Hidroizolacija krovova pod crepom (pričvršćivanje jakim cementnim malterom)

KORIŠĆENI MATERIJALI

AQUAMAT-FLEX Fleksibilni 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz

AQUAMAT-ELASTIC Elastični 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz

DUROCRET Polimer-modifikovani, reparaturni, cementni malter

ADIPLAST Polimer lateks za višestruko poboljšanje maltera

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Hidroizolacija kosog krova na kome je crep malterom učvršćen za betonsku ploču podrazumeva izradu membrane između ploče i crepa, koja mora da:

 • Obezbedi potpunu vodonepropustnost.

 • Bude veoma otporna i dugovečna, budući da su eventualne popravke veoma komplikovane.

 

II. REŠENJE

Fleksibilni cementni premaz AQUAMAT-FLEX predstavlja idealno rešenje za hidroizolaciju ispod crepa učvršćenog cementnim malterom. Premaz se nanosi po gornjoj površini krovne betonske ploče i ima sledeće karakteristike:

 • Obezbeđuje efikasnu hidroizolaciju, čak i kod malih krovnih nagiba.

 • Potpuno se vezuje za betonsku ploču, pošto je na cementnoj bazi.

 • Ima visoku elastičnost, tako da prati ekspanzije i kontrakcije betonske ploče bez pucanja.

 • Veoma je čvrst i dugotrajan.

 • Nanosi se četkom, što olakšava obradu teških delova na krovu, kao što su slivnici, oluci, krovni prozori, itd.

 • Paroprpustan je, što sprečava kondenzaciju vodene pare.

 • Obezbeđuje adekvatnu podlogu za postavljanje termičke izolacije, pogotovo za brizgani poliuretan.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

 1. Sve šupljine, pukotine ili druge nepravilnosti na betonskoj ploči treba popraviti polimer modifikovanim cementnim malterom DUROCRET-om, ili cementnim malterom s dodatkom polimernog lateksa ADIPLAST-a.

 2. Gde god se javljaju spojevi betonske ploče sa vertikalnim elementima (dimnjaci, parapeti i sl.), preporučuje se izrada trouglastih holkera stranica 5-6 cm pomoću polimer modifikovanog cementnog maltera DUROCRET-a ili cementnim malterom sa dodatkom ADIPLAST-a, kako bi se olakšalo nanošenje AQUAMAT-FLEX-a.

 3. Površine se dobro pokvase, ali bez akumulacije vode.

 

Nanošenje AQUAMAT-FLEX-a

 1. Sadržaj jedne vreće od 25 kg (komponenta A) se dodaje u 8 kg tekućine (komponenta B) uz stalno mešanje, dok se ne formira jednolična pasta pogodna za nanošenje četkom. Može da se koristi mikser sa niskim brojem obrtaja (300 rpm).

 2. Na betonsku krovnu ploču se nanosi 2-3 premaza AQUAMAT-FLEX-a. Svaki naredni sloj se nanosi tek kada se prethodni osuši. Treba izbegavati slojeve deblje od 1 mm, jer to može da dovede do pojave pukotina.
  Potrošnja: 2-3 kg/m2 ukupno.

 

Preporuke za termičku izolaciju

Izolacija brizganim poliuretanom

Kada nanosimo termičku izolaciju od brizganog poliuretana, ostvaruje se potpuna veza sa hidroizolacionim slojem, i nikakva dalja intervencija nije potrebna.

Izolacija ekstrudiranim polistirenom

Ako se termička izolacija sastoji od XPS ploča (ekstrudirani stiropor), treba povesti računa o sledećim elementima:

a) Na betonsku ploču se postavljaju odgovarajuće lajsne na koje možemo da mehanički pričvrstimo ploče, ili:

b) XPS ploče se odgovarajućim lepkom lepe na premaz AQUAMAT-FLEX-a. U oba slučaja, preporučuje se prekrivanje termičke izolacije laganom žičanom mrežicom koja se obmotava oko ivica ploče, kako bi se sprečilo njihovo krzanje.

Pričvršćivanje crepa

 1. Kako bi se pojačalo vezivanje cementnog maltera za termoizolacioni sloj, treba da se prvo nanese špric malter vezivni sloj ojačan polimernim lateksom ADIPLAST-om (cement : pesak : ADIPLAST : voda = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 zapreminski).

 2. Preporučuje se lepljenje crepa jakim cementnim malterom sa dodatkom polimernog lateksa ADIPLAST-a (cement : pesak : ADIPLAST = 1 : 3 : 0,20 zapreminski).
  Potrošnja ADIPLAST-a: Oko 0,8 kg/m2/cm debljine sloja.

 

IV. NAPOMENE

 • U vezi hidroizolacionog sloja možemo alternativno da koristimo AQUAMAT-ELASTIC umesto AQUAMAT-FLEX-a.

 • Temperatura tokom nanošenja mora da bude između +5oC i +30oC.

 • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.

 

s56-1

 

 

s56-2