Bojenje metalnih površina antikorozivnim epoksidnim prajmerom

KORIŠĆENI MATERIJALI

EPOXYCOAT-AC 2-komponentni antikorozioni epoksidni prajmer

 

I. PRIRODA PROBLEMA – TEHNIČKI ZAHTEV

Metalne površine, naročito gvozdene i čeilčne, moraju da budu zaštićene od oksidacije i korozije.

 

II. REŠENJE

Αntikorozioni epoksidni prajmer EPOXYCOAT-AC se nanosi radi aktivne antikorozione zaštite gvozdenih i čeličnih površina koje će biti prekrivane sa nekim od EPOXYCOAT ili DUROFLOOR epoksidnih sistema.

Izuzetno je tvrd i otporan na trenje. Posebno je otporan na razblažene kiseline, baze, naftne derivate, na neke od rastvarača, vodu, morsku vodu, itd.

Može da se koristi i kao finalni premaz ukoliko njegova crveno-braon ili siva boja odgovara u estetskom pogledu. Tipični primeri primene su silosi, čelični mostovi, metalni krovovi, cevi, ograde, i sl.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

 1. Podloga mora da bude suva, stabilna i bez materijala koji mogu da ometaju vezivanje (prašina, trošni delovi, masnoće, korozija, itd.)

 2. Zavisno od tipa podloge, ona se priprema četkanjem, struganjem, peskarenjem, a potom se pažljivo čisti od prašine.

 

Nanošenje EPOXYCOAT-AC

 1. Komponente A (smola) i B (ušvršćivač) su zapakovane u dve odvojene posude u unapred određenoj težinskoj srazmeri. Sva količina komponente B se dodaje u komponentu A. Mešanje 2 komponente treba da traje oko 5 minuta, uz korišćenje miksera sa niskim brojem obrtaja (300 rpm). Važno je da se dobro promeša uz zidove i dno posude, kako bi se postigla ravnomerna disperzija učvršćivača.
  Radi prajmerisanja površine, nanose se 2 premaza EPOXYCOAT-AC četkom, valjkom ili pištoljem. Drugi premaz se nanosi kada se prethodni potpuno osuši,ali u periodu od 24 časa.
  Potrošnja: 150-200 g/m2po premazu.

 2. Po sušenju prajmera, ali unutar perioda od 24 sata, sledi nanošenje odabranog EPOXYCOAT ili DUROFLOOR epoksidnog sistema. Ako EPOXYCOAT-AC koristimo kao završni premaz, nanose se još dva dodatna sloja. Naredni premaz se nanosi kada se prethodni potpuno osuši, ali u periodu od 24 časa.

 

IV. NAPOMENE

 • EPOXYCOAT-AC sadrži rastvarače. Kad se koristi u zatvorenom prostoru, treba obezbediti dobru ventilaciju.

 • Vreme upotrebljivosti zamešanog epoksidnog sistema opada sa porastom spoljašnje temperature.

 • Vezivanje sukcesivnih slojeva može da bude ozbiljno narušeno dejstvom vlage ili prljavštine.

 • Epoksidne slojeve treba zaštititi od vlage tokom prvih 4-6 sati po nanošenju. Vlaga može da izbeli površinu i da je učini lepljivom. Takođe može da omete vezivanje. Izbledele ili lepljive slojeve na delovima površine treba ukloniti struganjem ili brušenjem, i ponovo ih naneti.

 • Kada se očekuje period duži od predviđenog između nanošenja dva susedna sloja, ili kada prepokrivamo stare epoksidne sisteme, površina mora da se detaljno očisti i ohrapavi pre nanošenja novog sloja.

 • Pre upotrebe, pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.