Sertifikovani ISOMAT proizvodi prilagođeni korisnicima i okolini

U cilju održivog rasta, ISOMAT kontinuirano razvija i proizvodi sve više i više proizvoda vrhunskog kvaliteta koji doprinose stvaranju zdravog životnog okruženja i radnog prostora. Ovi proizvodi su dobili međunarodno priznate sertifikate, kako zbog svojih tehničkih karakteristika, tako i zbog povoljnostima koje pružaju majstorima, krajnjim korisnicima i životnoj sredini. Dva najvažnija certifikata su Ecolabel i EMICODE, koji su našim proizvodima dodeljeni nakon opsežnih naučnih ispitivanja certifikovanih institucija. Ovde možete saznati više o ovim sertifikatima i videti koji su ISOMAT proizvodi trenutno nagrađeni njima. Ne zaboravite da potražite odgovarajuće oznake na pakovanju proizvoda.

ECOLABEL

Osnovan 1992. godine, EU Ecolabel oznaka je ekološke superiornosti koja je danas prepoznata ne samo u Evropi već i širom sveta. Oznaka se dodeljuje proizvodima i uslugama koji ispunjavaju visoke standarde zaštite životne sredine i zdravlja ljudi tokom celog njihovog životnog ciklusa: od vađenja sirovina, proizvodnje, distribucije i odlaganja. Što je najvažnije, kriterijumi nisu opisani u jednostavnu izjavu za proizvođača. Umesto toga, overava ih i certifikuje nadležni nacionalni organ.

Kriterijumi za sertifikaciju EKOLABEL pružaju bitne smernice kompanijama koje žele da smanje svoj uticaj na životnu sredinu i uticaj svojih proizvoda na ljudsko zdravlje. Takođe, mnoge kompanije se obraćaju kriterijumima EU znaka za zaštitu kao smernice o najboljim ekološkim praksama tokom razvoja i odlaganja proizvoda nakon njihove upotrebe. Na kraju, sertifikat Ecolabel promoviše cirkularnu biznis ekonomiju, smanjenje emisija štetnih gasova i ugljen-dioksida tokom proizvodnog procesa, kao i razvoj proizvoda koji se mogu reciklirati, a odlikuju se visokom trajnošću i kvalitetom.

EKOLABEL SERTIFIKOVANE ISOMAT-ove BOJE:

EMICODE

Sistem klasifikacije EMICODE® uveo je 1997. godine nemačko udruženje GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegeverkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) i danas je postao jedno od najvažnijih merila kvaliteta za građevinsku industriju kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Ovaj sertifikat pojavljuje se kao karakteristična etiketa na ambalaži proizvoda EMICODE® i obezbeđuje vrlo nisku emisiju isparljivih organskih jedinjenja (VOCs).

Zahvaljujući vrlo maloj emisiji isparljivih organskih jedinjenj (VOCs), proizvodi sa oznakom EMICODE® doprinose poboljšanju kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru u domovima i drugim zgradama, što pozitivno utiče na zdravlje majstora i krajnjih korisnika, kao i na zaštitu prirodnog okruženja. Kao proizvođač EMICODE® proizvoda, ISOMAT je dužan da prati verifikovani i nadgledani proizvodni proces po najvišim standardima, tako da finalni proizvodi mogu biti u potpunosti u skladu sa strogim zahtevima sistema klasifikacij EMICODE®.

ISOMAT-ovi proizvodi su sertifikovani sa tri različite EMICODE® oznake, od kojih svaka odgovara odgovarajućoj klasi emisije VOC:

 • EMICODE® EC1: Veoma niske emisije VOC.
 • EMICODE® EC1 PLUS: Veoma niske emisije VOC, najstroža oznaka kvaliteta za proizvode sa niskom emisijom.
 • EMICODE® EC1 PLUS R: Veoma niske emisije VOC-a, u skladu sa propisima koji osiguravaju sigurno rukovanje.

EMICODE® SERTIFIKOVANI ISOMAT-ovi PROIZVODI:
HIDROIZOLACIONI MATERIJALI:

 • AQUAMAT-ELASTIC – Dvokomponenntni visoko fleksibilni hidroizolacioni premaz na bazi cementa
 • AQUAMAT-ADMIX – Hidroizolacioni aditiv za beton sa efektom kristalizacije
 • ISOMAT SL 17 – Elastomerna tečna membrana za hidroizolaciju ispod pločica

LEPKOVI ZA PLOČICE:

 • ISOMAT AK-20 – Visokokvalitetni, ekstra fleksibilni polimer-modifikovani lepak za pločice/li>
 • ISOMAT AK-22 – Visokokvalitetni, ekstra fleksibilni polimer-modifikovani lepak za pločice
 • ISOMAT AK-25 – Visokokvalitetni, ultra fleksibilni polimer-modifikovani lepak za pločice
 • ISOMAT AK-MEGARAPID – Dvokomponentni ultra-fleksibilni brzovezujući lepak za pločice sa velikom jačinom
 • ISOMAT AK-RAPID FLEX – Fleksibilni, polimer-modifikovani brzovezujući lepak za pločice I prirodni kamen sa velikom jačinom
 • ISOMAT AK-MARBLE – Fleksibilni, polimer-modifikovani, brzovezujući lepak za mermer I granit sa velikom jačinom

MASE ZA FUGIRANJE:

 • MULTIFILL DIAMOND 1-12 – Polimer-modifikovana cementna masa za fugiranje visokih performansi, dizajnerska, vodoodbojna, obojena, brzovezujuća, CG2 WA
 • MULTIFILL-EPOXY THIXO – Dvokomponentna obojena epoksidna fug masa i lepak za pločice

PRAJMERE:

 • FLEX-PRIMER – Akrilni prajmer sa visokom penetracijom na bazi vode
 • SUPERGRUND – Adhezioni prajmer za neupijajućih površina

RAPARATURNE MATERIJALE:

 • MEGACRET-50 THIXO – Izuzetno čvrst, tiksotropni polimerno modifikovani cementni reparaturni malter ojačan vlaknima
 • PLANFIX – Polimer-modifikovana, cementna glet masa
 • PLANFIX-FINE – Polimer-modifikovana cementna glet masa ekstra fine granulaacije
 • STUCCOCRET – Masa za gletovanje
 • ISOMAT REPAIR 5-70 – Polimer-modifikovani, cementni malter, ojačan vlaknima, visoke čvrstine
 • DUROCRET-DECO FINISH – Dekorativni, cementni malter ekstra fine granulacije, za završnu obradu
 • DUROCRET-DECO FLEX – Fleksibilni obojeni dekorativni mikrocementni malter za zidove i podove
 • VARNISH-PU 2KW – Poliuretanski, dvokomponentni zaštitni lak na vodenoj osnovi
 • FLEX-MS 45 – Elastomerna vezivna i zaptivna masa za višestruku upotrebu

PODOVI: