Hidroizolacija podruma & rezervoara

grid
list
AQUAMAT

Cementni hidroizolacioni premaz

Cementni, hidroizolacioni premaz koji nam pruža potpunu hidroizolaciju od vodenog pritiska do 5 atm, prema EN 12390 – 8. Pogodan je za hidroizolaciju podrumskih prostorija, rezervoara za vodu. Upotrebljiv kod rezervoara sa pijaćom...
više...
novo
AQUAMAT-MONOFLEX

Fleksibilni, jednokomponentni, cementni hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima

Fleksibilni, jednokomponentni, cementni hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima. Koristi se za hidroizolaciju površina od betona, maltera, cigle, cementnih blokova, teraca itd. Idealan je u slučajevima kada se zahteva fleksibilnost...
više...
novo
AQUAMAT-FLEX

Fleksibilni 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz

Fleksibilni, 2-komponentni cementni premaz za hidroizolaciju. Namenjen je za podloge koje imaju, ili mogu da imaju, pukotine koje su posledica kontrakcija ili vibracija. Idelan ja za izolaciju ispod pločica, za inverzne krovove, p...
više...
novo
AQUAMAT-MONOELASTIC

Elastični, jednokomponentni, cementni, hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima

Elastični, jednokomponentni, polimer-modifikovani, hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima. Koristi se za hidroizolaciju površina od betona, maltera, cigle, cementnih blokova, traca, gipskartonskih-ploča, drveta, metala itd. Pogoda...
više...
novo
AQUAMAT-ELASTIC

Elastični 2-komponentni cementni hidroizolacioni premaz

Elastični 2-komponentni cementni premaz. Namenjen je za podloge koje imaju, ili mogu da imaju, pukotine koje su posledica kontrakcija ili vibracija. Idealan je za terase, bazene za plivanje, balkone, tunele, krovne bašte, nadzemne...
više...
novo
aquamat super elastic product
AQUAMAT-SUPERELASTIC

Dvokomponentni, ultra fleksibilni, cementni hidroizolacini premaz

Dvokomponentni, ultra fleksibilni cementni hidroizolacioni premaz. Pogodan za hidroizolaciju površina od betona, gipsa, cigle, betonskih blokova, terrazza, gipskarton tabli, drveta, metala itd. Idealan za hidroizolacione podloge k...
više...
novo
AQUAMAT-SR

Hidroizolacioni premaz otporan na sulfat

AQUAMAT-SR cementni hidroizolacioni premaz, pogodan za hidroizolaciju površina koje dolaze u kontakt sa otpadnim vodama i podzeminim vodama koje sadrže sulfate.Koristi se za hidroizolaciju zidova i podova u postrojenjima za otpadn...
više...
novo
AQUAMAT-PENETRATE

Cementni hidroizolacioni premaz sa efektom kristalizacije

Hidroizolacioni premaz na cementnoj bazi. Omogućuje hidroizolaciju penetriranjem duboko u betonsku podlogu. Ostaje trajno aktivan i trajno štiti konstrukciju od vodenog pritiska. Sposoban je pri premošćavanju i zapunjavanju mrežas...
više...
novo
AQUAFIX

Brzovezujući cement za trenutno zaptivanje prodora vode

Brzovezujući cement za brzo zaustavljanje i zaptivanje prodora vode.
više...
novo
FIX-RAPID

Brzovezujući cement za ankerisanje

Brzovezujući cement. Koristi se za brze popravke, lepljenje, ankerisanje, zapunjavanje šupljina ili rupa i sl., i uopšte na mestima gde je potrebna visoka čvrstoća i brza ugradnja.
više...
novo
ISOFLEX-PU 560 BT

Poliuretansko – bitumenska, dvokomponentna, hidroizolaciona tečna membrana

Poliuretansko - bitumenska, dvokomponentna, hidroizolaciona tečna membrana. Formira ujednačen, elastični, hidroizolacioni, zaptivni sloj, bez spojeva i preklopa. Odlično prijanja za različite vrste podloga kao što su: beton, cemen...
više...
novo
DUROPRIMER-SG

2-komponentni,specijalni epoksidni prajmer za zamašćene betonske podove

2-komponentni epoksidni sistem bez rastvarača. Koristi se kao prajmer u slučajevima kada se epoksidna smola DUROFLOOR sistema nanosi na betonske podove ili cementne košuljice kontaminirane uljem. Podlogu moramo prvo očistiti. Pore...
više...
novo
AQUAMAT-ADMIX

Kristalizujući hidroizolacioni aditiv za beton

Sastoji se od cementa i specijalnih aktivnih hemijskih supstanci, koje u kontaktu sa vlagom i slobodnim krečom u zamešanom betonu stvaraju nerastvorljiva kristalna jedinjenja. Ovi kristali zatvaraju kapilarne pore i manje pukotine...
više...
novo
PLASTIPROOF

Plastifikator, tip A – Aditiv za vodonepropusnost armiranogbetona

Plastifikator - aditiv za vodonepropusnost. Pogodan za pripremu vodootpornih betona sa poboljšanim fizičkim karakteristikama. Sertifikovan sa CE oznakom kao reduktor vode - plastifikator betona prema EN 934-2:T2 & T9, sertifikat b...
više...
novo
 
Phones Notice Image