ISOLAC-BT ALU

Aluminijumski premaz za refleksiju sunčevog zračenja

Tehnički opis
1015/6 ISOLAC-BT ALU Ανακλαστική βαφή αλουμινίου

OPIS - PRIMENA

Aluminijumski premaz za refleksiju sunčevog zračenja. Poseduje veliku sposobnost refleksije sunčevog zračenja, nisku vodopropusnost i odličnu adheziju za veliki broj podoga. Namenjen kao završni, zaštitni premaz preko bitumenskih membrana, bitumenskih materijala koji se nanose u tečnoj formi, betona, matala, stakla, drveta, kamena i poliuretana.

POTROŠNJA

0,15-0,20 kg/m².

PAKOVANJE

17 kg, 4 kg.