Hidroizolacija krovova pod crepom (pričvršćivanje ekserima)

KORIŠĆENI MATERIJALI

DELTA-FOL PVG Krovne membrane za ventilisane krovove

DELTA-FOL PVE Krovna membrana za ventilisane krovove

DELTA-VENT S Krovna membrane za neventilisane krovove

DRAGOFOL Krovna membrana za ventilisane krovove – bela

DELTA-FOL LP Transparentna krovna membrana za ventilisane krovove

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Hidrozolacija krovova pod crepom je neophodna, pošto crep ne može u potpunosti da zaustavi vodu: ona prodire kroz polomljene ili loše postavljene crepove, uz odgovarajuću pomoć vetra i kiše. Hidroizolacija se izvodi ispod crepa, korišćenjem specijalnih membrana.

Pored toga što efikasno sprečavaju prodor vode, ove membrane moraju da imaju sledeće karakteristike:

  • Paropropusnost, kako bi se izbegla kondenzacija vodene pare, što bi dovelo do oštećenja (deformacija, truljenje) krovnih greda i do prodora vlage u prostorije pod krovom.

  • Otpornost i dugovečnost, jer njihov položaj visoko na krovu i pričvršćenost ekserima čini sve buduće intervencije komplikovanim.

  • Čvrstoću, kako se ne bi cepale tokom postavljanja.

  • Malu težinu i jednostavnost postavljanja, jer mesto njihovog postavljanja samo po sebi predstavlja teškoću (visina, nagib krova, itd.).

 

II. REŠENJE

Sve gore navedene karakteristike su prisutne kod krovnih hidroizolacionih membrana DELTA-VENT S, DELTA-FOL PVG, DELTA-FOL PVE, DRAGOFOL i DELTA-FOL LP. One nam pružaju:

  • Potpunu vodonepropusnost, čak i na krovovima sa malim nagibom.

  • Jednostavno postavljanje, zbog male težine.

  • Paropropusnost, tako da nema kondenzacije na krovnim elementima.

  • Veliku prekidnu silu, što sprečava cepanje.

  • Savitljivost i prilagodljivost, što olakšava obradu detalja oko slivnika, oluka, krovnih prozora, ivica, itd.

  • Veliku otpornost na plamen, tako da u slučaju požara usporavaju širenje vatre.

Paropropusnost kod hidroizolacionih membrana se generalno postiže na dva načina: DELTA-VENT S, DELTA-FOL PVG, DELTA-FOL PVE su paropropusne već po svojoj konstrukciji koja podrazumeva paropropusne polimerne slojeve. Paropropusnost membrana DRAGOFOL i DELTA-FOL LP se postiže mikroperforacijama koje dozvoljavaju prolaz vodene pare, ali ne i vode. Posledne dve mebrane se ne preporučuju za direktno prijanjanje na drvenu oblogu, jer u tom slučaju voda može da, zbog kohezionih sila, prodre kroz mikro-perforacije.

 

III. PRIMENA

Ovaj tip hidroizolacije se postavlja ispod crepa na krovu.

Komadi vodonepropusne membrane se postavljaju poprečno u odnosu na nagib krova i učvršćuju se između drvenih greda i lajsni, na drvenu oblogu (ako je ima).

Membrana se postavlja počev od najniže kote krova (duž ivice), kako bi se preklopi formirali tako da ne ometaju normalan tok vode.

Preklop se formira celom dužinom postavljene membrane, u širini od najmanje 10cm. Ukoliko je nagib krova manji od 22o, prekolpi treba da budu oko 20 cm.

Za vreme postavljanja membrane, treba voditi računa da membrana formira blago udubljenje između lajsni, kako bi se eventualni tok vode udaljio od eksera kojima su lajsne prikucane za podlogu.

 

 

 

s57-1

 

 

 s57-2

 

 

 

 s57-3