Materijali na bazi cementa

grid
list
FERROSEAL Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα
FERROSEAL

Antikorozivni, cementni premaz za armature – Vezivno sredstvo

Polimer-modifikovani, cementni premaz koji se koristi za zaštitu armature od korozije i za stvaranje vezivnog sloja između starog i novog betona ili maltera.
više...
novo
DUROCRET

Polimer-modifikovani, cementni malter

Polimer-modifikovani, cementni malter, pogodan za popravke betona, maltera, zidova od cigle, za formiranje holkera, slemenjaka (crveno-braon boja materijala) itd. Klasifikovan je kao malter za popravke betona PCC R2, prema EN 1504...
više...
novo
DUROCRET-PLUS

Polimer-modifikovani, reparaturni cementni malter ojačan vlaknima

Polimer-modifikovani, cementni malter ojačan vlaknima. Pogodan je za popravke betona, zidova od cigle, maltera, za formiranje holkera, slemenjaka itd. Klasifikovan je kao malter za popravke betona PCC R3, prema EN 1504-3.
više...
novo
DUROCRET-FAST

Brzovezujući, cementni reparaturni malter

Brzovezujući, polimer-modifikovani cementni malter. Obezbeđuje izuzetno prijanjanje na podlogu, odličnu obradivost i otpornost na abraziju. Pogodan je za popravke na betonu, košuljicama, zidovima od cigle itd. Vreme za rad: 45 min...
više...
novo
DUROCRET-PENETRATE

Reparaturni & vodonepropusni cementni malter sa efektom kristalizacije

Reparaturni i vodonepropusni cementni malter sa efektom kristalizacije. Pogodan je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu za popravke betona, cigle, formiranje holkera itd. Može se koristiti i za hidroizolaciju betonskih elemenata, u...
više...
novo
προϊόν isomat repair 5-70
ISOMAT REPAIR 5-70

Polimer-modifikovani, cementni malter, ojačan vlaknima, visoke čvrstine

Polimer-modifikovani, cementni malter ojačan vlaknima visoke čvrstine bez korozivnih supstanci sa veoma dobrim prijanjanjem za podlogu i zapreminsku stabilnosti. Pogodan za popravke betona, zidova, kao i za izradu uglova holkera, ...
više...
novo
RAPICRET επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
RAPICRET

Brzovezujući, reparaturni malter

Brzovezujući, cementni malter za popravke na betonskim elementima, za učvršćivanje, ankerisanje, popunjavanje šupljina, formiranje holkera i uopšte kada površina treba biti čvrsta i brzo spremna za upotrebu. Klasifikovan je kao ma...
više...
novo
FIX-RAPID

Brzovezujući cement za ankerisanje

Brzovezujući cement. Koristi se za brze popravke, lepljenje, ankerisanje, zapunjavanje šupljina ili rupa i sl. i uopšte na mestima gde je potrebna visoka čvrstoća i brza ugradnja.
više...
novo
MEGACRET-10

Reparaturni malter visoke čvrstoće ojačan vlaknim

Tiksotropni, reparaturni cementni malter visoke čvrstoće ojačan vlaknima. Pogodan za veoma zahtevne popravke betonskih elemenata. Nanosi se u slojevima do 10 mm debljine (po sloju), ručno ili mašinski. Klasifikovan je kao malter z...
više...
novo
MEGACRET-40

Reparaturni malter visoke čvrstoće ojačan vlaknima

Reparaturni, cementni malter visoke čvrstoće ojačan vlaknima. Pogodan za veoma zahtevne popravke betonskih elemenata. Nanosi se u slojevima do 40 mm debljine (po sloju), ručno ili mašinski. Klasifikovan je kao malter za popravke b...
više...
novo
MEGACRET-40 FAST

Brzovezujući, reparaturni cementni malter visoke čvrstoće, ojačan vlaknima

Brzovezujući, reparaturni cementni malter visoke čvrstoće ojačan vlaknima. Pogodan za brze popravke na betonskim elementima. Nanosi se u slojevima debljine do 40 mm (po sloju), ručno ili mašinski. Klasifikovan je kao malter za pop...
više...
novo
MEGACRET-40 GEO

Izuzetno čvrsti, eco-friendly, reparaturni geo-malter

Brzovezujući, izuzetno čvrsti geo malter ojačan vlaknima za jako zahtevne popravke betona. Malter je eco-friendly, ojačan je prirodnim vezivima, sa minimumom sintetičkih polimera. Njegovi specijalni aditvi prodiru duboko u beton i...
više...
novo
MEGACRET-50 THIXO

Izuzetno čvrsti, tiksotropni reparaturni malter ojačan vlaknima

Izuzetno čvrsti, tiksotropni reparaturni malter ojačan vlaknima. Pogodan za izuzetno zahtevne popravke na betonskim elementima. Obezbeđuje izuzetnu čvrstinu, jako dobro prijanjanje za podlogu, smanjenu vodopropusnost i zapreminsku...
više...
novo
MEGAGROUT-100

Veoma čvrsta, neskupljajuća masa za podlivanje, za popravke i ojačanja

Veoma čvrsta, neskupljajuća masa za podlivanje, za popravke i ojačanja. Pogodna je za nalivanje prilikom uvećanja dimenzija postojećih armirano-betonskih elemenata, za popunjavanje šupljina i pukotina u betonskim elementima, u slo...
više...
novo
MEGAGROUT-101

Veoma čvrsta, neskupljajuća masa za precizno podlivanje mašinskih postolja

Veoma čvrsta, neskupljajuća masa za podlivanje. Pogodna je za izradu mašinskih postolja i kućišta, ankerisanje, precizno nalivanje nosećih ploča preciznih mašinskih instalacija. Nanosi se u sloju maksimalne debljine do 100 mm. Kla...
više...
novo
MEGAGROUT-INJECT 2-20

Niskoskupljajuća cementna masa za podlivanje/ulivanje

Jednokomponentna, visoko tečna, cementna masa za podlivanje/ulivanje. Koristi se za izuzetno snažna podlivanja/ulivanja sa jako malim skupljanjem. Za zapunu pukotina u betonu ili elementima zidanim ciglom, za ispunu kablova kod pr...
više...
novo