Nivelisanje i izravnavanje poda samorazlivajućom cementnom košuljicom

KORIŠĆENI MATERIJALI

FLOWCRET 1-10 Samoravnajuća polimer-modifikovana cementna košuljica

FLOWCRET 1-10 EXPRESS Brzovezujuća samoravnajuća polimer-modifikovana cementna košuljica

UNI-PRIMER Akrilni prajmer na vodenoj bazi

ADIPLAST Polimer lateks za višestruko poboljšanje maltera

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Površina betonskog poda je obično neravna, što komplikuje postavljanje keramičkih pločica, tepiha, plastičnih podova, itd. Neophodno je da se napravi ravna, glatka i čvrsta površina, na koju se može uspešno postaviti bilo koja vrsta podne obloge. Ovakva površina može ujedno da bude i završni pod u prostorijama kao što su podrumi, kućne ostave, predvorja i sl.

 

II. REŠENJE

Svi gornji zahtevi mogu da se zadovolje primenom samoravnajuće polimermodifikovane cementne košuljice FLOWCRET 1-10. Materijal je idealan za nivelisanje i poravnavanje površina koje nameravamo da pokrijemo nekom podnom oblogom (keramičke pločice, tepih, plastificirani pod, itd.) Takođe može da posluži kao finalni pod u podrumima, predvorjima, kućnim ostavama i sl.

 

III. PRIMENA
 

Priprema podloge

 1. Podloga mora da bude stailna i čista, bez masnoća, trošnih materijala, prašine i sl.

 2. Površinu treba prajmerisati sa UNIPRIMER ili sa rastvorom ADIPLAST:voda = 1:1, i ostaviti da se suši barem dva sata.
  Potrošnja prajmera: 200-300 g/m2.

 

Nanošenje FLOWCRET 1-10

 1. U čistu posudu se sipa 6,5 litara vode u koju se postepeno dodaje sadržaj jedne vreće od 25 kg FLOWCRET 1-10, uz stalno mešanje, sve dok se ne dobije jednolična masa bez grudvi. Može da se koristi mikser sa niskim brojem obrtaja (300 rpm).

 2. Mešavina FLOWCRET 1-10 se razastire u jednom sloju uz pomoć velike gumene ravnjače do debljine od maksimalno 10 mm.
  Potrošnja je oko 1,65 kg/m2 za sloj debljine 1 mm.
  Ako pravimo sloj debljine od 10-30 mm, dodaje se pesak granulacije 0-4 mm, u težinskoj srazmeri od 30-50%.

 3. Kako bi smo iz mase izbacili eventualno zarobljeni vazduh, površinu treba povaljati posebnim zupčastim valjkom. To će prečiti pojavu plikova na površini.

 

IV. NAPOMENE

 • Temperatura tokom primene treba da bude između +5oC i +35oC.

 • Za vreme letnjih meseci, FLOWCRET 1-10 ne sme da se pri nanošenju izlaže direktnom uticaju sunčanih zraka, kako bi se sprečila dehidracija zbog visoke temperature.

 • Bilo koja količina mešavine koja je počela da se steže, više ne sme da se koristi.

 • FLOWCRET 1-10 sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao iritant.

 • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.

 • U slučaju potrebe da pod bude prohodan posle 3 sata, ili prekriven unutar 24 sata tada umesto FLOWCRET-a 1-10, preporučuje se upotreba FLOWCTET 1-10 EXPRESS.