Epoksidna impregnacija industrijskih podova

KORIŠĆENI MATERIJALI

DUROFLOOR-BI 2-komponentna bezbojna epoksidna impregnacija

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Podovi na parking prostorima, u garažama, skladištima, labaratorijama, benzinskim pumpama, automehaničarskim radionicama, itd. su neprekidno izloženi mehaničkom opterećenju (trenju) i hemijskim uticajima (naftni derivati, otpadni materijal, ulja, i sl.).

Ovakvi podovi moraju da budu otporni na habanje, da se ne praše, i da budu dovoljno otporni na agresivne hemikalije.

 

II. REŠENJE

Primenom epoksidne impregnacije DUROFLOOR-BI uspešno razrešavamo pomenute zahteve.

To je veoma tečni, bezbojni 2-komponentni epoksidni sistem na bazi rastvarača. Zahvaljujući veoma niskoj viskoznosti, prodire duboko u površinu i zatvara sve pore i sitnije pukotine. Impregnirana površina postaje stabilna, veoma čvrsta i otporna na abraziju (trenje) kao i na hemijska dejstva naftnih derivata, otpadnih materijala, ulja, itd.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

 1. Površina na koju nanosimo epoksidnu impregnaciju mora da bude suva (< 4% vlage) i stabilna, bez prašine, trošnih materijala, masnoća, itd., i zaštićena od napada vlage odozdo.

 2. Površina mora da bude pripremljena na adekvatan način, tj. struganjem čeličnom četkom ili brušenjem teraco mašinom, kako bi se otvorile pore i omogućilo da DURUFLOOR-BI penetrira.

 3. Potom se površina detaljno čisti snažnim usisivačem.

 

Nanošenje DUROFLOOR-BI

 1. Komponente A (smola) i B (ušvršćivač) su zapakovane u dve dvojene posude u unapred određenoj težinskoj srazmeri. Sva količina komponente B se dodaje u komponentu A. Mešanje 2 komponente treba da traje oko 5 minuta, uz korišćenje miksera sa niskim brojem obrtaja (300 rpm). Važno je da se dobro promeša uz zidove i dno posude, kako bi se postigla ravnomerna disperzija učvršćivača.

 2. Zavisno od upijajuće moći podloge, DUROFLOOR-BI se nanosi u 1-2 sloja četkom, valjkom ili pištoljem. Drugi premaz se nanosi oko 15 minuta posle prvog.
  Potrošnja: 150-250 g/m2 po sloju, zavisno od upijajuće moći podloge.

 

IV. NAPOMENE

 • Kvalitet betona mora da bude bar C16/20 (minimalni sadržaj cementa 350 kg/m3) i da bude bar 28 dana star (ukoliko želimo maksimalni nivo imregnacije).

 • DUROFLOOR-BI može da se nanosi i na svež beton (oko 3 dana star), budući da ne ometa proces sazrevanja betona. Takođe, može da se primenjuje i na blago vlažnim površinama (vlažnost do 4%). Ipak, u oba ova slučaja postiže se manja dubina penetracije.

 • DUROFLOOR-BI sadrži rastvarače. Kad se koristi u zatvorenom prostoru, treba obezbediti dobru ventilaciju.

 • Nejednaka upijajuća moć podloge može da rezltira nejednakom impregnacijom i šarolikim izgledom površine.

 • Vreme upotrebljivosti zamešanog epoksidnog sistema opada sa porastom spoljašnje temperature.

 • Vezivanje sukcesivnih slojeva može da bude ozbiljno narušeno dejstvom vlage ili prljavštine.

 • Epoksidne slojeve treba zaštititi od vlage tokom prvih 4-6 sati po nanošenju. Vlaga može da izbeli površinu i da je učini lepljivom. Takođe može da omete vezivanje. Izbledele ili lepljive slojeve na delovima površine treba ukloniti struganjem ili brušenjem, i ponovo ih naneti.

 • Kada se očekuje period duži od predviđenog između nanošenja dva susedna sloja, ili kada prepokrivamo stare epoksidne sisteme, površina mora da se detaljno očisti i ohrapavi pre nanošenja novog sloja.

 • Pre upotrebe, pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.