Plastificiranje betona

KORIŠĆENI MATERIJALI

BEVETOL-SPL Superplastifikator betona, tip G

REOTOL-SPL Superplastifikator betona, tip F

PLASTIPROOF Plastifikator, tip A – Aditiv za vodonepropusnost armiranogbetona

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Ekstremno teški uslovi betoniranja (nezgodan položaj, oblik, gustina armature kod nosećih elemenata, izloženi betoni, itd.), kakve obično srećemo kod modernih građevina, zahtevaju plastifikaciju betona bez dodavanja vode, što bi mu smanjilo snagu. Takođe, kod livenja nalicu mesta prednapregnutih elemenata (konstrukcija mostova, tunela, i sl.), beton mora da ima veoma redukovan odnos voda/cement (w/c), a da pri tom zadrži svoju plastičnost.

 

II. REŠENJE

Kako bi se postigao odgovarajući nivo plastičnosti betona (pojačano razlivanje) bez dodavanja vode, ili smanjio odnos w/c u cilju povećanja čvrstine, koriste se sledeći tečni aditivi:

BEVETOL-SPL, superplastifikator betona, tip G (prema standardu ASTM C-494). Sertifikovan sa CE oznakom kao usporivač vezivanja betona – visoki reduktor vode – superplastifikator betona prema EN 934-2: T11.1 i T11.2, sertifikat br. 0906-CPD- 02412007.
REOTOL-SPL, superplastifikator betona, tip F (prema standardu ASTM C-494). Sertifikovan sa CE oznakom kao dobar reduktor vode – superplastifikator betona prema EN 934-2: T3.1 i T3.2, sertifikat br. 0906-CPD-02412007.
PLASTIPROOF, plastifikator – dodatak za vodonepropusnost (prema standardu ASTM C-494). Sertifikovan sa CE oznakom kao reduktor vode – plastifikator betona prema EN 934-2:T2 & T9, sertifikat br. 0906-CPD-02412007.

Ovi aditivi nam pružaju sledeće pogodnosti:

 • Ukoliko se dodaju tokom pripreme betona, smanjuju neophodnu količinu vode za mešanje, a samim tim i odnos voda/cement, što rezultira značajnim uvećanjem kako početne, tako i finalne čvrstine betona.

 • Kada se dodaju u gotov beton, plastifikuju ga (povećavaju razlivanje) bez dodatnih količina vode, a samim tim i bez smanjenja čvrstine betona.

 • Doprinose boljoj hidratizaciji cementa što rezultira optimalnim iskorišćenjem njegovih performansi.

 • Deluju protiv segregacije i značajno povećavaju obradivost i mogućnost pumpanja.

 • Značajno smanjuju skupljanje pri sušenju (izbegavaju se pukotine).

 • Veoma povećavaju vodonepropusnost betona, doprinoseći pravilnoj kondezaciji.

 • Sprečavaju zarobljavanje vazduha.

 • Ne sadrže hloride niti druge korozivne sastojke.

 • Kompatibilni su sa svim vrstama Portland cementa.

Nezamenljivo su sredstvo tokom pripreme veoma čvrstih betona, izloženih betona, betona za pumpanje, itd.

 

III. PRIMENA

Uputstvo za upotrebu

Plastifikujući aditivi mogu da se dodaju:

 • U vodu za mešanje, tokom pripreme betona ili maltera, kako bi se smanjila neophodna količina vode (drastično smanjenje odnosa voda/cement).

 • U gotov beton, neposredno pre upotrebe, kako bi se značajno povećalo razlivanje. U ovom slučaju, a da bi se postiglo ravnomerno zamešavanje plastifikatora u betonu, preporučuje se produžetak mešanja u rotacionom mikseru za 4-5 minuta.

Klasifikacija – Potrošnja

BEVETOL-SPL deluje kao:

 • Tip G superplastifikator (ASTM C-494), kada se dozira 0,6%-0,8% od težine cementa.

 • Tip A ili D plastifikator, (ASTM C-494), u manjim dozama (0,3%-0,5% od težine cementa).

REOTOL-SPL deluje kao:

 • Tip F superplastifikator (ASTM C-494), kada se dozira 1,2%-1,7% od težine cementa.

 • Tip A plastifikator (ASTM C-494) u manjim dozama (0,6%-0,9% od težine cementa).

PLASTIPROOF deluje kao:

 • Tip A plastifikator (ASTM C-494) i dozira se u proporciji od 0,2-0,5% od težine cementa.

 

IV. NAPOMENE

 • Potrošnja plastifikatora, kada se dodaju u gotov beton, zavisi od njegove obradivosti u trenutku dolaska na gradilište i željenog finalnog stepena obradivosti.

 • Kada se plastifikatori dodaju u beton po prispeću na gradilište, a u cilju poboljšanja razlivanja, onda to treba učiniti neposredno pre samog betoniranja, jer je vreme delovanja ovih aditiva oko 30 minuta.

 • Prekomerna doza može da produži vreme sušenja betona, ali bez negativnog uticaja na njegovu finalnu čvrstinu.