Aditivi za betone

grid
list
PLASTIPROOF

Plastifikator, tip A – Aditiv za vodonepropusnost armiranogbetona

Plastifikator - aditiv za vodonepropusnost. Pogodan za pripremu vodootpornih betona sa poboljšanim fizičkim karakteristikama. Sertifikovan sa CE oznakom kao reduktor vode - plastifikator betona prema EN 934-2:T2 & T9, sertifikat b...
više...
novo
BEVETOL-RD

Usporivač i superplasifikator betona, tip G

Usporivač vezivanja betona - superplastifikator betona (ASTM C-494: Tipe A, D i G). Kada se dodaje u gotovu betonsku smešu poboljšava se obradivost i povećava vreme stvrdnjavanja. Pogodan je za spravljenje veoma čvrstih betona, za...
više...
novo
BEVETOL-SPL

Superplastifikator betona, tip G

Superplastifikator sa efektom usporavanja očvršćavanja betona (ASTM C-494, tip A, D i G). Kad se dodaje u gotov beton, poboljšava obradivost bez smanjivanja čvrstoće. Kad se dodaje tokom pripreme betona, smanjuje neophodnu količin...
više...
novo
REOTOL-SPL

Superplastifikator betona, tip F

Superplastifikator betona (ASTM C-494, tip A & F). Kad se dodaje u gotov beton, poboljšava obradivost bez smanjivanja čvrstoće. Kad se dodaje tokom pripreme betona, smanjuje neophodnu količinu vode (smanjenje odnosa v/c) i tako po...
više...
novo
ADIUM 110

Nova generacija superplastifikatora betona širokog obima

Tečni aditiv koji deluje kao superplastifikator betona. Kada se dodaje prilikom pripreme betona smanjuje potrebnu količinu vode i do 20%. Kada se dodaje u pripremljen beton poboljšava njegovu obradivost (fluidnost betona), bez ika...
više...
novo
ADIUM 130

Nova generacija superplastifikatora za beton koji se isporučuje na udaljene lokacije

Tečni aditiv koji deluje kao superplastifikator betona. Kada se dodaje prilikom pripreme betona smanjuje potrebnu količinu vode i do 20%. Kada se dodaje u pripremljen beton poboljšava njegovu obradivost (samokompaktiranje betona),...
više...
novo
ADIUM 132

Nova generacija superplastifikatora za beton za duže održanje konzistencije

ADIUM 132 je tečni aditiv koji deluje kao superplastifikator betona. Kada se dodaje prilikom pripreme betona smanjuje potrebnu količinu vode i do 25%. Kada se dodaje u pripremljen beton poboljšava njegovu obradivost, bez ikakvog d...
više...
novo
ADIUM 145

Superplastifikator nove generacije za prefabrikovane betonske elemente

ADIUM 145  je tečni aditiv koji deluje kao superplastifikator betona. Kada se dodaje prilikom pripreme betona smanjuje potrebnu količinu vode i do 25%. Kada se dodaje u pripremljen beton poboljšava njegovu obradivost (fluidnost be...
više...
novo
ADIUM 150

Nova generacija super plastifikatora za montažne betonske elemente

Tečni aditiv koji deluje kao superplastifikator betona. Kada se dodaje prilikom pripreme betona smanjuje potrebnu količinu vode i do 30%. Kada se dodaje u pripremljen beton poboljšava njegovu obradivost (samokompaktiranje betona),...
više...
novo
BEVETOL-VZ

Usporivač vezivanja betona

Usporivač vezivanja betona (ASTM C-494, tip B). Produžava vreme vezivanja betona i poboljšava obradivost i fizičke karakteristike. Omogućava isporuku gotovog betona na udaljene lokacije. Sertifikovan sa CE oznakom kao usporivač v...
više...
novo
RETADOL

Usporivač vezivanja betona – Plastifikator

Usporivač vezivanja betona sa plastifikujućim osobinama (ASTM C-494, tip D). Produžava vreme vezivanja betona i poboljšava obradivost i fizičke karakteristike. Omogućava isporuku gotovog betona na udaljene lokacije. Sertifikovan s...
više...
novo
ADINOL-RAPID

Višenamenski ubrzivač vezivanja betona – Sredstvo protiv smrzavanja

Ubrzivač širokog spektra - sredstvo protiv smrzavanja. Skraćuje vreme vezivanja betona u situacijama kad se zahteva brzi rad i omogućava betoniranje pri niskim temperaturama. Sertifikovan sa CE oznakom kao ubrzivač vezivanja beton...
više...
novo
ADINOL-RAPID 2H

Ubrzivač očvršćavanja betona

Ubrzivač očvršćavanja betona. Ubrzava početni rast čvrstoće betona bez negativnog uticaja na finalnu čvrstoću.  Omogućava brže i lakše vađenje  odlivaka betona iz kalupa. Sertifikovan sa CE oznakom kao ubrzivač očvršćavanja betona...
više...
novo
AQUAMAT-ADMIX

Kristalizujući hidroizolacioni aditiv za beton

Sastoji se od cementa i specijalnih aktivnih hemijskih supstanci, koje u kontaktu sa vlagom i slobodnim krečom u zamešanom betonu stvaraju nerastvorljiva kristalna jedinjenja. Ovi kristali zatvaraju kapilarne pore i manje pukotine...
više...
novo
POROLIT-LP

Aerant za beton u tečnom obliku

Aerant za beton u tečnom obliku. Pospešuje čvrstoću betona u uslovima mraza. Omogućava bolju kompaktnost betona i značajno poboljšava obradivost I pumpabilnost. Koristi se kako bi poboljšao otpornost izloženog betona na dejstvo mr...
više...
novo
 
Phones Notice Image