Popravke betona koji se ljušti zbog korodirane armature

KORIŠĆENI MATERIJALI

MEGACRET-40 Veoma čvrsti cementni malter ojačan staklenim vlaknima

RAPICRET Brzovezujući malter za popravke

FERROSEAL Antikorozioni cementni premaz za armature – Vezivno sredstvo

EPOXYCOAT-AC 2-komponentni antikorozioni epoksidni prajmer

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Beton, zahvaljujući svom alkalnom karakteru, štiti čeličnu armaturu od korozije. Visoka pH vrednost utiče na stvaranje tankog zaštitnog sloja stabilnih oksida na površini čelika, sprečavajući tako dalji razvoj rđe. Kada se ovaj zaštitni sloj stabilnih ferooksida naruši dejstvom jakog korozivnog okruženja, javlja se fenomen zarđalosti.

Korozija čelične armature povećava njenu zapreminu, što rezultira stvaranjem unutrašnjih napona, pucanjem i ljuspanjem betona.

Takvo oštećenje:

 • Ugrožava stabilnost konstruktivnog elementa.

 • Stvara uslove za proširenje korozije na zdravi ostatak čelične armature.

 • Smanjuje otpornost na požar građevinskog elementa.

 • Kvari vizuelni izgled elementa.

 

II. REŠENJE

Olabavljeni i polomljeni delovi betona moraju da se uklone, do potpunog otkrivanja zdravog betona i korodiranih delova armature. Korozija mora da se ukloni sa čelika struganjem ili brušenjem, uz korišćenje odgovarajućeg alata (čelična četka, peskarenje, i sl.), zavisno od stepena korodiranosti. Potom se armaturne šipke i okolna površina betona premazuju antikorozionim epoksidnim prajmerom EPOXYCOAT-AC ili cementnim antikorozionim premazom FERROSEAL, kako bi se sprečila ponovna pojava korozije.

Zatim se oljušteni deo betona popravlja nanošenjem MEGACRET-40, kako bi se obnovila originalna monolitna priroda i čvrstoća oštećenog konstruktivnog elementa.

 

III. PRIMENA

Kompletna procedura popravke je sledeća:

 1. Svi labavi delovi oštećenog betona se potpuno uklanjaju i sav korodirani čelik se kompletno otkriva.

 2. Zdravi beton do koga smo došli treba da se ohrapavi i očisti od prašine, rđe, itd.

 3. Korodirani čelik mora da se očisti struganjem i brušenjem, uz korišćenje odgovarajućeg alata u zavisnosti od stepena oštećenja (čelična četka, peskarenje, voda pod pritiskom), kako bi se rđa potpuno uklonila pre nanošenja antikorozionog sloja (EPOXYCOAT-AC ili FERROSEAL).

 4. Nanošenje EPOXYCOAT-AC: Komponente A (smola) i B (učvršćivač) su zapakovane po predviđenoj proporciji. Sva količina komponente B se dodaje u komponentu A. Mešanje traje oko 5 minuta uz korišćenje miksera s niskim brojem obrtaja (300 rpm). Važno je da se dobro promeša uz zidove i dno posude, kako bi se postigla ravnomerna disperzija učvršćivača. Očišćene, neoštećene i izložene čelične šipke (ili nove dodatne šipke, ako procenimo da su postojeće nedovoljne) se premazuju sa dva sloja EPOXYCOAT-AC. Sledeći sloj se nanosi kada se prethodni osuši. Po nanošenju drugog premaza, dok je još uvek svež, posipamo po njemu kvarcni pesak granulacije 0-0,8 mm, kako bi smo osigurali dobro vezivanje maltera za popravke kojim ćemo pokriti izloženu armaturu.
  Nanošenje FERROSEAL: FERROSEAL se dodaje u vodu uz stalno mešanje, u zapreminskoj proporciji FERROSEAL : voda = 2,65 : 1, dok se ne dobije homogena masa bez grudvi. Materijal se nanosi četkom srednje tvrdoće u dva sloja. Treba izbegavati sloj deblji od 1 mm, zbog rizika od pojave pukotina u materijalu. Sledeći sloj se nanosi kada se prethodni osuši.

 5. 48 sati po nanošenju EPOXYCOAT-AC, ili po sušenju FERROSEAL, površinu dobro pokvasimo i nanosimo malter za popravke MEGACRET-40 kako bi smo povratili oblik oštećenom delu.
  Sadržaj jedne vreće od 25 kg MEGACRET-40 se dodaje u 4,60 lit vode uz stalno mešanje, dok se ne formira jednolična masa pogodna za popravke. Materijal se nanosi ili hoblericom ili mašinski do željene debljine, ali ne više od 4 cm po jednom sloju. Ako je neophodan drugi sloj, površinu prvog treba ohrapaviti da bi se postigla bolja adhezija. Finalnu površinu treba zaštititi od dehidracije pokrivanjem vlažnom tkaninom, polietilenskim trakama, ili redovnim kvašenjem tokom 48 sati.
  Potrošnja MEGACRET-40: Oko 17,5 kg/m2/cm.
  Ako je neophodan brzi postupak, može da se koristi brzovezujući malter za popravke RAPICRET. RAPICRET se dodaje u vodu uz stalno mešanje, dok se ne dobije gusta smesa bez grudvi, nalik na git, pogodna za krpljenje i učvršćivanje. Preporučuje se zamešavanje manjih količina, zbog kratkog vremena upotrebljivosti zamešane mase (oko 15 min. na +20oC). RAPICRET može da se nanosi u slojevima maksimalne debljine 3 cm.
  Potrošnja RAPICRET: Oko 17,5 kg/m2/cm.

 

IV. NAPOMENE

 • Temperatura tokom primene treba da bude između +5oC i +30oC.

 • Ako je mešavina počela da se steže, ne treba je ponovo omekšavati vodom.

 • Pri visokim temperaturama, preporučuje se mešanje materijala sa hladnom vodom, kako bi se izbeglo prebrzo stezanje.

 • Pri niskim temperaturama, mešanje materijala treba obaviti mlakom vodom, da bi se ubrzalo vezivanje i postizanje čvrstoće.

 • U letnjim mesecima, cementne maltere po nanošenju treba kvasiti, da bi se sprečila prebrza dehidracija na visokim temperaturama.

 • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.

 

s32-1