Aditivi za betone

grid
list
PLASTIPROOF

Plastifikator/aditiv za redukciju vode u betonu

Plastifikator-aditiv za vodonepropusnost (ASTM C-494, tip A, ELOT EN 934-2:T2 & T9). Koristi se za dobijanje betona niske vodopropustljivosti i poboljšanih fizičkih karakteristika.
više...
novo
BEVETOL-SPL

Superplastifikator betona, tip G

Superplastifikator betona (ASTM C-494, tip A, D & G, ELOT EN 934-2:T11.1 i T11.2). Kada se dodaje u gotovu betonsku smešu, poboljšava obradivost bez smanjivanja čvrstoće. Kada se dodaje tokom pripreme betona, smanjuje neophodnu ko...
više...
novo
REOTOL-SPL

Superplastifikator betona, tip F

Superplastifikator betona (ASTM C-494, tip A & F, ELOT EN 934-2:T3.1 i T3.2). Kada se dodaje u gotovu betonsku smešu, poboljšava obradivost bez smanjivanja čvrstoće. Kada se dodaje tokom pripreme betona, smanjuje neophodnu količin...
više...
novo
ADIUM 132
ADIUM 132

Superplastifikator nove generacije za beton za duže održavanje konzistencije

Tečni aditiv na bazi polikarboksilata koji deluje kao superplastifikator betona prema ELOT EN 934-2:T11.1 i T11.2. Kada se dodaje tokom pripreme betona, smanjuje potrebnu količinu vode do 25%. Kada se dodaje u gotovu betonsku smeš...
više...
novo
ADIUM 145

Superplastifikator nove generacije za prefabrikovane betonske elemente

Tečni aditiv na bazi polikarboksilata koji deluje kao superplastifikator prema ELOT EN 934-2:T3.1 i T3.2. Kada se dodaje tokom pripreme betona, smanjuje potrebnu količinu vode do 25%. Kada se dodaje u gotovu betonsku smešu, značaj...
više...
novo
ADIUM 150

Superplastifikator nove generacije za prefabrikovane betonske elemente

Tečni aditiv na bazi polikarboksilata koji deluje kao superplastifikator prema ELOT EN 934-2:T3.1 i T3.2. Kada se dodaje tokom pripreme betona, smanjuje potrebnu količinu vode do 30%. Kada se dodaje u gotovu betonsku smešu, značaj...
više...
novo
RETADOL Επιβραδυντής πήξης - Ρευστοποιητής σκυροδέματος
RETADOL

Usporivač vezivanja betona – plastifikator

Usporivač vezivanja betona sa plastifikujućim svojstvima (ASTM C-494 tip D, ELOT EN 934-2:T10). Produžava vreme vezivanja betona (odlaže vezivanje) i poboljšava njegovu obradivost i fizičke karakterisitike. Omogućava isporuku goto...
više...
novo
ADINOL-RAPID

Ubrzivač vezivanja betona široke upotrebe – sredstvo protiv smrzavanja

Ubrzivač vezivanja betona široke upotrebe - sredstvo protiv smrzavanja (ELOT EN 934-2:T6). Skraćuje vreme vezivanja betona (ubrzava vezivanje) u slučajevima kada se zahteva brzina u radu. Omogućava sigurno betoniranje pri niskim t...
više...
novo
ADINOL-RAPID 2H

Ubrzivač očvršćavanja betona

Ubrzivač očvršćavanja betona (ELOT EN 934-2:T7). Ubrzava početni rast čvrstoće betona bez negativnog uticaja na njegovu finalnu čvrstoću. Omogućava brže skidanje oplate/kalupa i time povećava produktivnost (npr. popravke puteva)....
više...
novo
POROLIT-LP

Aerant za beton u tečnom obliku

Aerant za beton, prema EN 934-2: T5. Formiranjem mikroskopskih mehurića vazduha unutar betonske smeše, povećava otpornost betona na dejstvo mraza.
više...
novo
AQUAMAT-ADMIX

Hidroizolacioni aditiv za beton sa efektom kristalizacije

Hidroizolacioni aditiv za beton u praškastom obliku koji se dodaje tokom pripreme betona i formira nerastvorljiva kristalna jedinjenja. Poboljšava vodonepropusnost i ne utiče na paropropusnost betona. Ostaje trajno aktivan i podje...
više...
novo