Hidroizolacija krovova bitumenskim membranama

KORIŠĆENI MATERIJALI

ISOGUM P Plastomerna bitumenska membrana (APP) ojačana poliesterskom tkaninom

ISODIEN 4 PF ALU Elastomerna bitumenska membrana ojačana poliesterskom tkaninom i pokrivena aluminijumskom folijom

DUROCRET Polimer-modifikovani, reparaturni, cementni malter

RAPICRET Brzovezujući malter za popravke

ADIPLAST Polimer lateks za višestruko poboljšanje maltera

ISOPAST Bitumenska emulzija

ISOLAC-BT Bitumenski lak

ISOMAC Bitumenski mastiks

ISOFLEX Elastomerna hidroizolaciona membrana

ISOFLEX-T25 Elastomerna hidroizolaciona membrana

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Hidroizolacija ravnih krovova podrazumeva potpunu vodonepropusnost, otpornost na surove klimatske uslove, pouzdanost i dugovečnost.

Takođe, mora da bude elastična i da odlično prijanja za podlogu.

 

II. REŠENJE

Gornji zahtevi se ispunjavaju korišćenjem plastomerne bitumenske membrane ISOGUM. ISOGUM je izrađen od posebno formirane mešavine bitumena i polimera od ataktičkog polipropilena (APP), armiranog poliester tkaninom. Ovo je efikasno, ekonomski opravdano i jednostvano rešenje za hidroizolaciju ravnih krovova, budući da se lepljenje obavlja gasnim plamenikom, bez potrebe korišćenja oksidovanog bitumena (bitumenski lepak).

Pogodan je za hidroizolaciju ravnih krovova kako prilikom izgradnje, tako i naknadno. Kada je hidroizolacioni sloj ujedno i finalni sloj krovne površine, preporučuje se zaštita od UV zračenja, što produžava dugovečnost sistema. Ovo se postiže korišćenjem bitumenske membrane koja ima posip od mineralnog škriljca (beli ili sivi), ili dodatnim pokrivanjem sistema (betonske ploče, tampon od šljunka debljine 6-8 cm, frakcija 2-3 cm. Kad se koristi tampon od šljunka, treba postaviti geotekstil između hidroizolacionog sistema i šljunka, kako bi smo sprečili mehaničko oštećenje membrane.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

 1. Podlogu treba detaljno očistiti od svih trošnih delova, masnoće, prašine, itd.

 2. Sve neophodne popravke površine ili korekcije nagibnog sloja treba obaviti čvrstim cementnim malterom (cement:pesak = 1:2 do 1:3), u koji je dodat polimerni lateks ADIPLAST. Pre nanošenja ovog maltera, premazuje se vezivni sloj u koji se takođe dodaje polimerni lateks ADIPLAST (cement : pesak : ADIPLAST : voda = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 zapreminski).

 3. Na sastavima horizontalnih i vertikalnih površina izrađuju se holkeri uz pomoć polimer-modifikovanog cementnog maltera DUROCRET-a, ili cementnim malterom sa dodatkom polimernog lateksa ADIPLAST-a. Ako je neophodan brzi postupak, može da se koristi brzovezujući malter za popravke RAPICRET.
  Potrošnja DUROCRET-a: 1,9-2,7 kg/m holkera.
  Ovo sprečava da se bitumenska membrana previja pod pravim uglom, što može da dovede do pucanjem.

 4. Osušena površina ravnog krova se premazuje odgovarajućim bitumenskim prajmerom, kao što je vodorastvoriva bitumenska emulzija ISOPAST, ili bitumenski lak ISOLAC.
  Potrošnja ISOPAST-a: oko 0,3 kg/m2.
  Potrošnja ISOLAC-a: oko 0,3 kg/m2.

 

Postavljanje ISOGUM-a

 1. Bitumenska membrana se za površinu lepi zagrevanjem plamenikom, počevši od najniže tačke, tako da se ne formiraju spojevi koji ometaju protok vode. PE film kojim je membrana pokrivena s unutrašnje strane se topi u dodiru s plamenom i olakšava njeno lepljenje za površinu. Susedne membrane se postavljaju sa bočnim preklapanjem od oko 10 cm.

 2. Kad je membrana pravilno zavarena, spojevi se posebno obrađuju malim plamenikom, i pritiskaju se valjkom, kako bi se osiguralo dobro vezivanje. Kad se koristi membrana s mineralnim posipom, proces obrade spojeva podrazumeva značajno otiranje posipa. Kako bi smo bili sigurni da je zaštita od UV zračenja adekvatna, preporučuje se premaz ISOFLEX-om celom dužinom spoja.

 3. Hidroizolacioni sloj treba nastaviti minimalno 50 cm uz sve vertikalne površine (parapetne zidove i sl.), kako bi se formirala vodonepropusna čaša.

 4. Krajeve bitumenske membrane na vertikalnim površinama treba učvrstiti aluminijumskim profilima debljine 2 mm i širine 3 cm. Za učvršćivanje se koriste galvanizovani šrafovi i podloške.

 5. Prostor između vertikalne površine i aluminijumskog profila treba da se zatvori specijalnim bitumenskim mastiksom ISOMAC-om. Gde god postoje prekidi u hidroizolacionom sloju (cevi, slivnici, metalni poklopci, i sl.), ta mesta se takođe obrađuju mastiksom.

 

s6-1