Aditivi za betone

grid
list
ADINOL-DM
ADINOL-DM

Dodatak za hidroizolaciju betona i maltera.

Značajno smanjuje njihovu vodopropusnost, jača njihovu otpornost na korozivna sredstva i poboljšava njihovu obradivost bez uticaja na sadržaj vode. Pogodan za proizvodnju vodonepropusnog betona koji se koristi u građevini, kao što...
više...
novo
PLASTIPROOF

Plastifikator/aditiv za redukciju vode u betonu.

Plastifikator-aditiv za vodonepropusnost. Koristi se za dobijanje betona niske vodopropustljivosti i poboljšanih fizičkih karakteristika.
više...
novo
BEVETOL-SPL

Superplastifikator betona, tip G.

Kada se dodaje u gotovu betonsku smešu, poboljšava obradivost bez smanjivanja čvrstoće. Kada se dodaje tokom pripreme betona, smanjuje neophodnu količinu vode (smanjenje odnosa v/c) i tako povećava finalnu čvrstoću.
više...
novo
REOTOL-SPL

Superplastifikator betona, tip F.

Kada se dodaje tokom pripreme betona, smanjuje neophodnu količinu vode (sniženje odnosa v/c) i tako povećava početnu i finalnu čvrstoću.
više...
novo
ADIUM 132
ADIUM-132

Superplastifikator nove generacije za beton za duže održavanje konzistencije.

Kada se dodaje tokom pripreme betona, smanjuje potrebnu količinu vode do 25%. Kada se dodaje u gotovu betonsku smešu, značajno poboljšava njegovu obradivost (samougrađujući beton), bez dodavanja vode. Idealan je za dugotrajne tran...
više...
novo
ADIUM-145

Superplastifikator nove generacije za prefabrikovane betonske elemente.

Tečni aditiv na bazi polikarboksilata koji deluje kao superplastifikator prema ELOT EN 934-2:T3.1 i T3.2. Kada se dodaje tokom pripreme betona, smanjuje potrebnu količinu vode do 25%. Kada se dodaje u gotovu betonsku smešu, značaj...
više...
novo
ADIUM-150

Superplastifikator nove generacije za prefabrikovane betonske elemente.

Kada se dodaje tokom pripreme betona, smanjuje potrebnu količinu vode do 30%. Kada se dodaje u gotovu betonsku smešu, značajno poboljšava njegovu obradivost (samougrađujući beton), bez dodavanja vode. Idealan za prefabrikovane bet...
više...
novo
RETADOL

Usporivač vezivanja betona – plastifikator.

Produžava vreme vezivanja betona (odlaže vezivanje) i poboljšava njegovu obradivost i fizičke karakterisitike. Omogućava isporuku gotovog betona na udaljene relacije.
više...
novo
ADINOL-RAPID

Ubrzivač vezivanja betona široke upotrebe – sredstvo protiv smrzavanja.

Skraćuje vreme vezivanja betona (ubrzava vezivanje) u slučajevima kada se zahteva brzina u radu. Omogućava sigurno betoniranje pri niskim temperaturama.
više...
novo
ADINOL-RAPID 2H

Ubrzivač očvršćavanja betona.

Ubrzava početni rast čvrstoće betona bez negativnog uticaja na njegovu finalnu čvrstoću. Omogućava brže skidanje oplate/ kalupa i time povećava produktivnost (npr. popravke puteva).
više...
novo
POROLIT-LP

Aerant za beton u tečnom obliku.

Koristi se za smanjenje v/c odnosa i povećanje obradivosti betonskih mešavina. Idealan u situacijama kada je potrebna otpornost na mraz.
više...
novo
AQUAMAT-ADMIX

Hidroizolacioni aditiv za beton u praškastom obliku sa efektom kristalizacije.

Kada se doda tokom pripreme betona formira nerastvorljiva kristalna jedinjenja. Poboljšava vodonepropusnost i ne utiče na paropropusnost betona. Ostaje trajno aktivan i podjednako je efikasan i pri pozitivnom i pri negativnom hidr...
više...
novo