MULTIFILL-DIAMOND 1-12

Polimer-modifikovana, na bazi cementa, brzo vezujuća, visoko vodoodbojna, nijansirana, obojena fug masa visokih performansi, namenjena dizajnerima, CG2 WA

Tehnički opis

OPIS - PRIMENA

Zahvaljujući formulaciji bez Portland cementa, obezbeđuje savršenu ujednačenost nijanse, sprečava pojavu krečnih fleka i pojavu isoljavanja (formiranja “šalitre” na površini). Iz istih razloga ova masa za fugovanje nije iritantna i samim tim je više prilagođena korisniku. Odlikuje se velikom vodoodbojnošću sa “drop-efektom”. Sadrži specijalne aditive koji sprečavaju rast bakterija u fugama. Pogodna za fuge 1-12mm. Namenjena za fugovanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova i podova, za sve tipove pločica.
Certification
Veoma niske emisije VOC, najstroža oznaka kvaliteta za proizvode sa niskom emisijom.

BOJA

POTROŠNJA

0,2-2,0 kg/m², u zavisnosti od dimenzija pločica i od širine fuga.

PAKOVANJE

4 kg.