POLIESTER TKANINA ZA HIDROIZOLACIONE SLOJEVE

Poliester tkanina za hidroizolacione slojeve

1203/1

OPIS - PRIMENA

Tanka poliester tkanina
30 g/m2, za armiranje hidroizolacionih slojeva ISOFLEX, AQUAMAT-ELASTIC, AQUAMAT-FLEX, itd.

Traka širine 10 cm

od istog materijala, za lokalno ojačanje hidroizolacionog sloja duž pukotine ili dilatacije.

BOJA

Bela.

PAKOVANJE

Rolna 1m x 200m (200 m²), 1m x 100m (100 m²), 10cm x 50m.