Bojenje zidova izdržljivim epoksidnim premazom

KORIŠĆENI MATERIJALI

EPOXYCOAT 2-komponentni epoksidni premaz

DUROFLOOR-BI 2-komponentna bezbojna epoksidna impregnacija

EPOXYCOAT-AC 2-komponentni antikorozioni epoksidni prajmer

SM-14 Specijalni rastvarač za epoksidne sisteme

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Zidovi u fabrikama, labaratorijama, bolnicama, klanicama, fabrikama konzervi, vinarijama, benzinskim pumpama, servisnim radionicama, su izloženi različitim hemijskim uticajima.

Zbog toga finalna obrada tih zidova mora da bude izuzetno otporna na hemijske uticaje i laka za održavanje.

 

II. REŠENJE

Rešenje za ovu situaciju je epoksidni premaz EPOXYCOAT, jer su zidovi premazani ovom bojom otporni na hemikalije i lako perivi.

Tako dobijena površina je otporna na razblažene kiseline, baze, naftne derivate, pojedine rastvarače, vodu, morsku vodu i klimatske uslove.

EPOXYCOAT deluje kao zaštitna i dekorativna boja na cementnim (beton, malter) i metalnim podlogama.

Namenjen je za fabrike, labaratorije, bolnice, vinarije, klanice, benzinske pumpe, servisne stanice, itd.

 

III. PRIMENA
 

Priprema podloge

 1. Površina koju premazujemo mora da bude suva (< 4% vlage) i stabilna, i bez materijala koji ometaju vezivanje (prašina, trošni delovi, masnoće). Takođe mora da bude zaštićena od napada vlage otpozadi.

 2. Zavisno od vrste podloge, priprema se obavlja četkanjem, struganjem, brušenjem, peskarenjem, vodom pod pritiskom, sačmarenjem, itd.

 3. Na kraju se površina detaljno čisti snažnim usisivačem.

 4. Površina se prajmeriše na sledeći način:
  Cementne površine se premazuju u jednom sloju sa DUROFLOOR-BI ili EPOXYCOAT, razređenim 10% do 15% posebnim rastvaračem SM-14.
  Potrošnja DUROFLOOR-BI: oko 150 g/m2, zavisno od upijanja podloge.
  Metalne ili čelične površine se premazuju sa dva sloja EPOXYCOAT-AC. Drugi premaz se nanosi kada se prethodni potpuno osuši, ali unutar perioda od 24 časa.
  Potrošnja EPOXYCOAT-AC: 150-200 g/m2 po premazu.

 5. Po sušenju prajmera, ali unutar perioda od 24 časa, može da usledi premazivanje sa EPOXYCOAT.

 

Nanošenje EPOXYCOAT-AC

 1. Komponente A (smola) i B (učvršćivač) su zapakovane u dve odvojene posude u predviđenoj proporciji. Sva količina komponente B se dodaje u komponentu A i masa se meša oko 5 minuta, uz pomoć miksera sa niskim brojem obrtaja (300 rpm). Važno je da se dobro promeša uz zidove i dno posude, kako bi se postigla ravnomerna disperzija učvršćivača.

 2. EPOXYCOAT se nanosi nerazređen, ili razređen do 5% specijalnim rastvaračem SM-14. Najmanje 2 premaza se nanose četkom, valjkom ili pištoljem. Drugi premaz se nanosi kada se prethodni potpuno osuši, ali u periodau od 24 časa.
  Potrošnja EPOXYCOAT: 200-300 g/m2 po premazu.

 

IV. NAPOMENE

 • EPOXYCOAT sadrži rastvarače. Kad se koristi u zatvorenom prostoru, treba obezbediti dobru ventilaciju.

 • Vreme upotrebljivosti zamešanog epoksidnog sistema opada sa porastom spoljašnje temperature.

 • Vezivanje sukcesivnih slojeva može da bude ozbiljno narušeno dejstvom vlage ili prljavštine.

 • Epoksidne slojeve treba zaštititi od vlage tokom prvih 4-6 sati po nanošenju. Vlaga može da izbeli površinu i da je učini lepljivom. Takođe može da omete vezivanje. Izbledele ili lepljive slojeve na delovima površine treba ukloniti struganjem ili brušenjem, i ponovo ih naneti.

 • Kada se očekuje period duži od predviđenog između nanošenja dva susedna sloja, ili kada prepokrivamo stare epoksidne sisteme, površina mora da se detaljno očisti i ohrapavi pre nanošenja novog sloja.

 • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.