Izrada industrijskog poda epoksidnim premazom

KORIŠĆENI MATERIJALI

DUROFLOOR-R 2-komponentni epoksidni premaz

DUROFLOOR-PSF 2-komponentni epoksidni prajmer bez rastvarača

DUROPRIMER 2-komponentni epoksidni prajmer

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Podovi u fabrikama, radionicama, skladištima, garažama, bolnicama itd. su neprekidno izloženi velikim mehaničkim opterećenjima (trenje, udarci i sl.) kao i hemijskom uticaju od razblaženih neorganskih i organskih kiselina i baza, naftnih derivata, otpadnih materijala, ulja itd.

Zbog toga, finalna površina na takvim podovima mora da poseduje značajnu mehaničku čvrstoću i hemijsku otpornost, kao i da bude laka za čišćenje.

Betonski industrijski podovi, makar bili izrađeni pomoću posebnih očvršćivača i mehaničkih glačalica, a naročito oni od običnog betona ili teraco materijala, obično ne zadovoljavaju gornje zahteve (npr. nemaju otpornost na hemijsko dejstvo kiselina, ili se brzo zapraše, i sl).

 

II. REŠENJE

Primena epoksidnog premaza DUROFLOOR-R na betonskim površinama uspešno ispunjava zahteve za dobrom mehaničkom i hemijskom otpornošću i pruža zadovoljavajući rezultat i u estetskom pogledu.

DUROFLOOR-R je obojeni 2-komponentni epoksidni sistem bez rastvarača. Kada se osuši, formira glatku površinu laku za održavanje, koja je veoma izdržljiva i otporna na trenje (abrazivna rezistencija) kao i na hemijske uticaje, tj. na razblažene organske i neorganske kiseline, na baze, naftne derivate, otpadne materijale, vodu, morsku vodu i sl.

Ipak, kada su podovi veoma opterećeni saobraćajem (npr. teška mehanizacija), ili izloženi hemikalijama, preporučuje se korišćenje DUROFLOOR samoravnajućeg epoksidnog sistema.

 

III. PRIMENA
 

Priprema podloge

 1. Površina na koju nanosimo epoksidni premaz mora da bude suva (<4% vlage) i stabilna, bez prašine, trošnih materijala, masnoća, itd., i zaštićena od napada vlage odozdo. Podloga mora da se na odgovarajući način pripremi, (struganjem, peskarenjem, sačmarenjem, brušenjem), kako bi se otvorile pore i omogućila penetracija prajmera koji obezbeđuje bolje vezivanje epoksidnog sistema.

 2. Potom se površina detaljno čisti snažnim usisivačem.

 3. Pravilno pripremljena površina se tada premazuje epoksidnim prajmerom DUROFLOOR-PSF ili DUROPRIMER.
  Potrošnja prajmera: 200-300 g/m2.
  Na metalnim ili čeličnim površinama, prajmerisanje se obavlja u 2 premaza antikorozivnim epoksidnim premazom EPOXYCOAT-AC. Drugi premaz se nanosi kada se prethodni potpuno osuši, ali unutar perioda od 24 časa.
  Potrošnja EPOXYCOAT-AC: 150-200 g/m2po sloju.

 4. Kada se prajmer osuši, sve nepravilnost podloge (pukotine, rupe) treba popuniti epoksidnim malterom napravljenim od DUROFLOOR-R + kvarcni pesak 0-0,4 mm (Q35), u težinskoj srazmeri 1,5:1 do 1:2, ili DUROFLOOR-PSF + kvarcni pesak 0-0,4 mm (Q35), u težinskoj srazmeri 1:2 do 1:3.

 5. Nanošenje epoksidnog podnog premaza DUROFLOOR-R može da usledi po sušenju prajmera, ali unutar perioda od 24 časa.

 

Nanošenje DUROFLOOR-R

Mešanje DUROFLOOR-R komponenti

Komponente A (smola) i B (učvršćivač) su zapakovane u dve odvojene posude u predviđenoj proporciji. Sva količina komponente B se dodaje u komponentu A, i masa se meša oko 5 minuta, uz pomoć miksera sa niskim brojem obrtaja (300 rpm). Važno je da se dobro promeša uz zidove i dno posude, kako bi se učvršćivač ravnomerno rasporedio.

Izrada glatke finalne površine

2 premaza DUROFLOOR-R se nanose valjkom. Drugi premaz se nanosi kada se prethodni potpuno osuši, ali u periodu od 24 časa.
Potrošnja: 250-300 g/m2 po premazu.

Izrada protivklizne finalne površine

 1. Valjkom se nanosi 1 premaz DUROFLOOR-R.
  Potrošnja: 250-300 g/m2.

 2. Na još uvek sveži premaz posipa se kvarcni pesak granulacije 0,4-0,8 mm, zavisno od ciljane hrapavosti.
  Potrošnja: oko 3 kg/m2.

 3. Kada se DUROFLOOR-R osuši, sav nezalepljeni pesak treba da se ukloni snažnim usisivačem.

 4. Na kraju se nanosi 1 sloj DUROFLOOR-R kao finalni zaptivni premaz.
  Potrošnja: 400-600 g/m2.

 

IV. NAPOMENE

 • Kvalitet betona na podnoj površini mora da bude bar C20/25 (minimalni sadržaj cementa 350 kg/m3).

 • U slučaju kada je podloga mokra, priprema treba da se obavi prema uputstvu “PRIPREMA VLAŽNIH PODOVA ZA NANOŠENJE EPOKSIDNOG PODNOG SISTEMA”.

 • Vreme upotrebljivosti zamešanog epoksidnog sistema opada sa porastom spoljašnje temperature.

 • Vezivanje sukcesivnih slojeva može da bude ozbiljno narušeno dejstvom vlage ili prljavštine.

 • Epoksidne slojeve treba zaštititi od vlage tokom prvih 4-6 sati po nanošenju. Vlaga može da izbeli površinu i da je učini lepljivom. Takođe može da omete vezivanje. Izbledele ili lepljive slojeve na delovima površine treba ukloniti struganjem ili brušenjem, i ponovo ih naneti.

 • Kada se očekuje period duži od predviđenog između nanošenja dva susedna sloja, ili kada prepokrivamo stare epoksidne sisteme, površina mora da se detaljno očisti i ohrapavi pre nanošenja novog sloja.

 • Pre upotrebe, pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.

s41-1

s41-2