Hidroizolacija zidova od kapilarne vlage

KORIŠĆENI MATERIJALI

AQUAMAT-F Barijera protiv kapilarne vlage

AQUAMAT Cementni hidroizolacioni premaz

DUROCRET Polimer-modifikovani, reparaturni, cementni malter

ADIPLAST Polimer lateks za višestruko poboljšanje maltera

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Pojava kapilarne vlage u objektima veoma negativno deluje oštećujući noseće elemente (korozija, osipanje, ružan izgled, itd.) i narušavajući funkcionalnost prostora (vlaga, memla, itd.).

Ovakva situacija zahteva poseban tretman, budući da vlaga nadire podižući se kroz kapilare materijala od koga je sačinjen zid.

 

II. REŠENJE

Potrebno je da se postavi barijera kroz napadnuti zid, pri njegovom dnu, kako bi se prekinulo podizanje vlage kroz kapilare.

Jedan od najznačajnijih materijala koji se koriste za presecanje dotoka kapilarne vlage je silikatni rastvor AQUAMAT-F.

AQUAMAT-F sadrži silikate koji hemijski reaguju sa hidratiziranim kalcijumom u zidu i formiraju nerastvorivu smesu koja zaustavlja kapilarnu apsorbciju, istovremeno stvarajući hidrofobno okruženje.

 

III. PRIMENA

AQUAMAT-F se nanosi putem perforacije zida. Procedura podrazumeva ulivanje AQUAMAT-F u perforacije (rupe) koje otvaramo u podnožju zida, celom njegovom dužinom.

Kod zidova sa veoma malim upijanjem, rupe moramo da otvaramo u dva nivoa.

Na kamenim zidovima rupe otvaramo na spojnicama.

Ukoliko zidni materijal ne sadrži kreč, tada se u rupe prvo uliva blagi rastvor gašenog kreča, da bi se omogućila hemijska reakcija silikata u AQUAMAT-F.

Postupak sa AQUAMAT-F bez pritiska

 1. U podnožju zida se buše rupe prečnika 30 mm, na međusobnom rastojanju od 15-20 cm, i pod opadajućim uglom od 30o do 45o. Dubina rupa treba da bude 5 cm manje od debljine zida.

 2. Ukoliko je moguće, rupe treba dobro izduvati komprimovanim vazduhom.

 3. Potom se hidroizolacioni cementni premaz AQUAMAT premazuje s obe strane zida, kako bi se sprečilo izbijanje AQUAMAT-F na zidnu površinu.

 4. AQUAMAT-F se uliva u rupe sve dok se ne postigne potpuno zasićenje.

 5. 24 časa po ulivanju AQUAMAT-F-a, rupe se zatvaraju polimer modifikovanim cementnim malterom DUROCRET-om, ili cementnim malterom sa dodatkom polimernog lateksa ADIPLAST-a.

 

Postupak sa AQUAMAT-F pod pritiskom

Ovaj postupak se primenjuje kod zidova koji su potpuno, ili veoma mnogo, natopljeni vlagom.

 1. U podnožju zida se buše rupe prečnika 12-18 mm, na međusobnom rastojanju od 10-20 cm, pod opadajućim uglom od 30o, ili horizontalno.

 2. Rupe se čiste komprimovanim vazduhom.

 3. AQUAMAT-F se ubrizgava u rupe uz korišćenje odgovarajuće opreme, sve dok materijal ne počne da izbija na zidnu površinu. To nam potvrđuje da je sav prostor oko rupa dobro natopljen rastvorom.

 4. Posle 24 časa, rupe se zatvaraju polimer-modifikovanim cementnim malterom DUROCRET-om, ili cementnim malterom sa dodatkom polimernog lateksa ADIPLAST-a.
  Potrošnja AQUAMAT-F-a: Oko 18 kg/m2 zidnog preseka, kod zidova sa srednjom apsorbcijom.

 

 

s58-2

 

 

s58-1