Cementni hidroizolacioni premazi

grid
list
AQUAMAT

Cementni, hidroizolacioni premaz za podrume i rezervoare.

Pruža potpunu hidroizolaciju od vodenog pritiska do 5 atm. Idealan je za hidroizolaciju podrumskih prostorija i rezervoara. Idealan za unutrašnju hidroizolaciju podzemnih prostorija budući da izdržava negativni pritisak....
više...
novo
AQUAMAT-SR

Cementni hidroizolacioni premaz otporan na sulfat.

Pogodan je za hidroizolaciju površina koje dolaze u kontakt sa kanalizacionim i podzemnim vodama koje sadrže sulfate, kanala za otpadne vode, brana itd.
više...
novo
AQUAMAT-FLEX

Dvokomponentni, fleksibilni, polimer-modifikovani cementni hidroizolacioni premaz.

Slično AQUAMAT-u i još pogodniji za hidroizolaciju površina koje imaju ili se očekuje pojava paučinastih pukotina usled kontrakcija-ekspanzija ili vibracija Idealan za površine koje će biti pokrivene pločicama, za inverzne krovove...
više...
novo
AQUAMAT-MONOELASTIC

Jednokomponentni, visoko fleksibilni, polimer-modifikovani, hidroizolacioni premaz na bazi cementa ojačan vlaknima.

Koristi se za hidroizolaciju površina od betona, maltera, gips ploča, drveta, metala itd. Pogodan je za hidroizolaciju podloga koje su izložene kontrakcijama-ekspanzijama ili vibracijama i koje imaju ili se očekuje pojava paučinas...
više...
novo
AQUAMAT-ELASTIC

Dvokomponentni, visoko fleksibilni, polimer-modifikovani cementni hidroizolacioni premaz.

Slično AQUAMAT-u i još pogodniji za hidroizolaciju površina koje imaju ili se očekuje pojava paučinastih pukotina usled kontrakcija-ekspanzija ili vibracija kao što su ravni krovovi, bazeni, tuneli, nadzemni rezervoari, itd. Ideal...
više...
novo
AQUAMAT-SUPERELASTIC

Ultra-fleksibilni, dvokomponentni polimer modifikovani hidroizolacioni premaz na bazi cementa.

Pogodan za hidroizolaciju površina od betona, maltera, gipsanih ploča, zidova, cementnih blokova, itd., i na površinama koje su izložene vibracijama, kod kojih se očekuje pojava pukotina, kao što su ravni krovovi, balkoni, bazeni,...
više...
novo
AQUAMAT-ACTIVE

Izuzetno fleksibilan, brzovezujući, 2-komponentni, hidroizolacioni premaz na bazi cementa koji sadrži reciklirane sirovine.

Pogodan za hidroizolaciju betonskih elemenata u slučajevima od obične vlage do vode pod pritiskom. Idealan za hidroizolaciju podzemnih konstrukcija (zidovi podruma, temelji, šahtovi, rezervoari za vodu, itd.) i površina ispod cem...
više...
novo