Hidroizolacija krovova 2-komponentnim elastičnim premazom na cementnoj osnovi

KORIŠĆENI MATERIJALI

AQUAMAT-ELASTIC Elastični 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz

DUROCRET Polimer-modifikovani, reparaturni, cementni malter

RAPICRET Brzovezujući malter za popravke

ADIPLAST Polimer lateks za višestruko poboljšanje maltera

POLIESTER TKANINA ZA HIDROIZOLACIONE SLOJEVE Poliester tkanina za hidroizolacione slojeve

STAKLENA MREŽICA ZA HIDROIZOLACIONE SLOJEVE Staklena mrežica za hidroizolacione slojeve

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Prilikom izrade inverznog ravnog krova hidroizolacioni sloj se postavlja ispod termičke izolacije, tako da otpornost hidroizolacionog sloja na vlagu koja je ostala zarobljena ispod termike postaje izuzetno važna. Pored toga, hidroizolacioni sloj mora i da se odlično vezuje za podlogu, da bude elatičan, pouzdan i dugovečan.

 

II. REŠENJE

Primenom elastičnog cementnog hidroizolacionog premaza AQUAMAT-ELASTIC-a uspešno razrešavamo sve pomenute zahteve. Njegovim nanošenjem, na ravnom krovu se formira kontinualna vodonepropusna membrana, izuzetno vezana, pouzdana i dugotrajna.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

 1. Podlogu treba detaljno očistiti od svih trošnih delova, masnoće, prašine, itd. Sve neophodne popravke površine ili korekcije nagibnog sloja treba obaviti čvrstim cementnim malterom (cement : pesak = 1:2 do 1:3), u koji je dodat polimerni lateks ADIPLAST.

 2. Pre nanošenja ovog maltera, premazuje se vezivni sloj u koji se takođe dodaje polimerni lateks ADIPLAST (cement : pesak : ADIPLAST : voda = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 zapreminski).

 3. Sastave podnih i vertikalnih površina treba pokvasiti i zapuniti ih celom dužinom polimer-modifikovanim cementnim malterom DUROCRET-om, ili cementnim malterom sa dodatkom polimernog lateksa ADIPLAST-a (formira se holker sa stranicama od 5-6 cm). Ako je neophodan brzi postupak, može da se koristi brzovezujući malter za popravke RAPICRET.
  Potošnja DUROCRET-a: 1,9-2,7 kg/m holkera.

 4. Podloga se dobro pokvasi, ali bez akumulacije vode.

 

Nanošenje hidroizolacionog sloja:

 1. Sadržaj jedne vreće od 25 kg (komponenta A) se dodaje u 10 kg tekućine (komponenta B) uz stalno mešanje, dok se ne formira jednolična pasta pogodna za nanošenje četkom. Može da se koristi mikser sa niskim brojem obrtaja (300 rpm).

 2. Nanosi se jedan sloj AQUAMAT-ELASTIC-a u širini armaturne rolne i u njega se, dok je još svež, utiskuje armaturni materijal. Postupak se ponavlja dok se ne pokrije cela površina. Armaturni materijal treba postavljati sa bočnim preklopom od 5-10 cm. Po sušenju ovog sloja, još 2 sloja AQUAMAT-ELASTIC-a se premazuje po celoj površini krova. Prethodni sloj treba da se osuši pre nanošenja sledećeg. Debljina svakog pojedinačnog sloja ne treba da bude veća od 1 mm, kako bi se izbegle pukotine. Hidroizolacioni sloj treba nastaviti minimalno 15-20 cm uz sve vertikalne površine (parapetne zidove i sl.), kako bi se formirala vodonepropusna čaša.
  Potrošnja AQUAMAT-ELASTIC-a: 3,5 kg/m2.

 

Pokrivanje hidroizolacije
Finalni sloj se može pokriti sa keramičkim pločicama, betonske pločice ili terrazzo, ili tampon od šljunka debljine 6-8 cm. Kad se koristi tampon od šljunka, treba postaviti geotekstil između hidroizolacionog sistema i šljunka, kako bi smo sprečili mehaničko oštećenje hidroizolacije.

 

IV. NAPOMENE

 • Temperatura tokom primene treba da bude minimum +5oC.

 • Sveže namazanu površinu treba zaštititi od visokih temperatura, kiše i mraza.

 • AQUAMAT sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao iritant.

 • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.

 

s7-1