Hidroizolacija podruma & rezervoara

grid
list
AQUAMAT

Cementni, hidroizolacioni premaz.

Cementni, hidroizolacioni premaz. Pruža potpunu hidroizolaciju od vodenog pritiska do 5 atm prema EN 12390-8. Idealan je za hidroizolaciju podrumskih prostorija i rezervoara. Idealan za unutrašnju hidroizolaciju podzemnih prostori...
više...
novo
AQUAMAT-FLEX

Dvokomponentni, fleksibilni, hidroizolacioni premaz

Dvokomponentni, fleksibilni, cementni hidroizolacioni premaz. Pogodan za hidroizolaciju površina koje imaju ili se očekuje pojava paučinastih pukotina usled kontrakcija-ekspanzija ili vibracija. Idealan za površine koje će biti po...
više...
novo
AQUAMAT-MONOELASTIC

Jednokomponentni, elastični, hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima

Jednokomponentni, visoko fleksibilni, polimer-modifikovani, hidroizolacioni premaz ojačan vlaknima. Koristi se za hidroizolaciju površina od betona, maltera, gips ploča, drveta, metala itd. Pogodan je za hidroizolaciju podloga koj...
više...
novo
AQUAMAT-ELASTIC

Dvokomponentni, visoko fleksibilni hidroizolacioni premaz

Dvokomponentni, visoko fleksibilni, cementni hidroizolacioni premaz. Pogodan je za hidroizolaciju površina koje imaju ili se očekuje pojava paučinastih pukotina usled kontrakcijaekspanzija ili vibracija. Idealan za krovove, bazene...
više...
novo
AQUAMAT-SUPERELASTIC

Dvokomponentni, ultra fleksibilni hidroizolacioni premaz

Dvokomponentni, ultra-fleksibilna cementni hidroizolacioni premaz. Pogodan za hidroizolaciju površina od betona, gipsa, cigle, cementnih blokova, terazza, gipsanih ploča, drveta, metala itd. Idealan u slučajevima gde se zahteva ul...
više...
novo
AQUAMAT-SR

Cementni hidroizolacioni premaz otporan na sulfat

Cementni hidroizolacioni premaz za hidroizolaciju površina koje dolaze u kontakt sa kanalizacionim i podzemnim vodama koje sadrže sulfate. Pogodan je za hidroizolaciju zidova i podova kod kanalizacionih cisterni, kanala za otpadne...
više...
novo
AQUAMAT-PENETRATE

Hidroizolacioni premaz sa efektom kristalizacije

Cementni hidroizolacioni premaz sa kristalnim efektom penetrira u beton i tako vrši hidroizolaciju. Ostaje trajno aktivan i samim tim konstantno štiti konstrukciju od bilo kakvog prisustva vode. Pogodan je za premošćavanje i zapun...
više...
novo
AQUAFIX
AQUAFIX

Brzovezujući cement za trenutno zaptivanje prodora vode

Brzovezujući cement za brzo zaustavljanje i zaptivanje prodora vode.
više...
novo
FIX-RAPID

Brzovezujući cement za ankerisanje

Brzovezujući cement. Koristi se za brze popravke, lepljenje, ankerisanje, zapunjavanje šupljina ili rupa i sl. i uopšte na mestima gde je potrebna visoka čvrstoća i brza ugradnja.
više...
novo
ISOFLEX-PU 560 BT

Poliuretansko-bitumenska, dvokomponentna, hidroizolaciona tečna membrana

Dvokomponentna, poliuretenksa-bitumenska, tečna, hidroizolaciona membrana za podzemne konstrukcije (npr. temelja), zelenih krovova, rezevoara za nepokretnu vodu, kanala za navodnjavanje, ispod pločica u kuhinjama, kupatilima, ravn...
više...
novo
ISOMAT-PUA 1360

Dvokomponentna, visoko elastična, čista poliuretenska membrana

Dvokomponentna, bez rastvarača, visoko elastična, čista poliuretenska membrana koja se nanosi prskanjem. Idealna je tamo gde postoji visoka mehanička i hemijska otpornost, kao i tamo gde je zahtevan brzi rad. ISOMAT PUA 1360 je po...
više...
novo
ISOMAT-PUA 1240

Dvokomponentna, hibridna, poliuretanska hidroizolaciona membrana

Dvokomponentna, bez rastvarača, visoko elastična, hibridna, poliuretanska membrana koja se brzo nanosi prskanjem. Koristi se za mnoge hidroizolacione poduhvate gde postoji potreba za brzim radom. Idealna je za hidroizolaciju krovo...
više...
novo
DUROPRIMER-SG

Dvokomponentni epoksidni prajmer za betonske podove

Dvokomponentni, epoksidni prajmer bez rastvarača. Koristi se kao hidroizolacioni sloj na podovima koji mogu imati problem kapilarne vlage i koji će biti prekriveni epoksidnim podnim sistemom ili cementnim košuljicama. Takođe, kori...
više...
novo
AQUAMAT-ADMIX

Hidroizolacioni aditiv za beton sa efektom kristalizacije

Hidroizolacioni aditiv za beton u praškastom obliku koji se dodaje tokom pripreme betona i formira nerastvorljiva kristalna jedinjenja. Poboljšava vodonepropusnost i ne utiče na paropropusnost betona. Ostaje trajno aktivan i podje...
više...
novo
PLASTIPROOF

Plastifikator/aditiv za redukciju vode u betonu

Plastifikator-aditiv za vodonepropusnost (ASTM C-494, tip A, ELOT EN 934-2:T2 & T9). Koristi se za dobijanje betona niske vodopropustljivosti i poboljšanih fizičkih karakteristika.
više...
novo