Izrada industrijskog samorazlivajućeg epoksidnog poda

KORIŠĆENI MATERIJALI

DUROFLOOR 2-komponentni samoravnajući epoksidni podni sistem

DUROFLOOR-PSF 2-komponentni epoksidni prajmer bez rastvarača

DUROPRIMER 2-komponentni epoksidni prajmer

DUROFLOOR-R 2-komponentni epoksidni premaz

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Podovi u fabrikama, radionicama, skladištima, garažama, bolnicama itd, su neprekidno izloženi velikim mehaničkim opterećenjima (trenje, udarci i sl.) kao i hemijskom uticaju od razblaženih neorganskih i organskih kiselina i baza, naftnih derivata, otpadnih materijala, ulja itd.

Zbog toga, finalna površina na takvim podovima mora da poseduje značajnu mehaničku čvrstoću i hemijsku otpornost, kao i da bude laka za čišćenje.

Betonski industrijski podovi, makar bili izrađeni pomoću posebnih očvršćivača i mehaničkih glačalica, a naročito oni od običnog betona ili teraco materijala, obično ne zadovoljavaju gornje zahteve (npr. nemaju otpornost na hemijsko dejstvo kiselina, ili se brzo zapraše, i sl).

 

II. REŠENJE

Primena samoravnajućeg epoksidnog sistema DUROFLOOR na betonskim površinama uspešno ispunjava zahteve za visokom mehaničkom i hemijskom otpornošću i pruža izuzetan rezultat i u estetskom pogledu.

DUROFLOOR je samoravnajući 2-komponentni obojeni epoksidni sistem bez rastvarača, koji se nanosi u debljini od 2-3 mm. Kada se osuši, formira glatku površinu laku za održavanje, koja je veoma izdržljiva i otporna na trenje (abrazivna rezistencija) kao i na hemijske uticaje, tj. na razblažene organske i neorganske kiseline, na baze, naftne derivate, otpadne materijale, vodu, morsku vodu i sl.

 

III. PRIMENA
 

Priprema podloge

 1. Površina na koju nanosimo epoksidni sistem mora da bude suva (<4% vlage) i stabilna, bez prašine, trošnih materijala, masnoća, itd., i zaštićena od napada vlage odozdo.

 2. Podloga mora da se na odgovarajući način pripremi (struganjem, peskarenjem, sačmarenjem, brušenjem), kako bi se otvorile pore i omogućila penetracija prajmera koji obezbeđuje bolje vezivanje epoksidnog sistema.

 3. Potom se površina detaljno čisti snažnim usisivačem.

 4. Pravilno pripremljena površina se tada premazuje epoksidnim prajmerom DUROFLOOR-PSF ili DUROPRIMER.
  Potrošnja: 200-300 g/m2.
  Na metalnim ili čeličnim površinama, prajmerisanje se obavlja u 2 premaza antikorozivnim epoksidnim premazom EPOXYCOAT-AC. Drugi premaz se nanosi kada se prethodni potpuno osuši, ali unutar perioda od 24 časa.
  Potrošnja EPOXYCOAT-AC: 200-300 g/m2po sloju.

 5. Kada se prajmer osuši, sve nepravilnosti podloge (pukotine, rupe) treba popuniti epoksidnim malterom napravljenim od DUROFLOOR (A+B) + kvarcni pesak 0-0,4 mm (Q35), u težinskoj srazmeri 1:2 do 1:3, ili DUROFLOOR-PSF + kvarcni pesak 0-0,4 mm (Q35), u težinskoj srazmeri 1:2 do 1:3.

 6. Nanošenje samoravnajućeg epoksidnog podnog sistema DUROFLOOR može da usledi po sušenju prajmera, ali u periodu od 24 časa.

 

Nanošenje DUROFLOOR

Mešanje DUROFLOOR komponenti

Komponente A (smola) i B (učvršćivač) su zapakovane u dve odvojene posude u predviđenoj proporciji. Sva količina komponente B se dodaje u komponentu A, i masa se meša oko 5 minuta, uz pomoć miksera sa niskim brojem obrtaja (300 rpm). Važno je da se dobro promeša uz zidove i dno posude, kako bi se učvršćivač ravnomerno rasporedio. Potom se u mešavinu postepeno, uz stalno mešanje, dodaje kvarcni pesak granulacije 0-0,4 mm (Q35), u težinskoj proporciji 1:2 (epoksid : pesak), dok se ne dobije ravnomerno zamešani epoksidni malter.

Izrada glatke finalne površine

DUROFLOOR se razastire zupčastom ravnjačom do debljine od 2-3 mm.

Potrošnja DUROFLOOR: oko 0,6 kg/m2/mm.

Kvarcni pesak: oko 1,2 kg/m2/mm.

Kako bi smo izbacili eventualno zarobljeni vazduh, površinu treba povaljati posebnim zupčastim valjkom. To će sprečiti pojavu plikova na površini.

Izrada protivklizne finalne površine

 1. DUROFLOOR se razastire zupčastom ravnjačom do debljine od 2-3 mm.
  Potrošnja: DUROFLOOR: oko 0,6 kg/m2/mm.
  Kvarcni pesak: oko 1,2 kg/m2/mm.

 2. Na još uvek svežu masu se posipa kvarcni pesak 0,1-0,4 mm (Q35) Ili 0,4-0,8 mm, zavisno od ciljane hrapavosti. Potrošnja kvarcnog peska: oko 3 kg/m2.

 3. Kada se DUROFLOOR osuši, sav nezalepljeni pesak treba da se ukloni snažnim usisivačem.

 4. Na kraju se formira zaptivni sloj premazom sa DUROFLOOR ili DUROFLOOR-R.
  Potrošnja za zaptivni sloj: 400-600 g/m2.

 

IV. NAPOMENE

 • Kvalitet betona na podnoj površini mora da bude bar C20/25 (minimalni sadržaj cementa 350 kg/m3).

 • U slučaju kada je podloga mokra, priprema treba da se obavi prema uputstvu “PRIPREMA VLAŽNIH PODOVA ZA NANOŠENJE EPOKSIDNOG PODNOG SISTEMA”.

 • Vreme upotrebljivosti zamešanog epoksidnog sistema opada sa porastom spoljašnje temperature.

 • Vezivanje sukcesivnih slojeva može da bude ozbiljno narušeno dejstvom vlage ili prljavštine.

 • Epoksidne slojeve treba zaštititi od vlage tokom prvih 4-6 sati po nanošenju. Vlaga može da izbeli površinu i da je učini lepljivom. Takođe može da omete vezivanje. Izbledele ili lepljive slojeve na delovima površine treba ukloniti struganjem ili brušenjem, i ponovo ih naneti.

 • Kada se očekuje period duži od predviđenog između nanošenja dva susedna sloja, ili kada prepokrivamo stare epoksidne sisteme, površina mora da se detaljno očisti i ohrapavi pre nanošenja novog sloja.

 • U slučajevima kada se DUROFLOOR nanosi na vertikalne ili kose površine, treba dodati regulator curenja epoksida u težinskoj srazmeri od 0,5%.

 • Pre upotrebe, pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.

s42-1

s42-2