RETADOL

Usporivač vezivanja betona – plastifikator

Tehnički opis
0122/1 RETADOL Επιβραδυντής πήξης - Ρευστοποιητής σκυροδέματος

OPIS - PRIMENA

Usporivač vezivanja betona sa plastifikujućim svojstvima (ASTM C-494 tip D, ELOT EN 934-2:T10). Produžava vreme vezivanja betona (odlaže vezivanje) i poboljšava njegovu obradivost i fizičke karakterisitike. Omogućava isporuku gotovog betona na udaljene relacije.

BOJA

Tamno braon.

POTROŠNJA

0,2-0,3 kg na 100 kg cementa.

PAKOVANJE

1000 kg, 250 kg, 20 kg.