TOPCOAT-PU 740

Providni, alifatčni, poliuretanski premaz

Tehnički opis
0226/1 TOPCOAT-PU 740 σφραγιστικό βερνίκι

OPIS - PRIMENA

Jedno-komponentni, rigidno-fleksibilni, alifatični, pliuretanski premaz koji se koristi za malterisanje površina odbojnih na abraziju i time ih štite od teškog pešačkog saobraćaja i umerenog automobilskog saobraćaja.

POTROŠNJA

0,2-0,6 kg/m², u dva sloja.

PAKOVANJE

20 kg, 4 kg.