Boje & prajmeri za unutrašnju upotrebu

grid
list
ISOMAT CLASSIC

Visoko kvalitetna boja za unutrašnju upotrebu

Visoko kvalitetna emulzija boje za unutrašnju upotrebu. Karakteriše je odlična pokrivna moć i obradivost, kao i vrhunska otpornost na često pranje i starenje. Poseduje odličnu prionjivost na bilo koju vrstu podloge: beton, malter,...
više...
novo
ISOMAT-CLASSIC ECO

Visokokvalitetna, ekološka emulziona boja za unutrašnju
upotrebu

Visokokvalitetna, ekološka emulziona boja za unutrašnju upotrebu, sertifikovana eko-oznakom u skladu sa zahtevima Odbora za eko-obeležavanje Evropske Unije (European Union Ecolabelling Board (EUEB)).ISOMAT CLASSIC ECO karakteriše ...
više...
novo
ISOMAT PROFESSIONAL CLASSIC ECO

Ekološka emulziona boja za unutrašnju upotrebu, idealna za profesionalce

Ekološka emulziona boja za unutrašnju upotrebu, idealna za profesionalce. Preporučuje se za upotrebu u prostorima gde se zahteva češće bojenje, kao što su javne zgrade, hoteli, bolnice, škole, mesta za zabavu itd. Karakteriše je o...
više...
novo
ISOMAT COLOR PROFESSIONAL

Emulzija boje za unutrašnju upotrebu

Boja za unutrašnju upotrebu. Preporučuje se za upotrebu u prostorima gde je velika frekvencija ljudi, kao što su na primer javni objekti, hoteli, bolnice, škole, klubovi, restorani, itd. Karakteriše je odlična pokrivna moć i obrad...
više...
novo
ISOMAT COLOR STANDARD

Emulziona boja za unutrašnju upotrebu

Emulziona boja za unutrašnju upotrebu. Karakteriše je visok stepen obradivosti i stepen pokrivenosti površine, kao i otpornost na pranje i starenje. Obezbeđuje vrlo dobro vezivanje za bilo koju novu ili staru podlogu. Bez amonijak...
više...
novo
ISOMAT COLOR CLASSICO

Emulziona boja za unutrašnju upotrebu

Emulziona boja za unutrašnju upotrebu. ISOMAT COLOR CLASSICO se preporučuje za upotrebu na novim površinama ili površinama koje su već bojene, a koje ne zahtevaju otpornost naprljanje i pranje. Odlikuje se odličnom obradivošću. Br...
više...
novo
ISOMAT COLOR ECONOMY

Emulziona boja na vodenoj bazi za unutrašnju upotrebu

Emulziona boja na vodenoj bazi za unutrašnju upotrebu. Karakteriše je odlična obradivost i pokrivna moć. ISOMAT COLOR ECONOMY se preporučuje za upotrebu na novim ili površinama već bojenim emulzionim bojama na vodenoj bazi; na pov...
više...
novo
ISOMAT BATH & KITCHEN

Visokokvalitetna emulzija boje protiv plesni

Drastično sprečava pojavu buđi i bakterija na mestima sa visokom koncentracijom vlage i pare, kao što su kuhinje, kupatila, podrumi, itd. Bez amonijaka je i obezbeđuje odličnu adheziju na različite tipove građevinskih materijala (...
više...
novo
CL-MOLD

Specijalna antifungicidna tečnost protiv pojave plesni

Specijalna fungicidna tečnost za čišćenje. Čisti i dezinfekuje površinu od buđi, bakterija i algi. Međutim, može poslužiti i kao mera predostrožnosti u sprečavanju pojave mikroorganizama u situacijama visoke vlažnosti. Veoma je de...
više...
novo
PRIMER CLASSIC

Akrilni, mikronizovani prajmer na vodenoj bazi

Akrilni, mikronizovani prajmer na vodenoj bazi koji poseduje odličnu vezivnu moć. Pogodan za upotrebu na novim površinama kao što su malter, gips beton, opeka itd., koje će biti premazane emulzionom bojom. Razređivanje: do 50% čis...
više...
novo
PRIMER COLOR

Akrilni mikronizovani prajmer na vodenoj bazi

Akrilni, mikronizovani prajmer na vodenoj bazi. Pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Nudi odlično prijanjanje i dugotrajnost na alkalnim površinama. Penetrira i ankeriše se u pore podloge, čini je vodoodbojnom dok joj isto...
više...
novo
PRIMER-PRO

Koncentrovani, akrilni prajmer na vodenoj bazi

Koncentrovani, akrilni prajmer na vodenoj bazi za emulzione i akrilne boje. Pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Obezbeđuje jako prijanjanje za podlogu i visoku sposobnost penetracije. Bez mirisa je i samim tim bezbedniji ...
više...
novo
PRIMER-GB

Pripremljeni, akrilni, prajmer na vodenoj bazi za upotrebu na gips-karton pločama

Pripremljeni, akrilni, prajmer na vodenoj bazi za upotrebu na gips-karton pločama pre nanošenja emulzionih ili akrilnih boja. Obezbeđuje jaku adheziju boje i poboljšava njenu pokrivnu moć. Može se koristiti i na drugim upijajućim ...
više...
novo
BLOCK PRIMER

Akrilni prajmer na vodenoj bazi – Blokator mrlja

Beli akrilni prajmer na vodenoj bazi. Obezbeđuje odličnu adheziju i pokrivnu moć i blokira vodorastvorljive mrlje tako da se ne pojavljuju na finalnom sloju boje. Bez mirisa je, bezbedan je po ljude i okolinu i zbog toga se prepor...
više...
novo
OSNOVNI KOLORANTI ZA EMULZIONE BOJE

Visokokvalitetni osnovni koloranti za toniranje svih belih emulzionih i akrilnih boja

Visokokvalitetni osnovni koloranti za toniranje svih belih emulzionih i akrilnih boja. Karakteriše ih lako sjedinjavanje sa bojom, odlično nijansiranje, veoma dobra obradivost, odlična otpornost na često pranje i na starenje. Ne s...
više...
novo