Prajmeri za poliuretane i poliuree

grid
list
PRIMER-PU 100

Jednokomponentni, poliuretanski prajmer sa rastvaračem.

Obezbeđuje adekvatnu adheziju poliuretanskih, tečnih membrana ISOFLEXPU kod poroznih površina kao što su beton, cementni malteri, drvo itd.
više...
novo
EPOXYPRIMER-500

Dvokomponentni epoxy prajmer na vodenoj bazi.

Koristi se kao prajmer za poliuretanske sisteme za nanošenje na neupijajuće podloge ili stare hidroizolacione slojeve. Može se koristiti kao prajmer za cementne površine, kao što su beton ili cementna košuljica, koje će biti pokri...
više...
novo
PRIMER-PU 140

Dvokomponentni poliuretanski prajmer bez rastvarača za podloge sa visokim sadržajem vlage.

Omogućava adheziju ISOFLEX-PU tečne hidroizolacione membrane na upijajuće i neupijajuće podloge sa visokim sadržajem vlage kao šro su beton, košuljice, stari hidroizolacioni slojevi, bitumenske podloge itd. Za unutrašnju i spoljaš...
više...
novo
PRIMER-S 165

Providni adhezioni promoter za ISOFLEX-PU 650 za neupijajuće podloge.

Poboljšava prijanjanje ISOFLEX-PU 650 na neupijajuće površine kao što su nepropusne glazirane površine, glazirane pločice, staklo, staklene cigle. Nije pogodno za nanošenje na prozirne plastične materijale kao što su polikarbonant...
više...
novo
PRIMER PVC/TPO

Brzo delujući, jednokomponentni, niskovezivni promoter adhezije tečnih hidroizolacionih membrana na PVC ili TPO membrane.

Obezbeđuje pravilnu adheziju između ISOFLEX-PU poliuretanskih tečnih hidroizolacionih membrana i PVC, odnosno TPO membrana. Sadrži rastvarače.
više...
novo