Hidroizolacija tankova za vodu i rezervoara od betona

KORIŠĆENI MATERIJALI

AQUAMAT Cementni hidroizolacioni premaz

AQUAMAT-ELASTIC Elastični 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz

DUROCRET Polimer-modifikovani, reparaturni, cementni malter

RAPICRET Brzovezujući malter za popravke

ADIPLAST Polimer lateks za višestruko poboljšanje maltera

PLASTIPROOF Plastifikator, tip A – Aditiv za vodonepropusnost armiranogbetona

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Jedan od najozbiljnijih problema s kojim se građevinci suočavaju prilikom izrade rezervoara za vodu je hidroizolacija. Zahtevi koje treba zadovoljiti variraju u zavisnosti od toga da li je u pitanju nadzemni ili podzemni rezervoar.

Kod podzemnih rezervoara, hidroizolacioni sloj mora da:

 • Obezbedi da nema niti isticanja vode iz rezervoara, ni priliva vode iz okolnog zemljišta.

 • Bude snažno sjedinjen sa zidovima rezervoara, kako bi izdržao negativni pritisak koji se javlja kad je rezervoar ispražnjen, a nivo vode u okolnom tlu podignut, makar i samo privremeno.

Kod nadzemnih rezervoara, hidroizolacioni sloj mora da:

 • Bude efikasan, bez ikakvog curenja.

 • Poseduje dovoljnu elastičnost kako bi izdržao ekspanzije i kontrakcije poda i zidova rezervoara, budući da je 24 časa dnevno izložen promenama spoljašnje temperature.

 

II. REŠENJE

Bitna pretpostavka uspešnog hidroizolacionog sistema je pravilno projektovanje koje obezbeđuje da zidovi i pod konstruktivno mogu da izdrže hidrostatički pritisak koji se razvija u rezervoaru.

Podzemni rezervoar

Unutrašnje površine zidova i poda se premazuju hidroizolacionim cementnim premazom AQUAMAT-om, koji obezbeđuje:

 • Ravnomernu i kontinualnu potpuno vodonepropusnu membranu, koju karakterišu velika čvrstoća i odlično prijanjanje na podlogu, što omogućava odolevanje kontrapritisku.

 • Pouzdanost i dugotrajnost, zahvaljujući neorganskoj prirodi materijala.

Nadzemni rezervoar

Zidovi i pod se premazuju visoko elastičnim cementnim hidroizolacionim premazom AQUAMAT-ELASTIC-om. Dobijena membrana je:

 • Potpuno vodonepropusna.

 • Veoma izdržljiva i snažno vezana za podlogu.

 • Dugotrajna.

 • Visoko elastična, kako bi uspešno pratila kontrakcije i ekspanzije podloge.

Tokom livenja betonskih elemenata za bilo koji tip rezervoara, preporučuje se korišćenje aditiva za plastifikaciju i vodonepropusnost PLASTIPROOF-a. On se dodaje u beton u proporciji 0,2-0,5% od težine cementa.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

 1. Sa podloge se potpuno uklanjaju svi ostaci masnoće i oplatola, prašina, trošni materijali, itd.

 2. Iz šupljina u betonu se izbacuju svi komadi otpadnog materijala.

 3. Žice od oplate i distanceri se usecaju do dubine od 3 cm.

 4. Postojeće konstruktivne dilatacije se celom dužinom otvaraju u obliku slova V ka unutra, do dubine od 3 cm.

 5. Te površine se dobro pokvase i pune polimer-modifikovanim cementnim malterom DUROCRET-om, ili cementnim malterom sa dodatkom polimernog lateksa ADIPLAST-a. Alternativno, ukoliko se zahteva brzi postupak, punjenje može da se obavi brzovezujućim malterom za popravke RAPICRET-om.
  Potrošnja: 25 kg za zapunjavanje površine od 30-40m2 (indikativna potošnja na uobičajenoj betonskoj zidnoj površini).

 6. Sastave podnih i vertikalnih površina treba pokvasiti i zapuniti ih celom dužinom polimer-modifikovanim cementnim malterom DUROCRET-om, ili cementnim malterom sa dodatkom polimernog lateksa ADIPLAST-om (formira se holker sa stranicama od 5-6 cm). Ako je neophodan brzi postupak, može da se koristi brzovezujući malter za popravke RAPICRET.
  Potošnja: 1,9-2,7 kg/m holkera.

 7. Cela površina podloge treba da se dobro pokvasi, ali bez akumulacije vode.

 

Nanošenje hidroizolacionog sloja

Podzemni rezervoar

 1. Sadržaj jedne vreće od 25 kg AQUAMAT-a se postepeno dodaje u 8,25 kg vode uz stalno mešanje, dok se ne formira jednolična pasta pogodna za nanošenje četkom. Može da se koristi mikser sa niskim brojem obrtaja (300 rpm).

 2. AQUAMAT-om se premazuje unutar rezervoara, po podu i zidovima, u 3-4 sloja. Kako se na dubljim delovima rezervoara povećava hidrostatički pritisak, tamo je neophodna veća potrošnja materijala. Svaki naredni sloj se nanosi tek kada se prethodni osuši. Kako bi se izbegle pukotine, ni jedan sloj ne sme da bude deblji od 1 mm.
  Potrošnja AQUAMAT-a: 3-4 kg/m2 ukupno.

Nadzemni rezervoar

 1. Sadržaj jedne vreće od 25 kg (komponenta A) AQUAMAT-ELASTIC-a se dodaje u 10 kg tekućine (komponenta B) uz stalno mešanje, dok se ne formira jednolična pasta pogodna za nanošenje četkom. U mešavinu može da se doda i manja količina vode (oko 1 lit) kako bi se postigla željena obradivost. Može da se koristi mikser sa niskim brojem obrtaja (300 rpm).

 2. AQUAMAT-ELASTIC-om se premazuje unutar rezervoara, po podu i zidovima, u 3-4 sloja. Kako se na dubljim delovima rezervoara povećava hidrostatički pritisak, tamo je neophodna veća potrošnja materijala. Svaki naredni sloj se nanosi tek kada se prethodni osuši. Kako bi se izbegle pukotine, ni jedan sloj ne sme da bude deblji od 1 mm.
  Potrošnja AQUAMAT-ELASTIC-a: 3-4 kg/m2 ukupno.

 

IV. NAPOMENE

 • Spoljašnja temperatura tokom nanošenja materijala mora da bude iznad +5oC.
 • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.

 

s1-1

 

s1-2