Hidroizolacija ravnih krovova & terasa

grid
list
ISOFLEX HYBRID

Hibridna, elastomerna, vodonepropusna membrana na bazi poliuretana za ravne krovove

Elastomerna, vodonepropusna tečna membrana za ravne krovove na bazi akrilnih i poliuretanskih smola. Formira kontinualnu i bešavnu belu membranu visoke elastičnosti i izdržljivosti. Visoko otporna na stajaću vodu, vremenske uslove...
više...
novo
ISOFLEX AEGEAN

Hibridna, elastomerna, tečna hidroizolaciona membrana za rane krovove sa dugotrajnom belinom

Elastomerna hidroizolaciona membrana za ravne krovove. Obezbeđuje izuzetnu belinu i dugotrajnost. Nakon nanošenja formira izuzetno elastičnu i dugotrajnu hidroizolacionu membranu bez spojeva i preklopa. Zbog svoje velike solarne r...
više...
novo
ISO-PRIMER

Prajmer za ISOFLEX HYBRID i ISOFLEX AEGEAN

Polimerna vodena emulzija. Obezbeđuje pravilno prianjanje elastomerne, tečne vodonepropusne membrane, ISOFLEX HYBRID i ISOFLEX AEGEAN na ravnim krovovivima sa poroznim podlogama.
više...
novo
ISOFLEX-PU 500

Jednokomponentna, poliuretanska hidroizolaciona tečna membrana za ravne krovovoe

Jednokomponentna, poliuretanska, hidroizolaciona tečna membrana za ravne krovove i terasa, nudi odličnu mehaničku, hemijsku, termalnu, UV i vremensku otpornost. Formira kontinualni, elastični, paropropusni zaptivni sloj. Može se p...
više...
novo
ISOFLEX-PU 500 A

Jednokomponentna, brzovezujuća, poliuretanksa, tečna hidroizolaciona membrana za ravne krovove

Jednokomponentna, poliuretanksa, tečna hidroizolaciona membrana za ravne krovove. Formira uniformni, elastični, hidroizolacioni, paropropustni zaptivni sloj, bez šavova i pukotina. Obezbeđuje odličnu otpornost na mehaničke, hemijk...
više...
novo
ISOFLEX-PU 500 THIXO

Jednokomponentna, tiksotropična, poliuretanska, tečna hidroizolaciona membrana

Jednokomponentna, tixotropična, poliuretanska, tečna hidroizolaciona membrana (otporna na mehaničke, hemijkse, UV, toplotne i vremenske uslove). Zahvaljujući njenoj tixotropičnosti, preporučljivo je da se koristit na vertikalnim, ...
više...
novo
ISOFLEX-PU 500 DTL

Jednokomponentna, ojačana vlaknima , poliuretanska, tečna, hidroizolaciona membrana

Jednokomponentna, visoke čvrstine, ojačana vlaknima, tiksotropna, poliuretanska, tečna hidroizolaciona membrana (mehanička, hemijska, termalna, UV i vremenska otpornost). Formira uniforman, fleksibilan, vodootporan, paropropusni s...
više...
novo
ISOFLEX-PU 540

Jednokomponenta, poliuretanska, tečna, hidroizolacona membrana

Jednokomponenta, poliuretanska, tečna, hidroizolacona membrana. Pogodna za hidroizolaciju vlažnih područja (ispod pločica) u kupatilima, kuhinjama, balkonima, pomoćnim prostorijama i sl. Takođe koristi se ispod ploča za toplotnu i...
više...
novo
ISOFLEX-PU 550

Dvokomponentna, poliuretanska, tečna membrana bez rastvarača za hidroizolaciju ispod pločica

Pogodna za hidroizolaciju ravnih krovova, balkona i kuhinja. Takođe primenljiva ispod termoizolacionih ploča na ravnim krovovima. Gotovo bez mirisa, idealna za unutrašnju upotrebu.
više...
novo
ISOFLEX-PU 560 BT

Poliuretansko-bitumenska, dvokomponentna, hidroizolaciona tečna membrana

Dvokomponentna, poliuretenksa-bitumenska, tečna, hidroizolaciona membrana za podzemne konstrukcije (npr. temelja), zelenih krovova, rezevoara za nepokretnu vodu, kanala za navodnjavanje, ispod pločica u kuhinjama, kupatilima, ravn...
više...
novo
ISOFLEX-PU 600

Jednokomponentna, poliuretanska, UV stabilna, tečna, hidroizolaciona membrana za ravne krovove

Jednokomponentna, brzovezujuća, alifatična, poliuretanska, tečna hidroizolaciona membrana. Formira uniformnu, elastičnu, vodonepropusnu membranu sa odličnom otpornošću na UV zračenje i vremenske uticaje, kao i visoku mehaničku i h...
više...
novo
ISOFLEX-PU 650

Jednokomponentna, transparetna, alifatična, poliuretanska, tečna, hidroizolaciona membrana

Transparentna, alifatična, poliuretanska, tečna membrana za hidroizolaciju preko postojećih površina, kao što su slojevi starih pločica, prirodnog kamena, drva, staklene cigle, plastičnih materijala i sl., kao i za kreiranje dekor...
više...
novo
VARNISH-PU 650 MF

Jednokomponentni, transparetni, alifatični, poliuretanski premaz sa satenskim završnim izgledom

Jednokomponentni, providni, alifatični, poliuretanski premaz za postizanje satenskog završnog izgleda preko ISOFLEX-PU 650. On je vodenonepropustan, kontinuiran (bez šavova ili spojeva), premaz fleksibilan i stabilan na UV zračenj...
više...
novo
ISOFLEX-PAS 660

Dvokomponentna, poliaspartična, UV stabilna, tečna, hidroizolaciona membrana

Dvokomponentna, alifatična, poliaspartična, tečna, hidroizolaciona membrana. Idealna kao izložena hidroizolaciona membrana na ravnim krovovima i balkonima i kao zaštitni sloj preko aromatične, toplo prskane, poliuree. Brzo očvršća...
više...
novo
ISOMAT-PUA 1360

Dvokomponentna, visoko elastična, čista poliuretenska membrana

Dvokomponentna, bez rastvarača, visoko elastična, čista poliuretenska membrana koja se nanosi prskanjem. Idealna je tamo gde postoji visoka mehanička i hemijska otpornost, kao i tamo gde je zahtevan brzi rad. ISOMAT PUA 1360 je po...
više...
novo
ISOMAT-PUA 1240

Dvokomponentna, hibridna, poliuretanska hidroizolaciona membrana

Dvokomponentna, bez rastvarača, visoko elastična, hibridna, poliuretanska membrana koja se brzo nanosi prskanjem. Koristi se za mnoge hidroizolacione poduhvate gde postoji potreba za brzim radom. Idealna je za hidroizolaciju krovo...
više...
novo
TOPCOAT-PU 720

Alifatični, poliuretanski, završni premaz

Jednokomponentni, alifatični, poliuretanski završni premaz. Koristi se za zaštitu membrane ISOFLEX-PU 500 i ISOFLEX-PU 550 od sunčevog zračenja (UV), posebno ukoliko je željena finalna boja tamna. Takođe, pogodan je i za zaštitu p...
više...
novo
TOPCOAT-PU 740

Providni, alifatčni, poliuretanski premaz

Jednokomponentni, transparentni, tvrdo-elastični, alifatični, poliuretanski završni premaz koji se koristi da površine čini otpornim na abraziju i tako ih štiti od gustog pešačkog i srednjeg saobraćaja vozila. Sertifikovan prema E...
više...
novo
TOPCOAT-PAS 760

Obojeni, UV-stabilni, poliaspartični završni premaz

Dvokomponentni, obojeni, alifatični, poliaspartični, završni premaz bez sadržaja rastvarača. Namenjen kao zaštitni podni premaz u industriji, skladištima, garažama, itd. Takođe koristi se i kao završni premaz preko epoksidnih, pol...
više...
novo
TOPCOAT-PAS 780

Transparentni, UV-stabilni, poliaspartični završni premaz

Dvokomponentni, transparentni, alifatični, poliaspartični završni premaz bez sadržaja rastvarača. Namenjen kao završni, zaštitni sloj preko dekorativnih podnih sistema kao što su mikrocementni premazi, kameni tepisi ili podni sist...
više...
novo
PRIMER-PU 100

Poliuretnski prajmer

Jednokomponentni, poliuretanski prajmer sa rastvaračima. Obezbeđuje adekvatnu adheziju poliuretanskih, tečnih membrana ISOFLEX-PU kod poroznih površina kao što su beton, cementni malteri, drvo itd.
više...
novo
PRIMER-PU 140

Dvokomponentni, bez rastvarača, poliuretanski prajmer

Dvokomponentni, poliuretanski prajmer, bez rastvarača koji omogućava adhezija ISOFLEX-PU membrane za ravne krovove. Pogodan za apsorbujuće ili neupijajuće površine, kao što su beton, košuljice, drveni, stari vodonepropusni slojevi...
više...
novo
PRIMER-PU 150

Jednokomponentni, alifatični, poliuretanski prajmer

Jednokomponentni, providni, alifatični, poliuretanski prajmer koristi se da bi se osigurala pravilna adhezija prozirne poliuretanske tečnosti nanetih na membrane i prozirnih poliuretanskih premaza porozne i upijajuće podloge, kao ...
više...
novo
PRIMER-S 165

Prozirni adhezioni promoter za ISOFLEX-PU 650

Prozirni adhezioni promoter nanosi se na čiste neupijajuće površine koje osiguravaju odličnu adheziju ISOFLEX-PU 650 vodonepropusne membrane za njih (npr. na nepropusnim glaziranim površinama, glaziranim pločicama, staklu, staklen...
više...
novo
EPOXYPRIMER 500

Dvokomponentni, na vodenoj bazi epoxy prajmer

Dvokomponentni, na vodenoj bazi epoxy prajmer. Koristi se kao prajmer za ISOFLEX-PU 500 membrane kada se nanosi na neupijajuće podloge ili stare hidroizolacione slojeve. Može se koristiti kao prajmer za cementne površine, kao što ...
više...
novo
PRIMER PVC/TPO

Sredstvo za poboljšanje adhezije kod ISOFLEX-PU tečnih hidroizolacionih membrana na PVC ili TPO membranama

Brzo delujući, jednokomponentni, niskoviskozni, prajmer na bazi rastvarača. Koristi se da obezbedi adheziju između poliuretanskih membrana i PVC, odnosno TPO membrana.
više...
novo
ACCELERATOR 5000

Ubrzivač očvršćavanja za ISOFLEX-PU 500

ACCELERATOR 5000 je specijalni ubrzivač očvršćavanja za ISOFLEX-PU 500 koji omogućava njegovo nanošenje pri niskim temperaturama ili u debljim slojevima. Takođe, sprečava pojavu mehurića kada se ISOFLEX-PU 500 nanosi u debljim slo...
više...
novo
AQUAMAT-FLEX

Dvokomponentni, fleksibilni, hidroizolacioni premaz

Dvokomponentni, fleksibilni, cementni hidroizolacioni premaz. Pogodan za hidroizolaciju površina koje imaju ili se očekuje pojava paučinastih pukotina usled kontrakcija-ekspanzija ili vibracija. Idealan za površine koje će biti po...
više...
novo
AQUAMAT-MONOELASTIC

Jednokomponentni, elastični, hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima

Jednokomponentni, visoko fleksibilni, polimer-modifikovani, hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima. Koristi se za hidroizolaciju površina od betona, maltera, gips ploča, drveta, metala itd. Pogodan je za hidroizolaciju podloga koj...
više...
novo
AQUAMAT-ELASTIC

Dvokomponentni, visoko fleksibilni hidroizolacioni premaz

Dvokomponentni, visoko fleksibilni, cementni hidroizolacioni premaz. Pogodan je za hidroizolaciju površina koje imaju ili se očekuje pojava paučinastih pukotina usled kontrakcijaekspanzija ili vibracija. Idealan za krovove, bazene...
više...
novo
AQUAMAT-SUPERELASTIC

Dvokomponentni, ultra fleksibilni hidroizolacioni premaz

Dvokomponentni, ultra-fleksibilna cementni hidroizolacioni premaz. Pogodan za hidroizolaciju površina od betona, gipsa, cigle, cementnih blokova, terazza, gipsanih ploča, drveta, metala itd. Idealan u slučajevima gde se zahteva ul...
više...
novo
ISOPAST Ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα
ISOPAST

Bitumenska emulzija

Bitumenska emulzija koja pruža odličnu adheziju i otpornost na kisele i bazne rastvore. Koristi se za hidroizolaciju temelja, potpornih zidova, podova, ravnih (kosih) krovova itd. Koristi se i kao prajmer pre postavljanja bitumens...
više...
novo
ISOLAC-BT

Bitumenski lak

Bitumenski hidroizolacioni lak sa rastvaračima. Pruža odlično prijanjanje na sve vrste podloga i vodonepropusnost. Koristi se kao prajmer pre postavljanja bitumenskih membrana, kao parna brana kod izolacije, i za zaštitu betonskih...
više...
novo
ISOMAC

Bitumenski mastiks

Bitumenski mastiks koji pruža odličnu adheziju i elastičnost. Može se naneti u hladnom postupku glatkom gletericom. Pogodan je za zaptivanje spojeva na horizontalnim površinama, za zaptivanje-premošćavanje manjih pukotina i za obr...
više...
novo
ISOPAST-RUBBER

Elastomerna bitumenska emulzija

Elastomerna bitumenska emulzija koja se sastoji od veoma kvalitetnog asfalta, smola i specijalnih aditiva. Pruža veliku izdržljivost po pitanju vlage i odličnu elastičnost. Snažno se vezuje za različite tipove podloga kao što su b...
više...
novo
ISOLAC-BT ALU

Aluminijumski premaz za refleksiju sunčevog zračenja

Aluminijumski premaz za refleksiju sunčevog zračenja. Poseduje veliku sposobnost refleksije sunčevog zračenja, nisku vodopropusnost i odličnu adheziju za veliki broj podoga. Namenjen kao završni, zaštitni premaz preko bitumenskih ...
više...
novo