Hidroizolacija krovova bez pada

KORIŠĆENI MATERIJALI

AQUAMAT-ELASTIC Elastični 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz

DUROCRET Polimer-modifikovani, reparaturni, cementni malter

RAPICRET Brzovezujući malter za popravke

ADIPLAST Polimer lateks za višestruko poboljšanje maltera

POLIESTER TKANINA ZA HIDROIZOLACIONE SLOJEVE Poliester tkanina za hidroizolacione slojeve

STAKLENA MREŽICA ZA HIDROIZOLACIONE SLOJEVE Staklena mrežica za hidroizolacione slojeve

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Hidroizolacija ravnih krovova bez pada, ne treba samo da bude vodonepropusna, elastična, otporna na vremenske uticaje i dugotrajna, već je neophodno da ima i odličnu otpornost na stajaću vodu.

 

II. REŠENJE

Primenom elastičnog cementnog hidroizolacionog premaza AQUAMAT-ELASTIC-a uspešno razrešavamo sve pomenute zahteve. Njegovim nanošenjem, na ravnom krovu se formira kontinualna vodonepropusna membrana, izuzetno vezana, pouzdana i dugotrajna.

 

III. PRIMENA

 

Priprema podloge

  1. Podlogu treba detaljno očistiti od svih trošnih delova, masnoće, prašine, itd.
  2. Sastave podnih i vertikalnih površina treba pokvasiti i zapuniti ih celom dužinom polimer-modifikovanim cementnim malterom DUROCRET-om, ili cementnim malterom sa dodatkom polimernog lateksa ADIPLAST-a (formira se holker sa stranicama od 5-6 cm). Ako je neophodan brzi postupak, može da se koristi brzovezujući malter za popravke RAPICRET. Potošnja DUROCRET-a: 1,9-2,7 kg/m holkera.
  3. Podloga se dobro pokvasi, ali bez akumulacije vode.

 

Nanošenje hidroizolacionog sloja:

  1. Sadržaj jedne vreće od 25 kg (komponenta A) se dodaje u 10 kg tekućine (komponenta B) uz stalno mešanje, dok se ne formira jednolična pasta pogodna za nanošenje četkom. Može da se koristi mikser sa niskim brojem obrtaja (300 rpm).
  2. Nanosi se jedan sloj AQUAMAT-ELASTIC-a u širini armaturne rolne i u njega se, dok je još svež, utiskuje armaturni materijal. Postupak se ponavlja dok se ne pokrije cela površina. Armaturni materijal treba postavljati sa bočnim preklopom od 5-10 cm.
  3. Nakon sušenja ovog sloja, nanose se 2 dodatna sloja AQUAMAT-ELASTIC preko cele površine krova. Svaki od slojeva se nanosi kada se prethodni osuši i to u smeru upravno jedan na drugi. Preporuka je korišćenje AQUAMAT-ELASTIC u beloj boji za završni sloj, u cilju smanjenja apsorpcije sunčeve svetlosti i kako bi se istovremeno produžio vek trajana hidroizolacionog sistema. Debljina svakog pojedinačnog sloja ne treba da bude veća od 1 mm, kako bi se izbegle pukotine. Hidroizolacioni sloj treba nastaviti minimalno 15-20 cm uz sve vertikalne površine (parapetne zidove i sl.), kako bi se formirala vodonepropusna čaša. Potrošnja AQUAMAT-ELASTIC-a: 3,5 kg/m2.

 

IV. NAPOMENE

  • Temperatura tokom primene treba da bude minimum +5oC.
  • Sveže namazanu površinu treba zaštititi od visokih temperatura, kiše i mraza.
  • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.