Reparaturni materijali na cementnoj bazi

grid
list
DUROCRET

Polimer-modifikovani, cementni malter.

Polimer-modifikovani, cementni malter, pogodan za popravke betona, maltera, zidova od cigle, za formiranje holkera, slemenjaka (crveno-braon boja materijala) itd.
više...
novo
DUROCRET-PLUS

Polimer-modifikovani, reparaturni cementni malter ojačan vlaknima.

Pogodan je za popravke betona, zidova od cigle, maltera, za formiranje holkera, slemenjaka itd.
više...
novo
DUROCRET-FAST

Brzovezujući, polimer-modifikovani, cementni reparaturni malter.

Obezbeđuje izuzetno prijanjanje na podlogu, odličnu obradivost i otpornost na abraziju. Pogodan je za popravke na betonu, košuljicama, zidovima od cigle itd. Vreme za rad: 45 minuta.
više...
novo
DUROCRET-PENETRATE

Reparaturni i vodonepropusni cementni malter sa efektom kristalizacije.

Pruža stalnu zaštitu od prisustva vode pošto ostaje trajno aktivan. Pogodan za hidroizolaciju podruma, temelja, šahtova, rezervoara za vodu, kanalizacionih rezervoara itd., za popravku i popunjavanje površinskih nedostataka i puko...
više...
novo
προϊόν isomat repair 5-70
ISOMAT REPAIR 5-70

Polimer-modifikovani, cementni malter, ojačan vlaknima, visoke čvrstine.

Odlikuje ga visoka čvrstine bez korozivnih supstanci sa veoma dobrim prijanjanjem za podlogu i zapreminsku stabilnosti. Pogodan za popravke betona, zidova, kao i za izradu uglova holkera, itd. u slojevima debljine do 7 cm na manji...
više...
novo
RAPICRET

Brzovezujući, reparaturni malter.

Za popravke na betonskim elementima, za učvršćivanje, ankerisanje, popunjavanje šupljina, formiranje holkera i uopšte kada površina treba biti čvrsta i brzo spremna za upotrebu. Radno vreme: 15 min.
više...
novo
MEGACRET-10

Reparaturni malter visoke čvrstoće ojačan vlaknima.

Pogodan za veoma zahtevne popravke betonskih elemenata. Nanosi se u slojevima do 10 mm debljine (po sloju), ručno ili mašinski.
više...
novo
MEGACRET-40

Reparaturni malter visoke čvrstoće ojačan vlaknima.

Pogodan za veoma zahtevne popravke betonskih elemenata. Nanosi se u slojevima do 40 mm debljine (po sloju), ručno ili mašinski.
više...
novo
MEGACRET-40 FAST

Brzovezujući, reparaturni cementni malter visoke čvrstoće, ojačan vlaknima.

Pogodan za brze popravke na betonskim elementima. Nanosi se u slojevima debljine do 40 mm (po sloju), ručno ili mašinski.
više...
novo
MEGACRET-40 GEO

Brzovezujući, izuzetno čvrsti, ecofriendly, cementni, reparaturni geomalter.

Ojačan je prirodnim vezivima, sa minimumom sintetičkih polimera. Pogodno za popravke betona visoke čvrstoće. Jednostavan za upotrebu ručno (gleterom) ili mašinskim nanošenjem na zidove i plafone. Maksimalna debljina nanošenja po ...
više...
novo
MEGACRET-50 THIXO

Izuzetno čvrsti, tiksotropni reparaturni malter ojačan vlaknima.

Pogodan za izuzetno zahtevne popravke na betonskim elementima. Poseduje odličnu obradivost. Naosi se u slojevima debljine do 50 mm, špahtlom ili pneumatski.
više...
novo
MEGAGROUT-100

Veoma čvrsta, neskupljajuća masa za podlivanje, za popravke i ojačanja.

Pogodna je za nalivanje prilikom uvećanja dimenzija postojećih armirano-betonskih elemenata, za popunjavanje šupljina i pukotina u betonskim elementima, u sloju debljine do 100 mm.
više...
novo
MEGAGROUT-101

Veoma čvrsta, neskupljajuća masa za precizno podlivanje mašinskih postolja.

Pogodna je za izradu mašinskih postolja i kućišta, ankerisanje, precizno nalivanje nosećih ploča preciznih mašinskih instalacija. Nanosi se u sloju maksimalne debljine do 100 mm.
više...
novo
MEGAGROUT-INJECT 2-20

Niskoskupljajuća cementna masa za podlivanje/ulivanje.

Koristi se za izuzetno snažna podlivanja/ ulivanja sa jako malim skupljanjem. Za zapunu pukotina u betonu ili elementima zidanim ciglom, za ispunu kablova kod procesa prednaprezanja betonskih elemenata. Za ispunu mesta u terenu il...
više...
novo