RETADOL

Usporivač vezivanja betona – Plastifikator

Tehnički list
0122/1

OPIS - PRIMENA

Usporivač vezivanja betona sa plastifikujućim osobinama (ASTM C-494, tip D). Produžava vreme vezivanja betona i poboljšava obradivost i fizičke karakteristike. Omogućava isporuku gotovog betona na udaljene lokacije. Sertifikovan sa CE oznakom kao usporivač vezivanja betona – reduktor vode – plastifikator betona prema EN 934-2:T10, sertifikat br. 0906-CPD-02412007.

BOJA

Tamno braon.

POTROŠNJA

0,2-0,3 kg na 100 kg cementa.

PAKOVANJE

1000 kg, 250 kg, 20 kg.