Elastifikacija maltera

KORIŠĆENI MATERIJALI

ADIFLEX-B Elastifikator

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Nanošenje hidroizolacionih maltera četkom (zaptivni premazi), cementnih maltera, lepka za pločice i sl. na površine koje su promenjivih dimenzija ili izložene vibracijama može da rezultira problemom u adheziji, budući da ovi materijali teško mogu da isprate ekspanzije i kontrakcije. Zbog toga je neophodno da se za ovakve primene obezbedi adekvatna elastifikacija maltera, kako bi mu se omogućilo da prati deformacije podloge i da premosti sve sitnije pukotine koje se javljaju tokom ovih deformacija.

II. REŠENJE

ADIFLEX-B je elastomerna emulzija koja prilikom dodavanja u zaptivne premaze, lepak za pločice, cementni malter i sl., obezbeđuje:

  • Elastičnost.

  • Vodonepropusnost.

  • Pojačano vezivanje svežeg maltera za podlogu.

Koristi se za elastifikaciju kod:

  • Cementnog premaza za hidroizolaciju AQUAMAT, u slučajevima kada površina koju izolujemo ima, ili može da ima, sitnije pukotine.

  • Lepkove za pločice (kao na pr. ISOMAT® AK 20), u slučajevima kada pločice lepimo na podlogu koja je izložena ciklusu ekspanzija-kontrakcija ili vibracijama.

III. PRIMENA

Puna elastifikacija

ADIFLEX-B se nerazređen dodaje u suvu smesu za malter, umesto vode predviđene za pripremu maltera.

Primeri primene

a) Potpuna elastifikacija AQUAMAT-a
Sadržaj jedne vreće od 25 kg AQUAMAT se dodaje u 10 kg ADIFLEX-B uz stalno mešanje, dok se ne formira jednolična pasta. U mešavinu može da se doda i manja količina vode (oko 1 lit) kako bi se postigla željena obradivost.

b)Potruna elastifikacija ISOMAT® AK 20
Sadržaj jedne vreće od 25 kg ISOMAT® AK 20 se dodaje u 10 kg ADIFLEX-B, plus 1-2 kg vode, uz stalno mešanje dok se ne formira jednolična masa.

Delimična elastifikacija

Kada je zahtevana manja elastičnost, može da se koristi manja količina ADIFLEX-B. ADIFLEX-B se promeša s vodom, pa se ta mešavina dodaje u suvi malter, umesto vode predviđene za mešanje.

Primeri primene

a) Delimično elastifikovani AQUAMAT
Sadržaj jedne vreće od 25 kg zaptivnog premaza AQUAMAT se dodaje u 5 kg ADIFLEX-B, plus izvesna količina vode (oko 4 lit), uz stalno mešanje, kako bi se postigla željena obradivost.

b) Delimično elastifikovani ISOMAT® AK 20
Sadržaj jedne vreće od 25 kg lepka za pločice ISOMAT® AK 20 se dodaje u 5 kg ADIFLEX-B, plus izvesna količina vode (oko 3 lit), uz stalno mešanje, kako bi se postigla željena obradivost.

c) Fleksibilni malteri (za poravnavanje i popravke, i uopšteno cementni malteri kojim se obrađuju površine izložene ekspanzijama, kontrakcijama i vibracijama).
Dodaje se izvesna količina ADIFLEX-B u vodu za pripremu maltera, zavisno od željene elastičnosti, i tom mešavinom se zamenjuje voda namenjena za pripremu maltera.

 

IV. NAPOMENE

  • Površina koju ćemo pokrivati elastifikovanim malterima mora da bude čista, bez masnoća, ulja, prašine i dobro pokvašena, ali bez akumulacije vode.

  • Veoma porozne površine kao što su laki betoni, gips ploče, iverica i sl., pre nanošenja maltera treba prajmerisati premazom UNI-PRIMER.

  • Malter koji sadrži ADIFLEX-B može da se primenjuje samo ako je spoljašnja temperatura između +5oC i +30oC.