ISOMAC

Bitumenski mastiks.

Tehnički opis
1018/6

OPIS - PRIMENA

Bitumenski mastiks koji se nanosi u hladnom postupku glatkom gletericom za zaptivanje spojeva na horizontalnim površinama, za zaptivanje-premošćavanje manjih pukotina i za obradu nedostupnih mesta prilikom postavljanja bitumenske membrane (odvodne cevi, spojnice u parapetima itd), kao i za regeneraciju starih bitumenskih slojeva.

BOJA

Crna.

POTROŠNJA

1,2-1,3 kg/l.

PAKOVANJE

20 kg, 5 kg, 1 kg.