Materijali na bazi cementa

grid
list
FERROSEAL

Antikorozioni cementni premaz za armature – Vezivno sredstvo

Polimer-modifikovani cementni premaz za zaštitu betonske armature i za vezu između starog i novog betona i maltera.
više...
novo
FERROSEAL-CSI

Antikoroziona impregnacija

Emulzija na vodenoj bazi sa visokim penetirajućim svojstvima, sprečava koroziju i štiti armaturu. FERROSEAL-CSI penetrira u beton i formira zaštitni sloj na površini armature. Idealan za popravke i ojačanja betonskih povrišna. Kor...
više...
novo
DUROCRET

Polimer-modifikovani, reparaturni, cementni malter

Polimer-modifikovani cementni malter, pogodan za popravke betona, maltera i zidova od cigle, kao i za formiranje holkera i ivica.Klasifikovan je kao malter za popravke betona PCC R2, prema EN 1504-3.
više...
novo
DUROCRET-PLUS

Polimer-modifikovani, reparaturni cementni malter ojačan
vlaknima

DUROCRET-PLUS je pripremljeni, polimermodifikovani, cementni malter ojačan vlaknima, bez korozivnih sastojaka, pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. DUROCRET-PLUS se koristi za popravke betona ili zidova od cigle, druge pop...
više...
novo
DUROCRET-FAST

Brzovezujući, reparaturni, cementni malter

Brzovezujući, polimer modifikovan, cementni malter. Karakteriše ga odlična adhezija za podlogu, dobra obradljivost i otpornost na abraziju. Pogodan za popravke betonskih elemenata, košuljica, zidova, maltera itd. Upotrebljivost: 4...
više...
novo
DUROCRET-DECO

Dekorativni cementni malter za završnu obradu površina na podovima i zidovima

Polimer-modifikovani cementni malter ojačan vlaknima. Koristi se na podovima i zidovima, u unutrašnjosti i spoljašnjosti i gde god je potreban estetski efekat (npr. kikladska arhitektura) u kućama, prodavnicama, hotelima, itd. Pog...
više...
novo
DUROCRET-DECO FLEX

Fleksibilni, polimer-modifikovani, cementni malter ojačan vlaknima

Fleksibilni, polimer-modifikovani, cementni malter ojačan vlaknima. Obezbeđuje jako dobro vezivanje za podlogu, vodoodbojnost, kao i otpornost na abraziju, na kontrakcije-ekspanzije i na vibracije. Pogodan je za unutrašnju i spolj...
više...
novo
DUROCRET-DECO FINISH

Dekorativni malter ekstra fine granulacije za završnu obradu površina na podovima i zidovima

Polimer-modifikovani malter na cementnoj bazi ekstra fine granulacije. Obezbeđuje vodonepropusnost i vrlo dobro vezivanje za podlogu. Nakon očvršćavanja dobija se glatka finalna površina. Nanosi se u tankom sloju (1-3 mm) kao zavr...
više...
novo
ISOMAT DECO COLOR

Visokokvalitetni, neorganski pigmenti za bojenje maltera i betona

Visokokvalitetni, neorganski pigmenti za bojenje maltera i betona. Idealni su za bojenje dekorativnih cementnih maltera. Mogu se dodati u DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX i DUROCRET-DECO FINISH cementne maltere, kao i u mnoge dru...
više...
novo
DUROCRET-PENETRATE

Reparaturni i vodonepropusni cementni malter sa efektom kristalizacije

Reparaturni, vodonepropusni malter na cementoj bazi, bez korodirajućeg efekta. Pogodan za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, koristi se za popravke betona, izradu holkera itd. Takođe pogodan je za hidroizolaciju podrumskih prostori...
više...
novo
RAPICRET

Brzovezujući malter za popravke

Brzovezujući cementni malter za popravke na betonskim elementima, za učvršćivanje, ankerisanje, popunjavanje šupljina, formiranje holkera, u svim situacijama gde se traži brzina rada i čvrstoća materijala.Klasifikovan je kao malte...
više...
novo
FIX-RAPID

Brzovezujući cement za ankerisanje

Brzovezujući cement. Koristi se za brze popravke, lepljenje, ankerisanje, zapunjavanje šupljina ili rupa i sl., i uopšte na mestima gde je potrebna visoka čvrstoća i brza ugradnja.
više...
novo
MEGACRET-10

Veoma čvrsti cementni malter ojačan staklenim vlaknima

Veoma snažni tiksotropni cementni malter za popravke ojačan fiberglas vlaknima. Pogodan za veoma zahtevne popravke betonskih elemenata. Nanosi se u slojevima maksimalne debljine 10 mm, ručno ili mehanički.Klasifikovan je kao malte...
više...
novo
MEGACRET-40

Veoma čvrsti cementni malter ojačan staklenim vlaknima

Veoma snažni cementni malter za popravke ojačan fiberglas vlaknima. Pogodan za veoma zahtevne popravke betonskih elemenata. Nanosi se u slojevima maksimalne debljine 40 mm, ručno ili mašinski.Klasifikovan je kao malter za popravke...
više...
novo
MEGACRET-40 FAST

Brzovezujući, cementni reparaturni malter, ojačan vlaknima, visoke čvrstoće

Brzovezujući, cementni reparaturni malter, ojačan vlaknima, visoke čvrstoće. Pogodan je za brze popravke na betonskim elementima. Nanosi se u slojevima debljine 40 mm (po sloju), mistrijom ili mašinski. Vreme obradivosti: 45 min. ...
više...
novo
MEGACRET-40 GEO

Veoma čvrsti, ekološki, reparaturni geo-malter

Veoma čvrsti, brzo-vezujući, reparaturni geo-malter ojačan vlaknima. Ekološki je, obogaćen prirodnim vezivom i sintetičkim polimerima u minimalnoj količini. Pogodan je za veoma zahtevne popravke betonskih elemenata. Nanosi se u sl...
više...
novo
MEGACRET-50 THIXO

Veoma čvrsti, tiksotropni reparaturni cementni malter, ojačan vlaknima

Veoma čvrsti, tiksotropni reparaturni cementni malter, ojačan vlaknima. Pogodan je za veoma zahtevne popravke betonskih elemenata. Nanosi se u slojevima do 50 mm, gletericom ili pneumatski. Klasifikovan je kao malter za popravke b...
više...
novo
MEGAGROUT-100

Veoma čvrst, neskupljajući malter za popravke i podlivanje

Cementno mleko, neskupljajuće i veoma snažno, za popravke i ojačavanja. Pogodno za tanke košuljice, za popunjavanje šupljina, pukotina i otvora u betonskim elementima, u slojevima debljine do 100 mm.Klasifikovan je kao malter za p...
više...
novo
MEGAGROUT-101

Veoma čvrst neskupljajući malter za precizno zalivanje mašinskih postolja

Snažno i neskupljajuće cementno mleko. Pogodno za izradu postolja i kućišta, za ankerisanje i nalivanje nosećih ploča za precizne mašine. Nanosi se u sloju maksimalne debljine do 100 mm.Klasifikovan je kao malter za popravke beton...
više...
novo
MEGAGROUT-INJECT 2-20

Cementna masa za podlivanje sa malim skupljanjem

Jednokomponentna, visokotečna, cementna masa za podlivanje, koja se koristi za snažna podlivanja sa malim skupljanjem. Koristi se za ispunu pukotina u betonu ili u zidovima od cigle, kao i za ispunu cevi za naprezanje elementa, za...
više...
novo
 
Phones Notice Image