ISOCURE-A

Akrilno sredstvo za zaštitu betona

Tehnički list
0223/1

OPIS - PRIMENA

Vodena akrilna emulzija za zaštitu svežeg betona od brzog isparavanja vode.Omogućava potpunu hidrataciju cementa, čime se spečava pojava pukotina pri očvršćavanju. Koristi se na velikim površinama izloženog betona kao što su industrijski podovi, parkinzi, betonske ploče i sl. Takođe, se može koristiti i na vertikalnim površinama. Nema potrebe uklanjati ISOCURE-A u slučaju nanošenja sledećeg sloja.

BOJA

Bela (transparentan nakon sušenja).

POTROŠNJA

0,15-0,20 kg/m², u zavisnosti od načina nanošenja.

PAKOVANJE

220 kg, 20 kg.