Izrada antistatik samorazlivajućeg epoksidnog poda

KORIŠĆENI MATERIJALI

DUROFLOOR-C 2-komponentni samoravnajući antistatik epoksidni pod

DUROFLOOR-CV 2-komponentni antistatik epoksidni lak

DUROFLOOR-PSF 2-komponentni epoksidni prajmer bez rastvarača

DUROPRIMER 2-komponentni epoksidni prajmer

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Pojava elektrostatičkog elektriciteta na podnoj površini je izuzetno veliki problem koji susrećemo u prostorijama kao što su kompjuterske sobe, štamparije, fabrike tekstila, bolnice, industrijski pogoni koji procesuiraju zapaljive materije, trafostanice, skladišta municije, itd. Prisustvo elektrostatičkog napona na tim podovima ne samo da ometa rad elektronskih uređaja, već je potencijalno opasan i za osoblje koje radi sa njima (mogućnost eksplozije).

Zbog toga površina tih podova, pored značajne mehaničke čvrstoće i hemijske otpornosti, mora da poseduje i izuzetnu elektroprovodljivost, kako bi omogućila bezbedno i neometano pražnjenje elektrostatičkog napona u zemlju.

 

II. REŠENJE

Sve ove zahteve na podovima gde se akumulira statički elektricitet ispunjava DUROFLOOR-C, samoravnajući elektroprovodljivi epoksidni podni sistem. To je obojeni, 2-komponentni epoksidni sistem bez rastvarača, čija je električna otpornost od 104 do 106 Ohm-a, koji poseduje trajnu elektroprovodnost i sprečava pojavu elektrostatičkog napona.

Takođe je veoma izdržljiv i otporan na trenje, a naročito na razblažene organske i neorganske kiseline, na baze, naftne derivate, izvesne rastvarače, otpadne materijale, vodu, morsku vodu, kao i na surove klimatske uslove.

 

III. PRIMENA
 

Priprema podloge

 1. Površina na koju nanosimo epoksidni premaz mora da bude suva (< 4% vlage) i stabilna, bez prašine, trošnih materijala, masnoća, itd., i zaštićena od napada vlage odozdo.

 2. Podloga mora da se na odgovarajući način pripremi, (struganjem, peskarenjem, sačmarenjem, vodom pod pritiskom, brušenjem ), kako bi se otvorile pore i omogućila penetracija prajmera koji obezbeđuje bolje vezivanje epoksidnog sistema.

 3. Potom se površina detaljno čisti od svih čvrstih ostataka snažnim usisivačem.

 4. Pravilno pripremljena površina se tada premazuje epoksidnim prajmerom DUROFLOOR-PSF ili DUROPRIMER.
  Potrošnja prajmera: 200-300 g/m².

 5. Kada se prajmer osuši, sve nepravilnosti podloge (pukotine, rupe) treba da se popune i poravnaju sa DUROFLOOR-PSF pomešanim sa kvarcnim peskom granulacije 0-0,4 mm (Q35), u težinskoj srazmeri od 1:2 do 1:3. Kada se prajmer osuši, postavljaju se specijalne samolepljive bakarne trake (provodnici) u obliku rešetke otvora ne većeg od 5m x 5m, i povezuju su, sa uzemljenjem, posebnim perimetarskim kablom.

 6. Preko toga se valjkom premazuje tanki namaz antistatik epoksidnim lakom DUROFLOOR-CV.
  Potrošnja: oko 200 g/m².

 7. Nanošenje DUROFLOOR-C može da se obavi tek pošto je DUROFLOOR-CV potpuno suv, ali u periodu od 24 časa.

 

Nanošenje DUROFLOOR-C

 1. Komponente A (smola) i B (učvršćivač) su zapakovane u dve odvojene posude u predviđenoj proporciji. Sva količina komponente B se dodaje u komponentu A i masa se meša oko 5 minuta, uz pomoć miksera sa niskim brojem obrtaja (300 rpm). Važno je da se dobro promeša uz zidove i dno posude, kako bi se učvršćivač ravnomerno rasporedio.

 2. DUROFLOOR-C se razastire glatkom ravnjačom do debljine od oko 2 mm.
  Potrošnja: oko 1,5 kg/m²/mm.

 3. Kako bi smo izbacili eventualno zarobljeni vazduh, površinu treba povaljati posebnim zupčastim valjkom. To će sprečiti pojavu plikova na površini.

 

IV. NAPOMENE

 • Kvalitet betona na podnoj površini mora da bude bar C20/25 (minimalni sadržaj cementa 350 kg/m³).

 • U slučaju kada je podloga mokra, priprema treba da se obavi prema uputstvu “PRIPREMA VLAŽNIH PODOVA ZA NANOŠENJE EPOKSIDNOG PODNOG SISTEMA”.

 • Vreme upotrebljivosti zamešanog epoksidnog sistema opada sa porastom spoljašnje temperature.

 • Vezivanje sukcesivnih slojeva može da bude ozbiljno narušeno dejstvom vlage ili prljavštine.

 • Epoksidne slojeve treba zaštititi od vlage tokom prvih 4-6 sati po nanošenju. Vlaga može da izbeli površinu i da je učini lepljivom. Takođe može da omete vezivanje. Izbledele ili lepljive slojeve na delovima površine treba ukloniti struganjem ili brušenjem, i ponovo ih naneti.

 • Kada se očekuje period duži od predviđenog između nanošenja dva susedna sloja, ili kada prepokrivamo stare epoksidne sisteme, površina mora da se detaljno očisti i ohrapavi pre nanošenja novog sloja.

 • Provodljiva vlakna koja se nalaze u DUROFLOOR-C može da utiče na blagu promenu boje u odnosu na odgovarajuću RAL kod.

 • Pre upotrebe, pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.

 border=