TOPCOAT-PU 720

Alifatični, elastični, poliuretanski premaz

Tehnički list
0229/1

OPIS - PRIMENA

Jednokomponentni, elastični, poliuretanski premaz. TOPCOAT-PU 720 je UV-stabilan i koristiti se za zaštitu izloženih, poliuretanskih hidroizolacionih premaza, posebno ukoliko je izabrana tamna finalna boja.
TOP COAT-PU 720 se koristi za zaštitu poliuretanskih, hidroizolacionih premaza od:
• Izloženosti UV zračenju, pogotovo ukoliko je izabrana tamna boja.
• Pešačkog saobraćaja i umerenog automobilskog saobraćaja (npr. parking).
Takođe, koristi se za zaštitu metalnih i betonskih površina.

BOJA

Bela, siva.

POTROŠNJA

Oko 0,12-0,25 kg/m² u zavisnosti od podloge.

PAKOVANJE

20 kg, 5 kg, 1 kg.