ISOFLEX-PU 500

Jednokomponentna, poliuretanska hidroizolaciona tečna membrana za ravne krovovoe

Tehnički opis
0226/1

OPIS - PRIMENA

Jednokomponentna, poliuretanska, hidroizolaciona tečna membrana za ravne krovove i terasa, nudi odličnu mehaničku, hemijsku, termalnu, UV i vremensku otpornost. Formira kontinualni, elastični, paropropusni zaptivni sloj. Može se primeniti čak i na nepravilne podloge kao i na zelene krovove i žardinjere. Sertifikovan je CE oznakom prema EN 1504-2 i takođe prema ETAG 005 deo 1 & 6, ETA-15/0206.
Certification
Προσδοκώμενη διάρκεια ζωής 25 χρόνια.
Certification
CE oznaka prema usklađenim evropskim standardima (EN)
Certification
Materijal otporan na korenje

BOJA

Bela, siva. Ostale boje po porudžbini (minimalna količina 200 kg).

POTROŠNJA

Oko 1,0-1,5 kg/m².

PAKOVANJE

25 kg, 12 kg, 6 kg, 1 kg.