po nanošenju, kako bi se sprečila prebrza dehidracija na visokoj temperaturi.

 • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.

 

 

gb31-1

 

 

s31-2

 

 

 

gb31-3