Hidroizolacija krovova elastomernim akrilnim premazom

KORIŠĆENI MATERIJALI

ISOFLEX Elastomerna hidroizolaciona membrana

ISOFLEX-T25 Elastomerna hidroizolaciona membrana

ISO-PRIMER Prajmer za elastomerne hidroizolacione membrane

POLIESTER TKANINA ZA HIDROIZOLACIONE SLOJEVE Poliester tkanina za hidroizolacione slojeve

STAKLENA MREŽICA ZA HIDROIZOLACIONE SLOJEVE Staklena mrežica za hidroizolacione slojeve

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Hidroizolacija ravnih krovova, bilo da se obavlja tokom izgradnje objekta, bilo naknadno, podrazumeva potpunu vodonepropusnost, otpornost na surove klimatske uslove, pouzdanost i dugovečnost. Takođe, mora da bude elastična i da odlično prijanja za podlogu.

 

II. REŠENJE

Sve gore navedene zahteve zadovoljava elastomerna hidroizolaciona membrane ISOFLEX. Odlično se vezuje za podlogu, veoma je elastična i izuzetno je otporna kako na oštre klimatske uslove, tako i na UV zračenje. Predstavlja jednostavno, efikasno i primenljivo rešenje za sve problematične situacije (npr. uglove, ivice, spojeve sa olucima i slivnicima, itd.).

Premaz formira kontinualnu elastičnu membranu bez spojeva i može da se primenjuje za hidroizolaciju celih krovnih površina, kao i za lokalno zaptivanje pukotina.

Jednostavna primena ga čini idealnim za hidroizolaciju ravnih krovova dugo nakon njihove izgradnje, kao i za popravke postojećih hidroizolacionih sistema.

Primenjuje se na svim podlogama koje se uobičajeno rade na ravnim krovovima (beton, teraco, keramičke pločice, itd.).

 

III. PRIMENA

Hidroizolacija celokupne površine

Priprema podloge

 1. Podloga mora da bude suva i potpuno očišćena od svih trošnih delova, masnoće, prašine, itd.

 2. Podloga se premazuje prajmerom ISO-PRIMER.
  Potrošnja ISO-PRIMER-a: oko 200 g/m2.

Nanošenje ISOFLEX-a

 1. Kada se prajmer osuši, četkom ili valjkom se nanose 2 premaza ISOFLEX-a. Drugi premaz se nanosi unakrst u odnosu na prvi, i to tek kada se ovaj osuši dovoljno da može da se hoda po njemu.

 2. Ukoliko postoje pojedinačne pukotine na površini ravnog krova, reporučuje se armiranje ISOFLEX-om membrane svom dužinom pukotine 10 cm širokom trakom od staklenog voala ili poliester tkanine. U ovakvoj situaciji, kada se prajmer osuši, premazuje se jedan sloj ISOFLEX-a duž pukotine i armira trakom od staklenog voala ili poliester tkanine, koja se utiskuje u njega dok je još svež. Potom se premazuju 2 sloja ISOFLEX-a po celoj krovnoj površini, vodeći računa da se prvi osuši pre nanošenja drugog.
  Ukupna potrošnja ISOFLEX-a: 1-1,5 kg/m2, zavisno od podloge.
  Kada postoje brojne višestruke pukotine po celoj površini, preporučuje se kompletno armiranje ISOFLEX membrane pomoću 100 cm širokih rolni staklenog voala ili poliester tkanine, koje se postavljaju sa bočnim preklapanjem od 5-10 cm. U ovakvoj situaciji, kada se prajmer osuši, premazuje se jedan sloj ISOFLEX-a u širini armaturnog materijala, pa se u njega, dok je još svež, utiskuje rolna od staklenog voala ili poliester tkanine. Postupak se ponavlja dok se ne pokrije cela površina, pa se potom nanosu još 2 sloja ISOFLEX-a po celoj krovnoj površini, vodeći računa da se prvi osuši pre nanošenja dugog.
  Ukupna potrošnja ISOFLEX-a: 2-2,5 kg/m2, zavisno od upijajuće moći podloge i tipa armaturnog materijala.
  Hidroizolacioni sloj treba nastaviti minimalno 15-20 cm uz sve vertikalne površine (parapetne zidove i sl.), kako bi se formirala vodonepropusna čaša.

 

Lokalno zaptivanje i izolacija pukotina

Priprema podloge

 1. Podloga mora da bude suva i potpuno očišćena od svih trošnih delova, masnoće, prašine, itd.

 2. Svom dužinom pukotine se premazuje ISO-PRIMER-om u pojasu širine 10-12 cm.

Nanošenje ISOFLEX-a

Kada se prajmer osuši, duž cele pukotine nanosi se premaz ISOFLEX-a širine 10-12 cm i u njega se, dok je još svež, utiskuje 10 cm široka armaturna traka od staklenog voala ili poliester tkanine. Po sušenju, nanose se još 2 premaza ISOFLEX-a duž pukotine. Drugi sloj može da usledi tek kada je prethodni potpuno suv.
Potrošnja: oko 200-250 g/m pukotine.

 

IV. NAPOMENE

 • ISOFLEX ne treba da se nanosi po jako vlažnom ili oblačnom vremenu, kako bi se izbeglo spiranje svežeg materijala u slučaju iznenadne kiše.

 • Osnovna pretpostavka za dugovečnost ISOFLEX sistema je pravilan nagib površine koji će sprečiti formiranje vodenih barica na krovu.

 • Ukoliko je potrebno da hidroizolacioni premaz bude otporan na ekstremne temperature (od -25oC do +120oC) onda umesto ISOFLEX-a preporučuje se upotreba ISOFLEX-T25.

 

 

s8-1

 

 

s8-2