Hidroizolacija bazena i lepljenje keramičkih pločica

KORIŠĆENI MATERIJALI

AQUAMAT-ELASTIC Elastični 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz

ISOMAT AK-ELASTIC Dvo-komponentni, elastični lepak za pločice visokih performansi

DUROCRET Polimer-modifikovani, reparaturni, cementni malter

RAPICRET Brzovezujući malter za popravke

ADIPLAST Polimer lateks za višestruko poboljšanje maltera

PLASTIPROOF Plastifikator, tip A – Aditiv za vodonepropusnost armiranogbetona

POLIESTER TKANINA ZA HIDROIZOLACIONE SLOJEVE Poliester tkanina za hidroizolacione slojeve

STAKLENA MREŽICA ZA HIDROIZOLACIONE SLOJEVE Staklena mrežica za hidroizolacione slojeve

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Uobičajena finalna obrada unutrašnje površine bazena za plivanje je oblaganje keramičkim pločicama, jer na ovaj način obezbeđujemo dugotrajan i estetski veoma prihvatljiv efekat.

Ovakva odluka značajno utiče na odabir metaoda hidroizolacije bazena, budući da moraju da se ispune specifični tehnološki zahtevi.

Znači, u ovoj situaciji, hidroizolacioni sloj se pozicionira ispod pločica i mora da poseduje sledeće karakteristike:

 • Mora da obezbedi efikasnu hidroizolaciju.

 • Mora da bude dovoljno elastičan, naročito na dnu koje je, kada se bazen isprazni, dodatno opterećeno naprezanjima od kontrakcija i ekspanzija (uglavnom zbog uticaja sunčevih zraka).

 • Mora da bude dugotrajan, budući da njegov položaj između nosivih elemenata bazena i sloja keramičkih pločica kasniji pristup radi eventualnih intervencija čini veoma komplikovanim i skupim.

 • Mora da se snažno vezuje za podlogu i da odoleva mogućoj pojavi negativnog pritiska (npr. kad se bazen isprazni, a postoji stalni ili povremeni povišeni nivo podzemnih voda u okolnom tlu).

Lepak za pločice koji odaberemo mora da ima visoku čvrstoću, elastičnost i otpornost, pošto će biti izložen neprekidnom dejstvu klimatskih uticaja, vode iz bazena i hemikalija koje ona sadrži.

Fug masa koju ćemo koristititi mora da bude potpuno vodonepropusna i veoma otporna na hemijska dejstva koja potiču od hemikalija koje se ubacuju u bazensku vodu, ili koriste prilikom pranja bazena.

 

II. REŠENJE

Izuzetno je važno da se konstrukcija bazena pravilno projektuje, tako da na efikasan način odoleva hidrostatičkom pritisku.

Svi zahtevi koji se nameću prilikom hidroizolacije bazena za plivanje, uspešno se rešavaju nanošenjem visoko elastičnog 2-komponentnog hidroizolacionog cementnog premaza AQUAMAT-ELASTIC-a na zidove i pod bazena. Hidroizolacioni sloj napravljen od AQUAMAT-ELASTIC-a ima sledeće karakteristike:

 • Efikasna hidroizolacija.

 • Snažno vezivanje za podlogu i visoku izdržljivost.

 • Visoku elastičnost.

 • Dugotrajnost.

 • Otpornost na negativni pritisak, što sprečava kako isticanje vode iz bazena, tako i prodor podzemnih voda.

Pored toga, prilikom betoniranja bazena se preporučuje dodavanje aditiva za vodonepropusnost betona PLASTIPROOF-a u prpoporciji 0,2-0,5% od težine cementa.

Pokrivanje keramičkim pločicama zahteva formiranje glatke i stabilne površine na koju će one biti zalepljene. Zbog toga se, ukoliko je neophodno, površina poravnjava jakim cementnim malterom.

Pločice se lepe na zidove i pod bazena visoko elastičnim lepkom za pločice Isomat® AK-ELASTIC-om, ili nekim drugim lepkom elastifikovanim uz pomoć aditiva ADIFLEX-B.

Prilikom fugovanja preporučuje se korišćenje 2-komponentnih epoksidnih fug-masa MULTIFILL-EPOXY THIXO ili MULTIFILL-EPOXY FLOW, koje obezbeđuju snažnu otpornost na mehanička i hemijska opterećenja, kao i na dejstvo vode. Alternativno, za fugovanje može da se koristi fug-masa MULTIFILL obogaćena polimernim lateksom DS-99.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

Beton sa glatkom površinom

 1. Sa podloge se potpuno uklanjaju svi ostaci masnoće i oplatola, prašina, trošni materijali, itd.

 2. Iz šupljina u betonu se izbacuju svi komadi otpadnog materijala.

 3. Žice od oplate i distanceri se usecaju do dubine od 3 cm.

 4. Postojeće konstruktivne dilatacije se celom dužinom otvaraju u obliku slova V ka unutra, do dubine od 3 cm.

 5. Te površine se dobro pokvase i pune polimer-modifikovanim cementnim malterom DUROCRET-om, ili cementnim malterom sa dodatkom polimernog lateksa ADIPLAST-om. Alternativno, ukoliko se zahteva brzi postupak, punjenje može da se obavi brzovezujućim malterom za popravke RAPICRET-om.
  Potrošnja DUROCRET-a: 25 kg za zapunjavanje površine od 30-40m2 (indikativna potošnja na uobičajenoj betonskoj zidnoj površini).

 6. Cela površina podloge treba da se dobro pokvasi, ali bez akumulacije vode.

Beton sa neravnom površinom

U ovakvom slučaju, dno bazena i zidovi se poravnavaju snažnim cementnim malterom. Procedura radova je sledeća:

 1. Sa podloge se potpuno uklanjaju svi ostaci masnoće i oplatola, prašina, trošni materijali, itd.

 2. Odsecaju se žice od oplate i distanceri do površine betona.

 3. Priprema se snažni cementni malter (cement : pesak = 1:2,5) uz dodavanje aditiva za vodonepropusnost ADINOL-DM u količini 1% od težine cementa, i nanosi po betonskim površinama u sloju debljine 2-3 cm.
  Pre nanošenja maltera, radi boljeg vezivanja, na zidove bazena nabacuje se Špric malter vezivni sloj obogaćen polimernim lateksom ADIPLAST-om (cement : pesak : ADIPLAST : voda = 1 : 1 : 0,25 : 0,25).
  Takođe pre nanošenja maltera, a radi boljeg vezivanja, po podu bazena se premazuje vezivni sloj obogaćen polimernim lateksom ADIPLAST-om (cement : pesak : ADIPLAST : voda = 1 : 1 : 0,5 : 0,5).

 4. Površine se dobro pokvase, ali bez akumulacije vode.

 

Hidroizolacija sa AQUAMAT-ELASTIC

 1. Sadržaj jedne vreće od 25 kg (komponenta A) se dodaje u 10 kg tekućine (komponenta B) uz stalno mešanje, dok se ne formira jednolična pasta pogodna za nanošenje četkom. Može da se koristi mikser sa niskim brojem obrtaja (300 rpm).

 2. Zidovi i pod bazena se premazuju sa 3-4 sloja AQUAMAT-ELASTIC-a. Svaki naredni sloj se nanosi tek kada se prethodni osuši. Kako bi se izbegle pukotine, ni jedan sloj ne sme da bude deblji od 1 mm.
  Potrošnja: 3-4 kg/m2 ukupno.
  Duž spojeva zidova i poda bazena, preporučuje se dodatno ojačanje hidroizolacionog sloja AQUAMAT-ELASTIC-om 10 cm širokom poliester trakom ili trakom od staklene mrežice. Armaturna traka se postavlja neposredno na prvi premaz AQUAMAT-ELASTIC-a dok je još uvek svež. Po sušenju tog sloja, slede još 2-3 premaza AQUAMAT-ELASTIC-a.

 

Lepljenje pločica
Keramičke pločice se na zidove i pod bazena lepe visoko elastičnim 2-komponentnim lepkom za pločice ISOMT® AK-ELASTIC, ili nekim drugim lepkom iz ISOMAT-ove palete proizvoda za keramičare.

Fugovanje pločica
Preporučuje se da se fugovanje obavi epoksidnim fug-masama MULTIFILL-EPOXY THIXO-om i MULTIFILL-EPOXY FLOW-om. Alternativno, za fugovanje može da se koristi fug-masa MULTIFILL obogaćena polimernim lateksom DS-99.

 

IV. NAPOMENE

 • Temperatura tokom primene treba da bude između +5oC i +35oC.

 • Minimalna temperatura očvršćavanja za MULTIFILL-EPOXY THIXO i MULTIFILL-EPOXY FLOW je +10oC.

 • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.

s2-1

s3-2