RETADOL DECOR

Površinski usporivač vezivanja betona za dekorativnu primenu

Tehnički list
0122/1 προϊόν retadol decor

OPIS - PRIMENA

Površinski usporivač vezivanja betona. Jednostavan za nanošenje i ekonomičan materijal koji daje predivan izloženi beton sa vidljivim zrnima agregata, idealan je u slučajevima kada je poželjan estetski, arhitektonski završetak, poput pešačkih zona, otvorenih urbanih prostora, gde je tražen beton sa vidljivim zrnima agrgeata, dekorativno-arhitektonskih primena itd.

BOJA

Svetlo plava.

POTROŠNJA

1 l na 4-5 m² betona.

PAKOVANJE

20 l, 5 l.