RETADOL DECOR

Usporivač vezivanja cementa za dekorativnu primenu

Tehnički opis
0122/1 προϊόν retadol decor

OPIS - PRIMENA

Usporivač vezivanja površine betona. Jednostavan za upotrebu i ekonomičan, daje predivan beton izloženog agregata, idealan u slučajevima kada je poželjna estetska, arhitektonska završna obrada, kao što su pešačke zone, građevine u urbanim sredinama, betonski elementi sa izloženim agregatom, dekorativni arhitektonski elementi itd.

BOJA

Svetlo plava.

POTROŠNJA

1 l na 4-5 m² svetlo plava.

PAKOVANJE

20 l, 5 l.